Ontola > diskuze
| Nahlásit

Co je to duševní vlastnictví?

Nevíte nějaký příklad duševního vlastnictví a proč je třeba ho chránit???


V ČR je problematika duševního vlastnictví upravena tzv. ???
V ČR je problematika průmyslového vlastnictví upravena tzv. ???
Témata: Nezařazené

3 reakce

| Nahlásit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD
| Nahlásit
Je to poněkud rozporuplné téma. Autorský zákon neměří všem stejným metrem, neboť musel někde položit fitivní hranici mezi dílem hodným ochrany a dílem, ochrany nehodným. A to věcnou i časovou. Podobně průmyslové vlastnictví dosahuje jen po hranice států, kde byl podán patent a jeho uplatňování v praxi bývá někdy problematické (např. na ochranu každý nemá). Známe podivné hony na vietnamské zboží, známe neexistující mocnou organizaci BSA a pod. Těžko vysvětlit, proč mám platit poplatek samozvaným autorským svazům, když si nechám ofotit rodný list, koupím prázdné CD, tiskárnu, nebo kartičku do foťáku, nebo si nedej bože dovolím zahrát a zazpívat u táboráku. Nebo těžko řící, jak je možné, že světové kulturní dědictví je zcela bez ochrany a z kdysi tajemné Mony Lisy se stal jen umaštěný reklamní leták. Nokia si "naštěstí" vypůjčila od Boha a Adama pouze ruce...
| Nahlásit
Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní či vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální.

Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné využitelnosti a přínos pro jedince i společnost a schopnost vyvolání tvorby dalších produktů (materiálního i nemateriálního charakteru).

Duševní vlastnictví v jeho právně určené podobě lze směňovat, užívat, ale i ochraňovat. Právní úpravu týkající se duševního vlastnictví lze dělit na dva celky, a to jednak autorské právo, které je reprezentování autorským zákonem, a práva průmyslového vlastnictví, jež jsou zakotvena ve více dílčích právních předpisech.

V České republice průmyslová práva upravuje zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, zákon 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, zákon 137/1995 Sb. o ochranných známkách a zákon 159/1973 Sb. o ochraně označení původu výrobků.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek