| Nahlásit

Historie Střeleckého ostrova

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Toto je z webu Prahy 1:

Střelci (lučištníci a kušaři) měli na ostrově hlídku i obydlí už ve 14. st. Tradice se zde udržovala i po vynálezu střelné zbraně. Střelci a později ostrostřelci cvičili se zde ve svém umění.

Ostrov, jenž byl překlenut druhým pražským řetězovým mostem, později kameným mostem Legií, patřil původně řádu johanitů, jenž vlastnil i nedalekou Kampu, od roku 1393 se stal soukromým najetkem bohatého lékárníka Augustina a od roku 1472 pak majetkem Starého Města. V témže roce získali pražští střelci povolení ke zřízení střelnice a ještě v roce 1812 nahrazovali staré dřevěné stavby modernějšími zařízeními, přičemž si nechali od stavitele Jana Zobela postavit vlastní hostinec. Tradice střílení "ku ptáku", kdy střelci z luků a kuší mířili na dřevěnou hračku na vysokém bidle, poutavě o tom píše hitorik Zikmund Winter, byla nahrazena tradicí střílení "na ostro" do terčů. Střelci od doby Karla IV. měli dovoleno zřizovat si obydlí i dílny na výrobu zbraní v blízkosti městských hradeb a bran, usazovali se proto po čáře hradeb od řeky, od Helmových mlýnů až ke Karlovu. Za cvičiště jim sloužil prostor příkopu mezi Prašnou bránou a Dlouhou třídou, od roku 1472 pak Střelecký ostrov. Právo střelců na ostrov bylo obnovováno Ferdinandem I. a Maxmiliánem II. V roce 1882 byl na ostrově uskutečněn 1. všesokolský slet pod vedením prvního náčelníka Tělocvičné jednoty Pražské Miroslava Tyrše (1832 - 1884). V druhé polovině 19. století se na ostrově pravidelně scházeli zástupci dělníků, odtud také vyšel slavnostní průvod prvního 1. máje, o němž napsal fejeton První máj 1890 Jan Neruda. Podobně jako většina vltavských ostrovů vznikal i tento ostrov postupným naplavováním říčního písku. Nejdříve měl podobu několika menších ostrůvků, mezi nimiž volně proudila voda, proto získal pojmenování Malé Benátky (Velké Benátky říkalo se ostrovu Štvanice). Měl i další názvy: Hořejší ostrov, Dolejší ostrov byla Kampa, Trávník, Vodní dvůr (Wasserhof), na Hollarově prospektu je vepsán název Maley Wostrow a v českoněmecké pražské řeči existoval kolem roku 1900 název Šicinzl. Název Střelecký je historicky opodstatněn, ostatní názvy vznikaly většinou pro odlišení od ostrova Štvanice.

Zdroj: http://www.praha1.cz/cps/praha-1-strelecky-ostrov.html
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek