| Nahlásit

Znaky demokracie


* Hlavní principy:
o 1) Držitelem moci jsou dohodnutým způsobem určení zástupci většiny.
o 2) Periodické volby.
o 3) Povinnost odevzdat moc nejpozději po uplynutí volebního období.
o 4) Nezměnitelnost maximální délky období.
o 5) Ochrana politických menšin i jednotlivců.

* Další běžné znaky současných liberálních demokracií:
o účinná a informovaná veřejná diskuse – k ní patří nejen svobodná a nezávislá média, ale i kultura diskuse, která je zpravidla kultivována historickými zkušenostmi dané společnosti,
o zajištění tradičních popř. i moderních lidských práv jednotlivců,
o ochrana menšin a jejich práv) a umožnění jejich integrace (zapojení do většinové společnosti),
o dělba moci: na legislativu (zákonodárství), exekutivu (výkonnou moc) a justici (soudnictví), byť v kontinentálním modelu není exekutiva od legislativy striktně oddělena, neboť bývá na parlamentu v různé míře závislá mechanismem vyslovování důvěry resp. nedůvěry. To neplatí v USA, kde je plná dělba moci prezidentským systémem. Justice ale musí být od exekutivy oddělena – být na ní nezávislá. Exekutiva je vázána odpovědností k lidu – buď přímo (v systému plné dělby moci), nebo nepřímo – přes zákonodárný sbor.
o právní stát: spravedlivé (legitimní) zákony a účinné prosazování jejich dodržování,
o transparentnost: průhlednost rozhodování, přehledné financování, účinný veřejný dozor nad státní mocí a použitím jí svěřených prostředků,
o rovnost šancí každého, bez ohledu na jeho původ (například rovný přístup ke vzdělání, právní ochrana rovných a spravedlivých podmínek v podnikání) a
o zajištění základních sociálních podmínek pro důstojný život všech.
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Tak nevím Jiří zda jsi nám chtěl položit dotaz,nebo udělit přednášku.
Kopírování z netu Ti ovšem jde na výbornou!:o))
| Nahlásit
mně to připadá docela zajímavý
| Nahlásit
Tak nevím Jiří zda jsi nám chtěl položit dotaz,nebo udělit přednášku.
Kopírování z netu Ti ovšem jde na výbornou!:o))
| Nahlásit
o 1) Držitelem moci jsou dohodnutým způsobem určení zástupci většiny.
o 2) Periodické volby.
o 3) Povinnost odevzdat moc nejpozději po uplynutí volebního období.
o 4) Nezměnitelnost maximální délky období.
o 5) Ochrana politických menšin i jednotlivců.

* Další běžné znaky současných liberálních demokracií:
o účinná a informovaná veřejná diskuse – k ní patří nejen svobodná a nezávislá média, ale i kultura diskuse, která je zpravidla kultivována historickými zkušenostmi dané společnosti,
o zajištění tradičních popř. i moderních lidských práv jednotlivců,
o ochrana menšin a jejich práv) a umožnění jejich integrace (zapojení do většinové společnosti),
o dělba moci: na legislativu (zákonodárství), exekutivu (výkonnou moc) a justici (soudnictví), byť v kontinentálním modelu není exekutiva od legislativy striktně oddělena, neboť bývá na parlamentu v různé míře závislá mechanismem vyslovování důvěry resp. nedůvěry. To neplatí v USA, kde je plná dělba moci prezidentským systémem. Justice ale musí být od exekutivy oddělena – být na ní nezávislá. Exekutiva je vázána odpovědností k lidu – buď přímo (v systému plné dělby moci), nebo nepřímo – přes zákonodárný sbor.
o právní stát: spravedlivé (legitimní) zákony a účinné prosazování jejich dodržování,
o transparentnost: průhlednost rozhodování, přehledné financování, účinný veřejný dozor nad státní mocí a použitím jí svěřených prostředků,
o rovnost šancí každého, bez ohledu na jeho původ (například rovný přístup ke vzdělání, právní ochrana rovných a spravedlivých podmínek v podnikání) a
o zajištění základních sociálních podmínek pro důstojný život vš
| Nahlásit
DEFAWBHHXDGASbdKUAERWVCBZGzG

G
UZ
UU UZSD
CGFEBUICU
XDBC
J
B
JH
GJZH
GU
ZG
UG

I
gjdkyvnhbvyiludhzfghgdfh
| Nahlásit
jebal to pes
:)
| Nahlásit
koho tvoju mamu.
| Nahlásit
Hm, když si těch 5. bodů přečtu, tak mě to pasuje i na starou c. a k. monarchii.
Tak to není asi to pravé ořechové.
| Nahlásit
Mě to zase připomíná občanku za komunistů. Obsahově vyprázdněné a myšlenkově sterilní řeči. Třeba: "Držitelem moci jsou dohodnutým způsobem určení zástupci většiny." Kdo se s kým dohodl na způsobu určení zástupců většiny? Se mnou se nikdo nedohadoval, s vámi ano?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek