Ontola > diskuze
(Upr. 14.04. 10:35) | Nahlásit

Je věta „Sokrates je člověk“ větou holou?

Témata: Nezařazené

8 reakcí

| Nahlásit
Myslím, že ne, protože kromě podmětu a přísudku obsahuje také vyjádření existence Sokrata pomocí přísudku "je". Není to tedy jmenný přísudek se sponou (např. Sokrates je smrtelný).
| Nahlásit
Ve větě "Sokrates je smrtelný" jde rovněž o jmenný přísudek se sponou, jak jsem zjistil z následujícího videa:

https://www.youtube.com/watch?v=DHG7uMG8wAM
"Venuše je planeta."
| Nahlásit
Holé věty mají základní větné členy: podmět a přísudek, které nejsou dále jinými členy rozvinuté.

holá věta: Sokrates je člověk.

věta rozvitá: Filosof Sokrates je moudrý člověk. (moudrý = přívlastek)
| Nahlásit
Promiňte, že s Vás s tím obtěžuji, ale mohou být rozvité věty v sylogismu? Např.:

Všechna vládní nařízení ovlivňují život občanů.
Omezení pohybu mezi okresy je vládní nařízení.
Omezení mezi okresy ovlivňuje život občanů.

Děkuji.
| Nahlásit
Sylogismus („rozhodnutí,“ „logický důsledek“; obvykle kategorický sylogismus) je druh logického tvrzení, ve kterém je jeden z výroků (závěr) odvozen z ostatních dvou předpokladů (premis) určité formy. Aristotelés definoval sylogismus v Prvních analytikách a navzdory této velmi všeobecné definici se nejprve omezil na kategorický sylogismus (a později na modální sylogismus). Sylogismus je v podstatě deduktivním zdůvodňováním, kde jsou fakta určena (determinována) kombinací existujících tvrzení na rozdíl od induktivního zdůvodňování, kde jsou fakta určována opakujícím se pozorováním.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sylogismus

Věta je způsob přenášení informace (slovo, písmo, obraz...) a pro přenos informace můžete použít větu holou, rozvitou, mnohonásobné souvětí nebo toto mnohonásobné souvětí vyjádříte více větami, které uspořádáte do odstavců, kapitol, knih,...

Pokud se vám podaří sylogismus zahrnout do jedné věty, nic vám v tom nebrání. Možná více napoví si přečíst článek na Wikipedii, kde je zrovna uvedený příklad:

Hlavní předpoklad: Všichni lidé jsou smrtelní.
Vedlejší předpoklad: Sokrates je člověk.
Závěr: Sokrates je smrtelný.

A ten se dá vyjádřit jednou věto, např.:
Všichni lidé jsou smrtelní, Sokrates je člověk a proto je Sokrates je smrtelný.
Všichni lidé jsou smrtelní a protože je Sokrates člověk je i Sokrates je smrtelný.
| Nahlásit
Uživatel Anonym Kylabuq upravil otázku.
| Nahlásit
Pro úplnost doplňuji z jiného vlákna
https://www.ontola.com/cs/ondi/dvtuxo/je-to-stale-hola-veta

"Sokrates je člověkem" = věta holá.
"Sokrates" = podmět.
"je člověkem" = přísudek jmený se sponou.

Podmět - vyjadřený podstatným jménem v 1. pádu.

Přísudek - nejčastěji to bývá sloveso (nějaká činnost), ale existuje i "přísudek jmený" (jmený znamená, že je odvozený od podstatného nebo přídavného jména)

Spona - sponová slovesa "být, bývat, stát se, stávat se". Vaše věta obsahuje sloveso "je" (odvozené od sponového slovesa "být") a ve spojitosti s "přísudkem jmeným" tvoří sponu.

Podrobně vysvětleno ve videu od času 2:07 min.
https://www.youtube.com/watch?v=DHG7uMG8wAM
| Nahlásit
To jsem byl také já. Ale moc Vám děkuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek