| Nahlásit

Pro Gandalfa !!!

Vážým si tvojí ochoty,nemohl by se juknou na fyzikalní olympiadu skupina E-8tr.
-prosim pomoc mi vubec si s tim nevim rady a myto mame za DU na znamky ,mame jich udelat 7
zadani je :
1. Šerpové v Nepálu
Šerpové v Nepálu jsou najímáni, aby pomohli horolezcům přenášet těžké náklady při jejich vysokohorských expedicích. Šerpa má hmotnost 85 kg a unese náklad 75 kg. Stoupá do prudkého kopce a zdolá během dvou hodin výškový rozdíl 860 m.
Jak velkou práci vykoná nosič při vynesení nákladu?
Jak velkou práci vykoná nosič celkem?
Jaký je průměrný výkon nosiče při stoupání?
Jaký je podíl užitečné a celkové práce nosiče a poměr užitečného a celkového výkonu?
Za užitečnou práci považujeme práci spojenou pouze s nákladem, celková práce je včetně vynesení těla nosiče.
2. Vzletová rychlost letadla
Letečtí experti stanovili rychlost, nutnou pro start velkého dopravního letadla, na hodnotu 270 až 324 km/h, a to v závislosti na směru a rychlosti větru i na hmotnosti letadla. Při rozjezdu po startovací dráze se zvyšuje rychlost letadla z klidu rovnoměrně tak, že každých 5,0 s vzroste o 10,0 m/s.
Jak dlouho se letadlo rozjíždí po startovací dráze, než se „odlepí“ od země?
Do grafu v(t) vyjádři, jak se mění rychlost na čase od zahájení pohybu letadla až po jeho „odlepení“ od startovací dráhy.
Jakou nejmenší dráhu ke startu letadlo potřebuje? Ke stanovení využij grafu.
Porovnej získaný údaj se startovními drahami na vybraných letištích: Denpasar (Bali – Indonesie), Kathmandu (Nepal), Sao Paulo, Pardubice, Singapur-Changi. Pro řešení zvol např. Google Earth 3D, www.googleearth.com .
3. Letadlo přistává
Přistávací rychlost velkého dopravního letadla (např. Airbus, Boeing aj.) je 240 km/h. Letadlo dosáhne této rychlosti asi 10,0 s před dotekem podvozku s přistávací drahou, dalších 5,0 s poté, co se podvozek dotkne dráhy, vyrovnává se stabilita letadla a potom začne pilot účinně brzdit (pomocí klapek na křídlech, a pak obráceným chodem motorů, v poslední fázi i brzděním kol podvozku) a během 30,0 s letadlo zastaví. Předpokládejme, že ke snižování rychlosti dochází rovnoměrně s nabíhajícím časem.
K řešení dalších otázek si nakresli graf v(t).
Jak daleko před začátkem přistávací dráhy je v ideálním případě letadlo v okamžiku, kdy dosáhlo předepsané přistávací rychlosti?
Jakou dráhu urazí letadlo na přistávací dráze předtím, než začne brzdit?
Stačí k přistání velkého dopravního letadla přistávací dráha délky 2,0 km?
Porovnej s údaji v úloze délku přistávacích a startovacích drah na letištích Sao Paulo, London-Heathrow, Washington, Praha-Ruzyně, Soči-Adler (psáno Sochi).
4. Zapojujeme rezistory
Při laboratorní práci dostali žáci za úkol spojovat rezistory v různých kombinacích. Měli k dispozici tři rezistory o odporu 20 ohmů, 50 ohmů, 50 ohmů a zdroj o stálém napětí 4,5 V. Vytvoř teoretický projekt pro jejich laboratorní činnost – jaké existují možnosti spojení vždy všech tří rezistorů, jaké napětí je na jednotlivých rezistorech při těchto zapojeních, jaký proud jimi prochází a jaký příkon má každý z těchto rezistorů.
5. Ledovcová pokrývka Grónska
Grónský pevninský ledovec se vytvořil koncem třetihor a je starý asi tři milióny let. Dnes pokrývá asi 85 % povrchu pevniny, tj. přibližně 1,80 milionu km?. V centrální části má tloušťku asi 3200 m, k okrajům se tloušťka ledu snižuje až na 100 m. Celková průměrná tloušťka je asi 1500 m. V roce 2006 bylo zjištěno, že nevratným způsobem za rok roztálo 240 km? ledu o hustotě 920 kg/m?. Tím se grónský ledovec zmenšuje.
Urči objem ledu, který tvoří grónský ledovec.
Urči hmotnost a objem vody, která vznikla nevratným táním Grónského ledovce v roce 2006.
O kolik se v roce 2006 zvýšila hladina oceánů na Zemi? Oceány představují asi 70 % povrchu Země. Představuje toto zvýšení hrozbu pro lidstvo?
O kolik by se zvýšila hladina oceánů, kdyby roztál všechen pevninský led v Grónsku? Jaké by to mělo důsledky např. pro Dánsko a Nizozemí, popř. severní část Německa a Polska? Své tvrzení podlož prací s mapou nebo s internetovou stránkou www.googleearth.com.
Popiš, proč je pro lidstvo nebezpečné tzv. globální oteplování.
6. Trpasličí planety
Na pražském mezinárodním symposiu astronomů bylo dohodnuto, že Pluto a některá další tělesa sluneční soustavy se dostanou do kategorie Trpasličí planety (Dwarf planets). Mohla by mezi ně patřit např. (uvádíme jméno, vzdálenost tělesa od Slunce v aféliu a perihéliu) Quaoar (44,896 AU, 41,914 AU), Varuna (45,335 AU, 40,915 AU), Sedna (975,056 AU, 76,156 AU), Orcus (48,31 AU, 30,53 AU), Ceres (2,987 AU, 2,544 AU), Eris (94,56 AU, 37,77 AU), Pluto (49,305 AU, 29,658 AU).
Pro každé těleso urči jeho střední vzdálenost od Slunce.
Jak dlouho sluneční světlo letí ze Slunce na tato tělesa?
Pro Zemi střední vzdálenost rZ = 1,000 AU, doba oběhu TZ = 1,000 rok. Urči dobu oběhu těchto těles kolem Slunce, platí-li 3. Keplerův zákon: podíl druhých mocnin dob oběhu dvou těles kolem Slunce je roven podílu třetích mocnin středních vzdáleností těchto těles od Slunce.
Své výpočty si zkontroluj např. v internetové encyklopedii Wikipedia (www.wikipedia.org).
7. Jak se setkávají autobusy?
V jednom městě vyjíždějí autobusy městské dopravy každých 6 minut z jedné koncové stanice a do druhé koncové stanice se dostanou přesně za 33 min. Tam řidič odpočívá 10 min a pak se vrací zpátky po stejné trase; tento děj se opakuje od ranních 4 h 30 min až do večera do 19 h 00 min (pak je provoz již řidší). Zjisti, kolik nejvýše může řidič v jednom autobuse potkat protijedoucích autobusů městské dopravy při jedné trase? K řešení si nakresli graf s(t); snad ani nevadí, že není známa vzájemná vzdálenost koncových stanic této linky městské dopravy. Pro jednoduchost neuvažuj krátké zastávky autobusu na stanicích městské hromadné dopravy.
8. Předjíždění nákladních vozidel
Po přímé vodorovné dvouproudé silnici jede stálou rychlostí 45 km/h vozidlo o délce 30 m, vezoucí tzv. „rozměrný náklad“. Zezadu se přiblíží nákladní automobil o délce 18 m, jedoucí stálou rychlostí 72 km/h. Když nákladní automobil dosáhne vzdálenosti 20 m od vozidla, vybočí do levého jízdního pruhu a začne předjíždět. Předjíždění bude ukončeno v okamžiku, když se zadní část nákladního automobilu dostane 12 m před vozidlo a automobil bude pokračovat v jízdě v pravém jízdním pruhu.
Jak dlouho trvá předjíždění vozidla nákladním automobilem?
Jakou dráhu urazí při předjíždění předjížděné vozidlo s rozměrným nákladem?
Jakou dráhu urazí při předjíždění předjíždějící nákladní automobil?
K řešení nakresli vhodné obrázky (nejlépe na začátku předjíždění, v okamžiku, kdy jsou řidiči vedle sebe, na konci předjíždění). Proč je pro další vozidla toto předjíždění nebezpečné?
9. Akvárium s vodou
Na stole v laboratoři biologie je umístěno prázdné akvárium o vnitřních rozměrech dna 40 cm × 60 cm a o výšce vnitřního prostoru 45 cm. Hmotnost prázdného akvária je 12,0 kg. Při posunování po stole je nutno překonat smykové tření, pro něž platí Ft = f·mg, kde součinitel smykového tření akvária o stůl je f = 0,25. Pak do akvária nalijeme vodu do výšky 40 cm ode dna.
Jaká je hmotnost akvária naplněného vodou do uvedené výšky?
Jak velkou silou je možno posunovat akvárium po desce stolu, je-li prázdné, pak je-li naplněné vodou? Nač musíme dát pozor při posunování (udělej si pokus s talířem, skoro plným vody).
Při posunování akvária navrhla Lucie, že se mezi desku stolu a dno akvária vloží válcové tužky. Proč to navrhla? Nestačilo by pod akvárium vpravit trochu vody?
Při zvedání jednoho konce akvária leží protější hrana dna na stole. Jak velkou silou je třeba na jednom konci akvárium zvedat?
10. Závody na kole
Lenka a Petr si na opuštěné vodorovné silnici zahráli závody na jízdních kolech. Nejprve se Petr rozjížděl po dobu 25 s, než dosáhl 27 km/h, a bez dalšího šlapání jel až do zastavení po následujících 65 s. Lenka se rozjížděla po dobu 30 s, než dosáhla stejné rychlosti, avšak zastavovala se po dobu 60 s. Oba tedy dosáhli téže největší rychlosti a pohybovali se na kole po stejnou dobu. Po dobu rozjíždění i zastavování se rychlosti obou cyklistů mění s časem rovnoměrně, změny rychlosti jsou úměrné časovým intervalům, ?v ~ ?t.
Nakresli do společného grafu v(t) změny rychlosti obou závodníků.
Který ze závodníků dojel do větší vzdálenosti?
Nakonec se oba závodníci rozjížděli vedle sebe po stejnou dobu 30 s, než dosáhli oba rychlosti 27 km/h, ale potom se Lenka zastavovala po dobu 60 s a Petr po dobu 65 s. Který z nich dojel dále? Odhadni a uveď pravděpodobnou příčinu různé doby zastavování.
11. Spotřeba pohonných hmot u automobilů
Současná průměrná spotřeba motorů osobních vozidel a lehkých nákladních automobilů podle testů EPA (United States Environmental Protection Agency) je dána požadavkem ujet 25 mil na jeden galon (americká míle = 1,6093426 km, americký galon = 3,7854345 dm?). Tato vzdálenost vzrůstala od šedesátých let 20. století na základě standardů CAFE (Corporate Average Fuel Economy). Současným cílem je účinnost motorů zvýšit tak, že ujedou 45 mil na jeden galon spotřeby pohonných hmot. Řidiči budou muset sice investovat do technického vybavení vozidel, ale zlevní se tak jejich provoz. Uvažte, že během delší jízdy po rovinných silnicích udržuje motor vozidlo při stálé rychlosti 90 km/h, překonává především odporovou sílu, kterou na vozidlo působí okolní vzduch, a valivý odpor pneumatik při jízdě po (asfaltové) vozovce. Proto tahovou sílu odhadneme na 400 N. Výhřevnost benzínu (teplo, získané dokonalým spálením 1 kg benzínu o hustotě 720 kg/m? ) je 46 MJ/kg.
Jak velkou práci je nutno vykonat při udržení vozidla v jízdě po dráze 100 km?
Jak velká je spotřeba benzínu při celkové účinnosti 25 % (motoru i převodů)?
Porovnej svůj výsledek s výše uvedenými odhady EPA.
12. Jízdní kolo jako fyzikální laboratoř (projekt vhodný pro soutěžící z osmých ročníků)
Podívej se na své jízdní kolo očima žáka, který navštěvuje výuku fyziky na základní škole nebo na nižším gymnáziu. Načrtni si konstrukci jízdního kola. Popiš části jízdního kola a fyzikální děje, které se účastní na přenosu síly a pohybu od došlápnutí podrážky obuvi na pedál až po dotyk pneumatiky kola se zemí. Uveď fyzikální veličiny a zákony, které můžeš využít při tomto popisu. Vysvětli význam tzv. přehazovačky. Jestliže frekvence šlapání pravé nohy je 90/min, za jakých podmínek lze dosáhnout nejmenší a za jakých podmínek největší rychlosti přemisťování jízdního kola? Při řešení popisuj reálné jízdní kolo (včetně případných experimentů), stanov si sám postup řešení. Napiš stručný protokol, doplněný získanými údaji, tabulkami, výpočty, fotografiemi či obrázky. Neboj se využít informací z internetu (hledej www.wikipedia.org, heslo bicycle).
13. Hra s mapou v atlase nebo na internetu
Letos se podíváme nejprve na mapu Turecka (najdete je i na mapě Evropy), potom využijeme internetové stránky www.googleearth.com (zvolte si free version – zdarma).
Stanov zeměpisné souřadnice nejzápadnějšího, nejsevernějšího, nejvýchodnějšího a nejjižnějšího místa Turecka. Na základě měření nebo výpočtu urči strany „obdélníka“, do nějž by se Turecko vešlo.
Odhadni rozměry „obdélníka“, který by měl stejný plošný obsah jako Turecko. Vypočti a svůj výsledek zkontroluj s hodnotou známou z tabulek či z internetu.
Urči vzdálenost letišť v blízkosti měst Istanbul a Antalya. Jak dlouho trvá let v případě, že střední rychlost letadla (včetně manévru při startu a přistání) je 700 km/h?
Zjisti nejmenší šířku průlivu Bospor a průlivu Dardanely. Jak dlouho přibližně trvá, než loď jedoucí rychlostí 25 uzlů propluje z Černého moře do moře Egejského?
Na internetu najdi místo o souřadnicích 36°52,64´severní šířky a 30°56,15´východní délky; najdeš tam sportovní areál, a zjisti, jaké rozměry má fotbalové hřiště.
Poznámka: 1 uzel = 1 námořní míle za hodinu (1 nautic mile per hour).
14. Jak vytéká voda z nádoby
K laboratornímu experimentu budeš potřebovat vhodnou plastovou láhev o objemu 2,0–2,5 litru. V první části experimentu nalepíš na láhev podélnou stupnici, kterou si ocejchuješ – vezmeš větší sběračku a nálevku, postupně přilévej vodu do láhve a na stupnici si označ ve vhodných vzdálenostech rysky tak, abys získal 15 až 20 poloh. Abys šetřil vodou, nalij ji do kbelíku a v místě nejnižší rysky udělej do stěny lahve malou dírku o průměru asi 1,0 až 2,0 mm. Potom naplň láhev vodou až do vrchu (výše než je nejvyšší ryska) a pečlivě uzavři zátkou. Pak necháš vodu vytékat, na stopkách či mobilu budeš měřit čas průchodu hladiny vody v láhvi jednotlivými ryskami. Sestroj graf vyznačující závislost změn polohy hladiny na čase i závislost doby výtoku vody na změnách výšky hladiny. Porovnej oba grafy a proveď závěry ze získaných měření.
15. Projekt: Fyzika a sport (projekt vhodný pro soutěžící z devátých ročníků)
Ve studiu tělesné výchovy a sportu je zařazena disciplína Biomechanika tělesných cvičení, která popisuje jednotlivé sporty z hlediska fyzikálního pohledu, tedy fyzikálních modelů. Vyber si některý sport a pokus se popsat ho očima žáka, který absolvoval výuku fyziky na základní škole. V případě, že budeš mít nějaké nedostatky, doplň si své fyzikální poznání studiem učebnic fyziky nebo využij internetu. Na závěr zařaď některé konkrétní hodnoty, jež jsou spojeny např. s rekordy našich či světových sportovců. Doporučujeme témata: Sprinty; Běhy na dlouhé tratě; Plavání; Lyžování; Jízda na kole; Automobilismus; Formule 1, Tour de France; Parašutismus atd.
Při řešení experimentálních úloh nezapomeňte, že veličiny měříme vždy s nepřesností, že při měření téže veličiny tedy získáme několik navzájem různých hodnot, z nichž je třeba stanovit aritmetický průměr a vypočítat (nebo alespoň hodnověrně odhadnout) neurčitost získaného výsledku. Výsledkem měření je potom nejen získaná průměrná (nejpravděpodobnější) hodnota, ale také meze, v nichž lze s největší pravděpodobností očekávat správnou hodnotu měření.

Několik rad, jak řešit fyzikální úlohy
Pečlivě si prostuduj text úlohy a snaž se pochopit všechny jeho části. Velmi důležité je pochopit, o jakém problému se v úloze jedná.
Označ fyzikální veličiny tak, jak jsi zvyklá(ý) z výuky fyziky, hodnoty si převeď do mezinárodní soustavy jednotek.
Nezapomeň si nakreslit situační náčrtek, pomůže ti orientovat se v problému.
Proveď fyzikální analýzu situace – vytvoř si zjednodušující modely a vyberte vztahy, o nichž předpokláš, že je použiješ při řešení. Vytvořte si plán řešení.
Úlohu řeš nejprve obecně, tj. nedosazuj za písmena dané hodnoty – pomůže ti to často dostat se rychleji k cíli a řešíš současně všechny podobné úlohy. Tak dostaneš závěrečný vztah, kde na levé straně máš hledanou veličinu a napravo máš veličiny, jejichž hodnoty znáš z textu úlohy nebo je umíš zjistit.
Dosaď do vztahu místo hodnot veličin pouze jejich jednotky a proveď tak tzv. jednotkovou kontrolu. Vyjde-li ti správná jednotka výsledku, máš velkou naději, že daný vztah je správný.
Dosaď hodnoty veličin a známé konstanty, použij kalkulátor a snaž se pokud možno ekonomicky dostat k hodnotě výsledku. Nezapomeň na stanovení hledaného výsledku s přijatelným počtem platných číslic – neopisuj tedy výsledek z kalkulátoru.
Pro kontrolu použij některé z grafických metod (někdy to bude jediný způsob, jak se dostat k výsledku, zvláště, není-li tvoje matematická příprava dostatečná). Někdy musíš vykonat kontrolní experiment. V letošní soutěži jsou úlohy, které je třeba řešit pomocí počítače nebo užitím volně stažitelných programů na Internetu (www.mapy.cz, earth.google.com aj.).
Nezapomeň provést diskusi řešení s ohledem na dané hodnoty veličin a vybraný model k řešení problému.
Odpověz přesně a jasně na otázky v textu úlohy. Nezapomeňte, že někdy jde jen o číselnou hodnotu hledané veličiny, jindy získaný výsledek je předpokladem pro vyslovení odpovědi.
Nezapomeň na známou pravdu: čím více si nakreslíš obrázků, čím více se v představách přiblížíš situaci, o níž se v úloze jedná, čím více uděláš přípravných činností, tím snadněji se potom dostaneš k výsledku.
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Nezlob se na mě, příteli levs, ale ač je mi líto Tvé námahy, kterou sis dal s vypsáním všech otázek.... do toho se nepustím. Jednak jsem to už na Ontole několikrát napsal a já slovo držím, jednak fyzikální olympiáda potřebuje spoustu nákresům schmat a obrázků, rozborů a diskusí řešení a na to Ontole nemá vyjadřovací prostředky. Nezlob se, ale budeš to muset zvládnout sám.... :-(((((((((((
| Nahlásit
Kéž by to tak bylo u všeho .
| Nahlásit
Taky by se mi to tak líbilo.... a ne že bych byl líný odpovídat.....
| Nahlásit
tak nic v poho Gandalfe nic se nedeje ale za zkousku nikdo nic neda
tak zustanem u zemaku
| Nahlásit
tak nic v poho Gandalfe nic se nedeje ale za zkousku nikdo nic neda
tak zustanem u zemaku
| Nahlásit
Jsi správnej chlap, levs, zdravím......
| Nahlásit
Skoda. nevite aspon jaky je ten sportovni areal?? Vsechny ostatni ulohy v tom prikladu mam. dyztak mi to pls napiste na danves@centrum.cz diky moc
| Nahlásit
pro gandalfa:zajimate se o uměni?o jake presne?jen by me zajimalo,na jaky treba obraz jste schopen se divat,na jaky styl.prosim napiste dekuji
| Nahlásit
to 71091: to je složitá otázka, i když vypadá jednoduše. Mne fascinuje především historie umění, jak se vyvíjela schopnost člověka vyjadřovat uměleckými prostředky svoje pocity, svůj názor, svá hlediska. Třeba výstava Goyových obrazů v Tate´s Gallery v Londýně mě úplně ohromila....jak Goya předběhl dobu....... mám moc rád impressionisty a v Treťjakovské galerii v Moskvě mě zase omámili rusští romantici... takový portrét kněžny Naryškiny ..... prostě dojetí "na husto". Nebo v Puškinově muzeu v Moskvě soubor Matissových pláten .... a v Paříži jsem se pod dojmy vystavených obrazů v Louvru vlastně úplně "topil" a v Muséé d´Orsay vedle impressionistů třeba secessní mistři jako třeba Klimt..... tak vidíš, že je to složitější. A to jsem úplně vynechal mykénské umění v museu v Héraklionu na Krétě, nebo klasické sochařské práce Praxitelovy v Epidauru v Řecku. Kumšt, to je velká síla a nejde o něm psát jen tak v pár řádcích.....
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek