| Nahlásit

proc je priliv a odliv

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Podívej se o 32 řádek níže, tam už se toto téma probíralo a najdeš tam všechno, co by tě mohlo zajímat.
| Nahlásit
Jestli to je složité, trochu se podívat, tak začátek tohoto dotazu, o kterém se zmiňuje Pavel vypadá takto:

Autor: zataczka 26.09.2007 17:44
Podél větší části všech pobřeží mořská hladina dvakrát denně pravidelně střídavě stoupá a klesá.Při přílivu,který trvá o něco málo než 6 hodin,se moře zvedá a pak na stejnou dobu dochází k odlivu,kdy opět ustoupí.Příliv a odliv vyvolává především přitažlivá síla Měsíce,v menší míře i přitažlivost Slunce.Tyto síly způsobují vzedmutí mořských vod.Přílivové vlny obíhají kolem Země.Měsíční vlny jsou dvakrát větší a oběhnou Zemi dvakrát za 24hodin a 50minut.Sluneční vlny oběhnou za 24hodin.V případě,že se Měsíc a Slunce scházejí v jedné přímce,dochází k tzv.skočnému přílivu,protože se jejich slapové síly sčítají.Výši přílivu ovlivňuje tvar oceánských pánví,členitost pobřeží i řada dalších faktorů. V některých místech může být rozdíl mezi odlivem a přílivem 30 či 50cm,jinde mnohem víc.K největšímu vzedmutí hladiny dochází v kanadském zálivu Fundy.Tady hladina při přílivu stoupá o víc než 15 metrů.V místech s mimořádně silným přílivem,kde je voda do úzkých nebo do mělkých kanálů,občas vznikají tzv.přílivové vlny,které jako pohyblivé valy postupují směrem k pevnině(např.v Cookově zálivu na Aljašce).

http://www.zuzanabogarova.estranky.cz/clanky/clanky/priliv-a-odliv

Autor: zataczka 26.09.2007 17:46
Příliv a odliv
Dalším zajímavým úkazem moře je pravidelně se opakující střídání přílivu a odlivu, vyvolané působením měsíce a slunce. V některých místech je dmutí moře velmi malé. Např. v Černém moři je sotva znatelné, v moři Středozemním se pohybuje kolem 1/2 m.

Nejvyšší rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem je zaznamenán na bretaňském pobřeží v blízkosti městečka St. Malo, nám známého jako rodiště francouzského spisovatele Chateaubrianda. Blízký ostrůvek Mont St. Michel je za odlivu součástí pevniny. Za přílivu je od pevniny oddělen zálivem hlubokým 7 až 13 m. V kanadském Fundy Bay lze zaznamenat největší rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem na světě - až 21 m.
http://radekstanda.blog.cz/0603/zakladni-udaje-o-morich-a-oceanech-rozloha-slanost-proudeni-priliv-a-odliv

Autor: zataczka 26.09.2007 17:56
Příliv a odliv
31. 1. 2007
Tento jev souborně nazývaný slapový vzniká jako důsledek působení gravitace a vzájemného pohybu Země, Měsíce a Slunce. Můžeme ho definovat jako periodické zvedání a klesání mořské hladiny oproti průměrné poloze hladiny v oceánech. Přiliv a odliv vysvětlil již anglický fyzik Isaak Newton (1642-1727).

Měsíc je Zemi mnohem blíže, proto je jeho účinek větší než účinek Slunce (asi dvojnásobně). Jestliže se tedy Měsíc obíhající kolem Země setká se Zemí a Sluncem v jedné rovině, gravitační účinky se sčítají a vzniká tzv. skočný příliv a odliv. Svírají-li však tělesa mezi sebou pravý úhel, je účinek gravitací nejmenší, hovoříme pak o hluchém přílivu a odlivu, který je mírnější. Ve Středozemním moři tento rozdíl hladiny nečiní ani jeden metr, naopak největší rozdíl mezi přílivem a odlivem je pozorován v zátoce Fundy na východním pobřeží Kanady a činí 17 metrů.

Rozdělení přílivu a odlivu na zemském povrchu je takové, že příliv mají vždy dva protilehlé kulové vrchlíky v oblasti rovníkové a odliv má široký pás mezi nimi sahající do oblasti pólové.

Příliv a odliv se pravidelně střídají při každé kulminaci Měsíce. Příliv se opakuje vždy po 12 hod. 25 minutách, je to tzv. půldenní příliv, který každý následující den vrcholí o 50 minut později.

http://www.novyvek.cz/?sekce=maminka&pg=clanek&id=61
| Nahlásit
Tohle všechno je jen poloviční pravda, místy lež. Nikde není vysvětleno proč je příliv dvakrát denně. Tahat do této problematiky Slunce je zbytečné; to slapové jevy pouze zesiluje. Hledal jsem vysvětlení před cca. třemi roky a dalo mi dost práce je najít. Nicméně situace se nezměnila, spíše zhoršila.
| Nahlásit
Já mám dojem, že je z toho vysvětlení celkem jasné, proč je příliv dvakrát denně.
| Nahlásit
Giniwyk: Co přesně v předchozím vysvětlení je lež? Tvůj poněkud tajemně působící příspěvek jakoby naznačoval, že za přílivem a odlivem stojí ještě něco jiného, než co bylo dosud uvedeno. Nechtěl bys nám sdělit, na co jsi před cca třemi roky po usilovném hledání přišel? Zejména věta, že situace se ještě zhoršila, mě znepokojuje...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek