Ontola > diskuze
 CRT
| Nahlásit

Je Ř ve slově buřt znělé nebo neznělé?

Nemůžu to zyřadit do žádné z kategorií, není to na konci slova, mezi dvěma samohláskami, po znělé ani neznělé souhlásce. Jak se to má se znělostí ř po samohlásce, před neznělou souhláskou? Děkuji
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Souhlásky, při jejichž tvoření hlasivky kmitají, se nazývají znělé, souhlásky článkované bez účasti hlasivek jsou neznělé. Znělé jsou všechny samohlásky a také tzv. souhlásky nepárové (m, n, ň, j, r, l). K nepárovým patří také souhláska ř, která může být znělá nebo i neznělá, podle souhláskového okolí a podle postavení ve slově.
Neznělé ř - automaticky vždy, vyskytne-li se ř na konci slova před pauzou nebo uvnitř slova v sousedství neznělých párových souhlásek (páteř, třicet, dvířka).
V našem případě bude ve slově buřt hláska ř neznělá.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek