| Nahlásit

Zahuštěný roztok

Dobrý den všem:) Mám 2 priklady u kt. potrebuji pomoc..vopred díki

1.Do odparky se přivádí 57 kghod-1 vodného roztoku obsahujícího 44 hmotn.% rozpuštěné látky A. Jaké je složení zahuštěného roztoku, jestliže z odparky odchází 12 kghod-1 vodní páry??

2. Plynná směs o složení 22 mol.% SO2, 10mol.% O2 a 68mol. % N2 se před dalším zpracováním mísí se vzduchm tak, aby výsledná plynná směs obsahovala oxid siřičitý a kyslík v molárním poměru 1:1. Vypočítejte, kolik m3 vzduchu je potřeba přidat na 1 m3 původní plynné směsi a jaký bude objemový zlomek SO2 ve výsledné plynné směsi při stejné teplotě a tlaku.
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Roztok obsahuje 57*0,44 = 25,08kg rozpuštěné látky a zbytek je voda. Odpařením 12kg páry bude odcházet 45kg roztoku, obsahujícího stejnou hmotnost rozpuštěné látky, tedy % = 100*25,08/45 = 55,73% roz. látky.

Pokud považujeme chování všech přítomných plynů za blízké ideálnímu plynu, lze molární % považovat za objemová procenta. Pak, při stejné teplotě a tlaku, použijeme směšovací rovnici (V = objem vzduchu)
Bilance SO2: 1*0,22 = x; Bilance kyslíku 1*0,1 + V*0,21 = x => 0,1 + V*0,21 = 0,22
V = 0,12/0,21 = 0,571
X(SO2) = 100*0,22/1,571 = 14% ; X(O2) = (1*0,1 + 0,571*0,21)*100/1,571 = 14%

OK?
| Nahlásit
ok dekuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek