Ontola > diskuze
| Nahlásit

jak se řeší spad listí na souseduv pozemek

Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Klasický příklad kdy dát jen otázku do Google a přečíst si odpověď nepomůže.Využívím toho, že dřív než sem někdo stačil napsat Dej si to do Google a kupodiv hned první odkaz ti na to odpoví,neni zač,tak upozorňuju,že na tom prvním odkazu to je špatně.Ten totiž tvrdí, že listí musí odklidit soused ("soused má povinnost listí odstranit a vy máte povinnost ho kvůli tomu ho pustit na pozemek").

Podle výkladu § 1016 občasnkého zákonu (Zákon č. 89/2012 Sb.) platí toto ustanovení na plody i listí, listí spadlé na váš pozemek ze sousedova stromu je tedy vaše a jak s ním naložíte je tedy vaše starost. To je podle zákona,samozřejmě se sousedem můžete po dobrém dohodnout,že ho odklidí.
Nebo můžete souseda požádat,aby přesahující větve na váš pozemek odstranil nebo to i můžete šetrným způsobem udělat sám když to on neudělá.Nebo dokonce po něm můžete chtít,aby stromy těsně u vašeho plotu odstranil.Tady máte odpovídající citace ze zákona:

§ 1016

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.

(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

§ 1017

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek