Ontola > diskuze
| Nahlásit

Dozimetrické veličiny a jednotky.

1. Vypočítejte celkovou emisi částic radioizotopového zdroje, který obsahuje fluor 18F o aktivitě 250 MBq! (5.108 částic za sekundu).
2. Technecium 99mTc je zdrojem záření γ o energii 140 keV. Vypočítejte příkon fluence energie ve W.m-2 ve vzdálenosti 100 cm od zdroje obsahujícího 99mTc o aktivitě 3,3 GBq, pokud předpokládáme jeho rovnoměrné vyzařování do všech směrů.
3. Radioaktivní izotop jódu 131I se rozpadá β- rozpadem s poločasem 8 dní. Vypočítejte, jaká bude celková emise zdroje obsahujícího 5,4 pmolu 131I (v s-1).
4. Kobalt 60Co je zdrojem záření γ o energii 1,17 MeV. Vypočítejte příkon fluence částic ve m-2.s-1 ve vzdálenosti 50 cm od zdroje obsahujícího 60Co o aktivitě 4,4 GBq, pokud předpokládáme jeho rovnoměrné vyzařování do všech směrů.
5. O kolik °C se ohřeje 1 kg vody, pokud se v ní absorbuje 1018 fotonů záření γ o energii 642 keV?
Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ.kg-1.K-1.
6. Kobalt 60Co je zdrojem záření γ o energii 1,17 MeV. Vypočítejte emisi částic ze zdroje obsahujícího 60Co o aktivitě 6,9 GBq.

Budu vděčen za každou radu. Nemůžu propojit takové termíny jako aktivita, energie, celková emise, navíc mi tyto příklady přijdou až moc těžké pro nefyzikální obor.
Témata: Nezařazené

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek