Ontola > diskuze
| Nahlásit

Co znamená Moudrý jako Šalamoun a Zaslíbená Země

Témata: Nezařazené

6 reakcí

| Nahlásit
Šalamoun, syn krále Davida (a vdovy po generálu Uriáši Hetejském), byl králem Izraele. Žil v Jeruzalémě.
Jedné noci k němu přišel Bůh a zeptal se ho: „Jaký dar by sis ode mě přál?“
"Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a musím se ještě hodně učit. Přál bych si, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě,“ odpověděl Šalamoun.

Bůh byl jeho odpovědí potěšen.
„Mohl jsi požádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel,“ řekl, ale protože jsi požádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světě. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se dožiješ vysokého věku.“

Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady.
Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ženy a prosily o pomoc. První žena řekla:
„S touto ženou žiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, že patří jí.“
„Ne, to tvoje dítě zemřelo!“ vykřikla druhá žena. „Tohle dítě patří mně, poznám přece, že je moje!“
„Přineste mi meč!“ přikázal král Šalamoun jednomu ze svých strážců. Když ho muž donesl, král Šalamoun prohlásil: „A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a každé ženě dej jednu půlku.“

Jedna z žen zvolala: „Ano, zab to dítě, ať ho nemůže mít ani jedna z nás!“
Ale druhá žena zaprosila: „Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ženě a nech ho žít.“ Král Šalamoun poznal, že tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě.


Svatá země (latinsky Terra Sancta) je jedním z expresivních názvů Izraele, jakožto země, do níž vstoupili Židé po čtyřicetiletém putování pouští. Oblast má velký náboženský význam pro tři světová monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství a islám), jelikož v této oblasti se odehrály události, které jsou posvátné pro všechna tato náboženství.

V židovské tradici hraje velkou roli také další název – Země zaslíbená. Ta byla podle biblické tradice darována Bohem potomkům starozákonního patriarchy Abraháma.

Po desáté egyptské ráně byli Židé zázračně osvobozeni z faraonova područí. Hospodin Izraelce vedl z Egypta do země zaslíbené. V době kdy Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, kde dostal od Boha desatero přikázání udělali Izraelité zlaté tele a dopustili se tak modlářství. Za tento těžký hřích je Bůh odsoudil k čtyřicetiletému putování pouští. Na konci 40 let zemřel Mojžíš ve věku 120 let. Jeho nástupce Jozue dovedl Izraelity do země zaslíbené. Vstup do země zaslíbené nastal překročením řeky Jordán. Výměr země zaslíbené je dle Joz 1,4 Od pustiny Libanonu k veliké řece Eufratu, celá země Héitů k velikému moři k západu slunce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_zem%C4%9B
| Nahlásit
Šalamoun byl děsně chytrej král (a tudíž v té době také soudce) v Izraeli, tzn. znamená to že je někdo hodně chytrý, moudrý... Země zaslíbená je země snů, kde je všechno super, pochází z Bible (opět jde o Izrael).
| Nahlásit
...a byl syn krále Davida. To je ten, co trefil prakem Goliáše mezi oči. V+W mám to rád.
| Nahlásit
A úkol je za mnou... :)
| Nahlásit
Jestli se správně pamatuji, s tou Uriášovou vdovou to nebylo jen tak. David nechal Uriáše poslat do beznadějného boje, aby se mohl zmocnit jeho ženy. Je docela zajímavé, jak je starý zákon v tomto případě shovívavý k této de facto vraždě z vilnosti :-)
| Nahlásit
V Bibli je těch činů, za které by dnes byl nepodmíněný trest, popsáno spousta... :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek