Ontola > diskuze
| Nahlásit

Elektronový vzorec difosfanu - trojná vazba?

Proč nemůže difosfan utvořit mezi atomy fosforu trojnou vazbu v el. vzorci?
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Difosfan vzniká tak, že ve dvou molekulách fosfanu se odštěpí vodík a uvolněné vazby vytvoří vazbu H2P-PH2. Každý z atomů fosforu má volný elektronový pár.
Obecně platí, že ve skupině PSP shora dolů klesá ochota ke tvorbě násobných vazeb. Fosfor to obchází tvorbou řetězců, cyklických molekul a podobně nejen ve sloučeninách s vodíkem. Ostatně fosfor jako prvek tvoří prostorově poměrně složitou molekulu P4 (bílý fosfor), nebo ještě složitější řetězcový polymer (červený fosfor). Důvodem k menší ochotě tvořit násobné vazby je rostoucí poloměr atomu a tedy i pokles pevnosti vazeb pí mezi orbitaly p vazebných partnerů. Je to možné tehdy, je-li vazebný partner malý (prvek druhé periody).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek