Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Potřebuji pomoct s úkolem z fyziky.

Týká se to látky:,,OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY-PÁKA.´´Zadání zní takto:Jakou silou působí člověk na držadla kolečka,jestliže na korbě je ve vzdálenosti 70 cm od osy kola kámen o hmotnosti 50 kg a držadla jsou ve vzdálenosti 175 cm od osy kola?
Témata: fyzika

1 reakce

| Nahlásit
Na páce, která je v rovnováze, platí, že jsou v rovnováze momenty všech sil (jejich otáčivé působení) vůči ose.
Osa je v tomto případě osa kola. Moment síly je (zjednodušeně) součin síly a vzdálenosti od osy - přitom je nutno brát v úvahu směr, kterým chce síla otáčet.
Šutrák chce otáčet směrem dolů, jsa takto puzen gravitační silou F = mg ve vzdálenosti s = 0.75 m od osy, moment jeho působení je tedy M = mgs (směrem dolů).
Aby to bylo v rovnováze, musí chlap (nebo bába?) za držadla působit proti šutru neznámou silou F na rameni délky r = 1.75. Takže působí momentem M = Fr (směrem nahoru).
A ty momenty, jak řečeno, musí být stejné: Fr = mgs, čili: F = mgs/r.
S čísílkama si to již laskavý čtenář jistě dopočítá sám.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek