| Nahlásit

V množině N je dána relace R = { [ x,y] e NxN; x menší nebo rovno y} Vyšetři její vlastnosti