| Nahlásit

jak se v chromatografii nazývá rozpouštědlo,které unáší papír,po kterém je tato směs unášena?

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Volba rozpouštědlového systému v papírové chromatografii1. Soustavy s vodou jako stacionární zakotvenou fází. Mobilní fázi tvoří organické rozpouštědlo (nižší alkoholy) ve směsi s vodou. I když v rozdělovací chromatografii platí zásada, že mobilní a stacionární fáze mají být nemísitelné (aby nedocházelo k vymývání stacionární fáze), v tomto případě je voda tvořící stacionární fázi pevně vázána na celulózu, má charakter gelu a není vymývána z papíru mobilní fází. Tento typ soustavy je vhodný pro dělení hydrofilních polárních látek neutrální povahy (např. cukry, sulfokyseliny). Snížení obsahu vody v mobilní fázi vede ke snížení hodnoty RF, naopak zvýšení obsahu vody, nebo použití organického rozpouštědla o vyšší polaritě umožňuje vyšší pohyblivost dělených látek a vede ke vzrůstu hodnot RF.2. Soustavy s polárními organickými rozpouštědly jako stacionární fází. Chromatografický papír se naimpregnuje zvolenou stacionární fází, po vytěkání rozpouštědla, v němž byla stacionární fáze rozpuštěna, se nanáší vzorky na start. Takto zakotveny bývají jako stacionární fáze formamid, dimethylformamid, ethylenglykolmonoacetát aj. Mobilní fáze musí splňovat podmínku nerozpustnosti s fází stacionární, nejčastěji se užívají směsi uhlovodíků - hexan, cyklohexan, benzen, toluen, chloroform a další. Se stoupající polaritou mobilní fáze se hodnoty RF zvyšují.3. Soustavy s nepolárními organickými stacionárními fázemi (jsou rovněž nazývány soustavami s obrácenou fází). Jedná se o zakotvení nepolárního rozpouštědla (parafinový olej, silikonové oleje, laurylalkohol, 1-bromnaftalen apod.). Mobilní fází bývají směsi polárních organických rozpouštědel a vody (methanol, ethanol, aceton, acetonitril, kyselina octová, formamid, dimethylformamid). Přídavek organického rozpouštědla v mobilní fázi vždy zvyšuje RF stejně tak jako snížení koncentrace impregnačního roztoku zakotvené fáze. Pojem obrácené fáze je odvozen z toho, že pořadí separovaných složek se v tomto systému obrací, nejmenší hodnoty RF mají ty látky, které jsou nejméně polární (hydrofobní s delšími alkylovými řetězci) a jsou tedy více rozpustné ve stacionární (nepolární, hydrofobní) fázi.

Zdroj:
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/hypertext/200610/hypertext/AJAME.htm
| Nahlásit
dík toto sem taky hledala
| Nahlásit
Gandalf je jedním slovem GÉNIUS
| Nahlásit
:) dekuju ..
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek