| Nahlásit

Od kolika let je možné mít živnostenský list?

A od kolika můžu podnikat?
Témata: podnikání
Diskuze
| Nahlásit
18
| Nahlásit
§ 33, odst. 1, Nového občanského zákoníku praví: Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

Takže se souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu už od 15 let. Ale musí být např. ukončena povinná školní docházka, není to tak úplně jednoduché...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek