| Nahlásit

Na promítací stěně vzdálené 5 m od clony se dvěma štěrbinami vzdálenými od sebe 1 mm vznikly proužky s roztečí 3 mm. Jaká byla vlnová délka světla použitého k osvětlení clony?

1) 700 nm
2) 400 nm
3) 600 nm -správně
4) 500 nm
5) 555 nm
Prosím Vás, jak na to?
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Do sériového obvodu zapojíme nenabitý kondenzátor o kapacitě 3 pF, odpor 3 kiloohmy a baterii o svorkovém napětí 12 V. Po 16 ms obvodem teče proud 0,541 mA. Jaký proud
poteče v obvodu v okamžiku připojení k baterii? Vnitřní odbor baterie zanedbejte.
1) 2 mA
2) 8 mA
3) 6 mA
4) 4 mA správně
5) 0 mA
připojuji další dotaz. děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek