| Nahlásit

Matem.olympiáda kategorie C - nemá někdo výsledky k úloze 2 a 5? Jenom výsledky, postup nechci ( a já vím, že postup je nejdůležitější!) Děkuji za pomoc...

C–I–2
Pravoúhlému trojúhelníku ABC s přeponou AB je opsána kružnice.
Paty kolmic z bodů A, B na tečnu k této kružnici v bodě C označme D, E.
Vyjádřete délku úsečky DE pomocí délek odvěsen trojúhelníku ABC.
C–I–5
Z množiny {1, 2, 3, . . . , 99} vyberte co největší počet čísel tak, aby sou-
čet žádných dvou vybraných čísel nebyl násobkem jedenácti. (Vysvětlete,
proč zvolený výběr má požadovanou vlastnost a proč žádný výběr většího
počtu čísel nevyhovuje.)
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
C_I_2 = 12cm
C-I-5 = 11 cisel .. a protoč
| Nahlásit
u té dvojky to nemáš spočítat, ale i tak děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek