| Nahlásit

Jak dosadit do vzorce

Určete vzájemnou vzdálenost elektrod kondenzátoru o obsahu desek 10 cm2 a kapacitě 150 pF. Relativní permitivita dielektrika je 3. Výsledek vyjádřete v milimetrech. Zaokrouhlete na desetiny. (ε0 = 8,85.10−12 F m−1)
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
1. Ze vzorečku pro kapacitu deskového kondenzátoru vyjádřit vzdálenost desek (označím ji např. písmenem d):

d = ...

2. Převést zadaná data do soustavy SI, tzn:

10 cm² = ... m²
150 pF = ... F

a dosadit je (spolu s údaji o permitivitě) do výsledného vztahu pro d a spočítat hodnotu d (vyjde v m).

3. Vypočítanou hodnotu d převést z metrů na milimetry.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek