Ontola > diskuze
| Nahlásit

nuklid a izotop

Ahoj :) může mi prosím někdo vysvětlit co je NUKLID :D nuklid je přece, když má nějaký prvek stejné nukleonové číslo a stejné protonové číslo ne? třeba protium 11H. No a teď nechápu jednu věc, na netu píšou, že 3 izotopy vodíku jsou nuklidy 11H, 21H a 31H. Jako protium, deuterium a tritium. To ale nuklidy nejsou ne, když se A nerovná Z?
Témata: Nezařazené

8 reakcí

| Nahlásit
izotop (izo+top - cizí slovo) - (znamená: stejné místo) (zaujímající stejné místo v tabulce prvků), izotopy mají vždy stejné protonové číslo a liší se však počtem neutronů, proto jsou: 11H, 21H a 31H izotopy.

nuklid - soubor atomů charakterizovaný stejným protonovým a nukleonovým číslem

Takže když se laboratorně nebo průmyslově rozdělí směs izotopů (říká se tomu obohacování - např. uranu) a jednotlivé frakce budou čistější než původní směs izotopů, budou tyto frakce nuklidy.

Jinými slovy je nuklid hmota, která obsahuje vysoký podíl jednoho izotopu a ostatní izotopy jsou ve vzorku marginální (zanedbatelné).
| Nahlásit
A třeba uhlík 126 je nuklid? A nemůžete mi prosím doporučit nějakou internetovou stránku, kdy je to dobře vysvětlené? Díky
(Upr. 12.03.2015 15:44) | Nahlásit
A = Nukleonové (hmotnostní) číslo
A = počet protonů + počet neutronů
A = Z + N
Z = Protonové číslo, náboj jádra
N - počet neutronů

nejde o to aby se rovnalo A=Z, ale jde o to je na jedné hromádce nebude směs různých izotopů, ale bude to jen jeden z izotopů například 11H (1H1) a nebude se v té hromádce vyskytovat jiný: 12H (2H1) takže tomu "čistému" 11H budeme říkat nuklid.

V přírodě se prvky vyskytují ve směsích, tyto směsi jsou smíchány z izotopů. Například vytěžíme uran a ten se skládá z izotopů: 235U a 238U, pokud rozdělíme směs a izolujeme tyto izotopy od sebe, budeme těmto jednotlivým částem říkad nuklidy.

Odlišné nuklidy jednoho prvku se nazývají izotopy (například 235U a 238U).

Například uhlík se vyskytuje jako směs izotopu 12C a izotopu 13C.

http://www.gymsusice.cz/images_users/predmety/fyzika/f_texty-jaderna_fyzika.pdf
| Nahlásit
Aha, už tomu rozumím, díky moc ;)
| Nahlásit
Tvl to je složitý
| Nahlásit
Dik
| Nahlásit
Složité to není, pokud mluvíme o jistém specifickém druhu atomů (majé stejné A a Z) z hledika kvalitativního, pak hovoříme o izotopu. Pokus však pracujeme se souborem atomú uvedených jharakteristik, tedy jde již o kvantitu, pak pracujeme s nuklidem.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek