Ontola > diskuze
| Nahlásit

Thaletova veta

Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C když znáš AB je 4cm a výška na stranu c je jeden cm
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
Přeji pěkné odpoledne, Anonyme Myhyxyge,

narýsujte nejprve přímku p a vyznačte na ní body A a B, které od sebe budou vzdáleny 4 cm. Dále nalezněte obě přímky (q, r), které jsou od přímky p vzdáleny o 1 cm. Narýsujte kružnici tak, aby úsečka AB byla průměrem této kružnice. Všechny body, kde tato kružnice protíná přímky q a r jsou potenciální body C pravoúhlého trojúhelníku.
| Nahlásit
Častěji se operuje s pojmem tzv.: Thaletova kružnice,

z ní se pak dá vyslovit ona: Thaletova věta.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Thaletova_v%C4%9Bta
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek