| Nahlásit

abeceda

K daným písmenům abecedy přiřaď pojmy,které začínají na dané písmeno a které jsou charakterizovány příslušnou definicí.

A:dokument přijatý na Mezinárodní konferenci o životním prostředí a rozvoji v rio de janeiro v roce 1992
B:druhová rozmanitost biosféry nezbytná pro zachování biologické rovnováhy
C:označení pro nestály vodní tok, po většinu roku tvořený vyschlým korytem, používané v Austrálii
Č:velmi úrodná půda,s mocným humusovým horizontem
D:proces rozšiřování pouští
E:soubor všech živých organismů v půdě
F:obchodní název pro chlor-fluorované uhlovodíky,používané do chladících zařízení,které při úniku do prostředí narušují ozonosféru
G:vědní obor zabývající se určováním tvaru a rozměrů zemského tělesa a jeho zobrazením
H:hmota určitých vlastností, tvořená více nerosty
CH:jedna z kategorií ochrany přírody a krajiny v ČR
I:stav, kdy se teplota vzduchu s rostoucí nadmořskou výškou zvyšuje
J: námraza
K:nauka o podnebí
L:rychlý sesuv hmoty,nejčastěji sněhu,ale také ledu či kamenů po příkrém svahu
M:porost rostlin nebo dřevin stejného druhu(např.smrkový les,pšeničné pole..)
N: kategorie území ochrany a krajiny ve světě i v ČR,zahrnující území člověkem co nejméně dotčená
O:označení větru o rychlosti větši než 118km/h
P:jihoamerický název pro ror¨zsáhlé travnaté území stepi
R:ekologicky šetrný a většinou i ekonomicky výhodný způsob využívaní přírodních jzdrojů.Spočívá v opakovaném použití určité látky,např.skla,textilu,papíru,plastu apod.
Š:rozsáhlá hlinitá oblast na severní sahaře.přenesené též označení pro slaná jezera v tamních bezodtokých pánvých
T:vegetační pásmo v subpolárních a velehorských oblastech s chladným podnebím
U:místní vítr v oblasti Střední Ameriky
V:krasový pramen-místo,kde podzemní krasové vody vyvěrají na zemský povrch
Z:rozšiřování semen a plodů rostlin prostřednictvím živočichů
Ž:způsob získání nové zemědělské půdy spálením lesa

prosím pomocte mi...
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
ten stav,kdy se teplota zvyšuje s nadmořskou výškou je INVERZE,ta námraza by mohla být JINOVATKA,rychlý sesuv hmoty,nejčastěji sněhu,ale také ledu či kamenů po příkrém svahu-LAVINA,označení větru o rychlosti větši než 118km/h-ORKÁN,ekologicky šetrný a většinou i ekonomicky výhodný způsob využívaní přírodních jzdrojů.Spočívá v opakovaném použití určité látky,např.skla,textilu,papíru,plastu apod.-RECYKLACE.............Možná bych věděl víc,ale už bych si nebyl jist.Hodně štěstí
| Nahlásit
ten stav,kdy se teplota zvyšuje s nadmořskou výškou je INVERZE,ta námraza by mohla být JINOVATKA,rychlý sesuv hmoty,nejčastěji sněhu,ale také ledu či kamenů po příkrém svahu-LAVINA,označení větru o rychlosti větši než 118km/h-ORKÁN,ekologicky šetrný a většinou i ekonomicky výhodný způsob využívaní přírodních jzdrojů.Spočívá v opakovaném použití určité látky,např.skla,textilu,papíru,plastu apod.-RECYKLACE.............Možná bych věděl víc,ale už bych si nebyl jist.Hodně štěstí
| Nahlásit
Více o tématu: děkuji
Moniko a co tak to udělat naopak, ty si napiš co víš, většina z toho jsou opravdu věci , které jde snadno najít či vyhledat a to, co nebudeš vědět, tak to pak že bychom ti my poradili?
Nešlo by to tak, víš, aby sis taky trochu jako zasoutěžila , když je to tvoje soutěž? Nebo to jsi připravila soutěž pro nás , tedy pro obec ontolskou???
Zn: Ujasni věci /sobě i nám/
P.S. Celé úkoly je tu zakázáno zpracovávat! Přečti si pokyn Administrátora!
Děkuji. Leda
| Nahlásit
neco vim ae neco take ne -A,b,c,e,f,g,h,ch,m,n,š,t,u,v,z,ž jinak ostatní vím....
prosím pomocte mi já sem to zkousela hledat a nemohla sem nic najit a proto vas tady zadam o pomoc.
dekuji
| Nahlásit
D = Desertifikace ... nebo počkej jako že nevíš ta :a, b, c, d, ...ž jo?
| Nahlásit
A-agenda
B-biodiverzita
C-creek
Č-černozemě
D-dezertifikace
E-edafon
F-freon
G-možná geologie:D nevím
H-hornina
Ch-chráněná krajinná oblast?:-D
I-inverze
J-jinovatka
K-klimatologie
L-lavina
M-monokultura
N-národní park?:-D
O-orkán
P-pampy
R-recyklace
Š-nevím
T-tundra
U-uragán
V-vývěr
Z-zoochorní
Ž-žďáření
Není zač!!
| Nahlásit
š = šotty Leda
| Nahlásit
G =geodézie
Vědní obor zabývající se určováním tvaru a rozměrů zemského tělesa a jeho zobrazením.

Podle mne je to geodezie... geologie zkoumá horniny, aspoň já myslím. Ale pozor může být i jinak! Leda
| Nahlásit
CH = CHKO = chráněná krajiná oblast, to si myslím též! Leda
| Nahlásit
Omlouvám se, že jsem to dala do tolika příspěvků, ale já si teprve postupně všímala, že tam jsou někde otazníčky. Tak Moniko a teď kontroluj... měla jsi to taky tak jako Saladin? Leda
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek