| Nahlásit

Hmotnostní obsah kyseliny fosforečné, příklad

Titrace - příklad Množství 20 ml kyseliny fosforečné (ρ = 1,260 g·cm-3) bylo zředěno vodou na objem 1000 ml. Z tohoto roztoku bylo odměřeno 2,5 ml a titrováno na fenolftalein roztokem NaOH koncentrace 0,2051 mol·l-1. Spotřeba hydroxidu činila 2,71 ml. Jaký je hmotnostní obsah kyseliny fosforečné?
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Titrační rovnice je 2NaOH + H3PO4 = Na2HPO4 + 2H2O => n(H3PO4) = n(NaOH/2 = 0,00271*0,2051/2 = 2,78e-4 mol. Faktor zředění je fz = n(H3PO4)*1000/2,5 = 0,1112 mol bylo ve vzorku 20cm3. m(Vzorku) = 20*1,260 = 25,20g;
M(H3PO4) = 97,9952g/mol => m(H3PO4) = 0,1112*97,9952 = 10,8935g je ve 20cm3 vzorku.
cm = 50*10,8935 = 544,68g/dm3. w(H3PO4) = 544,68/1260 = 0,4322 = 43,22%.

Nevím jak máš vyjádřit ten hmotnostní obsah, tak hmotnostní koncentrace cm(g/dm3 a hmotnostní zlomek.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek