| Nahlásit

Chemie-Látkové množství

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Vypočítejte hmotnost jedné molekuly HNO3. Jaký objem zaujme 3.E24 molekul, je-li hustota uvedené kyseliny 1530 kg.m-3? Jaká je celková hmotnost kyseliny?
| Nahlásit
Předpokládám, že víš, co je mol a co je Avogadrova konstanta. Pokud ne, doplníme.
M(HNO3) = 63,0128 g/mol; mol obsahuje 6,022/10^23 molekul. Hmotnost jedné molekuly je tedy
m = M/NA = 63,0128/6,022*10^23 = 1,0464*10^-22 g.
n(3e24) = 3e24/6,022e23= 4,9817 mol; m = 4,9817*63,0128 = 313,913 g je celková hmotnost tohoto množství. Hustotu převedeme na g/dm3 - 1530g/dm3.
V = m/ρ = 313,913/1530 = 0,2052 dm3 = 205,2cm3.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek