| Nahlásit

Jak je vysoká Eifelova věž?

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Avšak až do dnešní doby zůstala tato 300 m vysoká věž z drtivé většiny turistickým lákadlem a slouží komerčním účelům. Jednalo se o stavbu tehdy velmi neobvyklé konstrukce. Základna má průměr 130 m, půdorys je čtverec o rozloze 1,6 ha. Včetně antény je věž dnes vysoká 321 m a má hmotnost 8600 tun. Údajně bylo použito 2,5 miliónů nýtů. Věž sestává z 12000 prefabrikovaných součástí. Stojí na 16 pilířích, v každém rohu 4. Základy jsou 14 m hluboké. Na stavbě pracovalo jen 250 dělníků a byla hotova za 26 měsíců. Náklady na stavbu dosáhly 6,5 miliónů franků. Nahoru vede 1710 schodů, jsou zde však i výtahy. Během výstavy vidělo věž asi 2 milióny lidí. Ve své době se jednalo o nejvyšší stavbu světa. Tento rekord byl překonán až v roce 1930.

Věž má 3 poschodí. První je ve výši 57 m, kde byla postavena restaurace, kavárna, bufet, kino, kde se promítají filmy o historii věže. Druhé poschodí je v výšce 116 m. Zde se nachází obchody, galerie a luxusní restaurace Julese Verna. Třetí patro je ve výšce 276 m a je odtud vidět většina Paříže. Zde měl A. G. Eiffel kancelář. Nahoře je nyní meteorologické pracoviště a zařízení pro leteckou navigaci.
Údržba - nátěr věže se provádí každých 7 let, přičemž se pokaždé spotřebuje přes 50 t barvy.
V roce 1964 byla Eiffelova věž vyhlášena za historickou památku. Každý rok ji navštíví asi 3 milióny lidí.
Její proslulost také přitahuje v negativním smyslu - je zde zaznamenáno více než 400 sebevražd.
| Nahlásit
Alexandre Gustave Eiffel původně vystudoval chemii, avšak brzy se rozhodl zcela se věnovat architektuře. Velmi brzy se vzhledem k svému výjimečnému nadání stal proslulým a vyhledávaným stavitelem.
Zatímco ostatní konstruktéři stavěli většinou jen podle odhadů a pokusů, Eiffelovy práce byly založeny na precizních výpočtech, což mu umožňovalo ušetřit značné množství materiálu, aniž by tím jakkoli snížil pevnost konstrukce a tím bezpečnost. Na svých stavbách navíc používal svářkovou ocel, která je levnější než ocel, což dále umožnilo snížit náklady.
Nejproslulejším jeho dílem je jistě věž v Paříži, která nese jeho jméno. Vznikla při příležitosti výstavy v roce 1889, konané při na počest 100 let revoluce. Bylo předloženo více návrhů, nakonec však zvítězil návrh Ing. Alexandra Gustava Eiffela.
Stavba se neobešla bez značných problémů. Byly proti ní sepisovány petice, negativně se k ní postavila i vláda a významní umělci. Eiffel do ní proto investoval vlastní peníze a po dokončení mu 20 let patřila, poté přešla do majetku města Paříže. Protesty proti stavbě se vyskytovaly i po dokončení, i když mnoho protestujících změnilo názor. V roce 1910 byly dokonce vypracovány návrhy na její demontáž.

Eiffel se snažil, aby věž nebyla jen atrakcí, ale sloužila například i meteorologickým pozorováním i jiným prospěšným účelům. Umístil na ní meteorologická zařízení a provozoval zde aerodynamické experimenty. U základny za tím účelem zkonstruoval větrný kanál. Ve věži se také podnikaly výzkumy, týkající se rádiového přenosu. Byla zde také první rozhlasová a televizní stanice. Televizní antény byly na vrcholu umístěny v roce 1949. Právě odtud se konalo první vysíláni pro Francii.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek