| Nahlásit

Poválečná platidla, jejich hodnota

Po druhé světové válce byla 1. listopadu 1945 provedena měnová reforma, která řešila problém, že na území Československa kolovalo příliš mnoho platidel - kromě pěti měn (protektorátní, říšskoněmecká, slovenská, maďarská a polská) i různé vojenské poukázky.

Zajímalo by mne jak se přepočítávala jejich hodnota. Když třeba dostali výplatu v různých platidlech.
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Dekret vytvořil v rámci Ministerstva financí tzv. měnový úřad, který měl dočasně na osvobozeném území plnit roli centrální banky, po celkovém osvobození jeho roli převzala opět Národní banka. Záhy byla obnovena platnost předválečných československých platidel a do přelomu července a srpna se podařilo eliminovat veškeré cizí měny tak, že na území ČSR zůstaly pouze měny dvě: česká a slovenská koruna.
Německé marky a maďarské pengö byly odevzdávány a vyměňovány za koruny
(v případě marky se tak dělo ve válečném poměru 1:10), a to v omezené výši. Zbytek peněz byl nuceně uložen na vázaných účtech. Smyslem tohoto opatření bylo imobilizovat peněžní prostředky, které ve společnosti neúměrně narostly vlivem válečné inflace.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Publikace__Historie_MF_1918-2004.pdf
| Nahlásit
No mne zajímala ta doba těsně po válce, když měli 100 naší měny, 100 marek / marka snad na kurzu hodně tratila/ a 100 korun slovenské měny,... jak se to přepočítavalo.Vím, že výplaty dostávali v jiné měně. Leda
| Nahlásit
Nařízení z 1. 11. 1945, podle kterého všechny
dosavadní platidla, mimo jednokorun, přestala být na čs.území
zákonným platidlem. Podle prezidentského dekretu o měnové reformě č. 91 ze dne 19.10.1945, bylo možné stará platidla do 15.11.1945 ukládat na vkladní knížky a běžné účty v peněžných ústavech. Vklady ve starých platidlech však už nebyly úročené, maximálně bylo možné tyto
prostředky bylo možné na přelomu října a listopadu 1945 vyměnit nanejvíc po 500 Kč na každou fyzickou osobu. Podnikatelům a živnostníkům mohli z vázaných vkladů uvolnit o 10% víc.
50 Kcs nových za jeden americký dolár
1 slovenská koruna až za 10 protektorátních korun
marka - 1:10
pengö asi směnitelné nebylo, protože inflace u něho dosáhla bilionových hodnot.Navíc platilo maďarské pengö v zabraných částech jižního Slovenska do 26. června 1945.
| Nahlásit
To jsem já, Skarlettka. Blbne mi cizí počítač.
| Nahlásit
Osobně si myslím že blbne ontola .
| Nahlásit
Je to možné. Ona občas takové záchvaty má.
| Nahlásit
Jako myslel jsem to vážně . Od rána se nešlo připojit . A potom mi to házelo furt na odkaz o oblečení olympioniku .
| Nahlásit
Však já taky. Připojení mi pořád ukazovalo dopoledne nějaká slovaa jako mysql či co.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek