Ontola > diskuze
| Nahlásit

Rovnovazny dej & rovnovazny stav

Muzete mi prosim vysvetlit co je rovnovazny stav a co rovnovazny dej? A nejake priklady?
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Rovnovážný děj je takový děj, kterým se soustava dostane do rovnovážného stavu. Rovnovážný stav je takový, kdy se nemění stavové veličiny, protože všechny děje v soustavě se vzájemně kompenzují.
Protože se většinou angažuji v chemii, uvedu příklady odtud:
Když do čisté vody přidáš čistou kyselinu octovou a zamícháš roztok, začne probíhat disociační reakce. Tím v roztoku vznikají jednak octanové anionty a jednak H3O+. Současně vznikající anionty reagují s H3O+ za vzniku nedisociované kyseliny. Chemik to zapíše reakcí
CH3COOH + H2O ⇄ H3O+ + CH3COO-; šipky naznačují, že reakce probíhá současně v obou směrech. Na počátku je koncentrace CH3COO- nulová, takže reakce zprava doleva probíhá jen malou rychlostí, reakce zleva doprava naopak rychle. Jak roste koncentrace octanového aniontu a H3O+, reakce zprava doleva zrychluje a reakce zleva doprava zpomaluje. Rovnovážný stav nastane, jakmile se obě rychlosti vyrovnají. Složení soustavy se pak už nemění, pokud se nějak nezmění podmínky.
Z fyziky se setkáváš s rovnovážným dějem v okamžiku, kdy zapneš svůj počítač. Tvůj procesor v něm začne pracovat a při tom produkuje teplo. Tím se ohřívá a ohřívá se i chladič,do kterého se vznikající teplo odvádí. Tak, jak se zvyšuje teplota chladiče, zvyšuje se i množství tepla, které chladič jednak vyzařuje a jednak předává okolnímu vzduchu. Při určitém tepelném výkonu procesoru a určité teplotě chladiče jsou oba pochody v rovnováze a teplota se dál nezvyšuje, systém se dostal do rovnovážného stavu. Popisovaný děj je tedy rovnovážný děj soustavy procesor-chladič-okolní vzduch.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek