| Nahlásit

ontola ???

Vážený pane administrátore ,chtěla bych se zeptat jak je možné ,že tady svévolně znemožńujete práci lidí ,kteří se starají o olympiády a podobné soutěže. Je určitě velmi dobré ,že nějaké takové stránky existují,ale pouze do jisté míry. Olympiády slouží k tomu,aby talentovaní žáci se dokázali prosadit a ukázali ,co v nich je. Stránky, které vy spravujete ,tady tomu zamezují. Je sice pravda ,že škoní kola jsou charakteru domácí práce ,ale i tak. Málo asi který žák dokáže bez nějaké větší pomoci naprosto perfektně 100% vypracovat celé zadání. Vy je tady vypracováváte a tím dáváte možnost jiným ,aby bez nějaké vlastního přičinění se dostali do dalšího kola. Tam se samozřejmě ukáže, kdo opravdu v té hlavě něco má ,ale tady tímhle způsobem se tam nemusí právě dostat ti,co to dělali alespoň trochu poctivým způsobem.Samozřejmě věřím,že uhlídat se to nedá a jak jsem se dozvěděla z mnohých příspěvků ,Vy tyto vypracování olympiád zrovna taky moc nevidíte rád , o to víc bych vás chtěla poprosit ,aby jste se snažil s tím něco udělat.
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
to 52943: Nejsem Administrátor. Mezi námi.... ani bych jím nechtěl být. Aby nedošlo k omylu, práce administrátora si nesmírně vážím, je to dřina a zaujmout správný postoj bývá velmi riskantní. A náš Administrátor to umí.

Rozpohybovat web, který je založen na tom, že potřebným zodpoví jejich otázky a být při tom závislý na ochotě dobrovolných pisatelů, to je nezáviděníhodná posice. Taky ten web procházel velmi obtížnými odbdobími. A najednou je to web navštěvovaný, žádaný, oblíbený. Asi pro to, že umí pomoci, umí se vcítit do situace tazatelů a poctivě, upřimně se snaží najít na otázky správnou odpověď.

A teď vznikne situace: někdo si vymyslí "vědomostní " soutěž, zadá otázky soutěžícím "domů" (myslím tím do jejich soukromí) a dokonce doporučí....hledejte odpovědi kde dokážete, používejte internet, najděte si cestu ke správnému řešení jak dovedete. A v tom okamžiku dopustí, aby se angažovali rodiče, sourozenci, strýčkové, tetičky, kamarádi, přátelé z hospůdky, prostě zdroje jsou v tomto okamžiku neomezené. A tady se objeví Ontola, web, který je na odpovídání na rozmanité otázky prostě zřízen...tato altruistická role je mu dána do vínku. Nedokáže se plně vyrovnat s řešením příkladů, kde je zapotřebí užívat značení, kterými nedisponuje - mocniny, odmocniny, lomené výrazy, řecká písmena, strukturální chemické vzorce, ale tam, kde je možno objasnit cíl otázky bez těchto atributů, tam může fungovat beze zbytku.

Nejde o svévolné znemožňování práce lidí, kteří se starají o olympiády... tito lidé poněkud zaspali dobu a neuvědomili si, že tady existuje cosi jako internet. Dokonce několikerý blog otázky olympiád a jiných soutěží řeší také (i když v horší kvalitě). Ti z pedagogů, kteří si uvědomili, že tady existuje poněkud jiná situace okamžitě reagovali....ve třídě shromáždili "internetové mistry" a předložili jim kontrolní test, který v okamžení oddělil zrno od plev. A tam, kde k tomu nedošlo, oddělí schopné od neschopných okresní... nebo další stupeň soutěže. Žádná škoda tedy nevznikla.... naopak, opisovači zjistili, že švindlovat se nevyplácí a že opravdové znalosti jsou ta pravá hodnota, která se cení.

Zrovna dneska jsem v pořadu pana Krause viděl pana Zdeňka Mahlera (kterého mimochodem velmi ctím a si vážím) a žasnul jsem na pregnantností jeho vyjádření o našich možnostech v Evropské Unii. Říkal: My nemůžeme položit na stůl miliardy, nějaký ohromující ekonomický efekt......my můžeme předložit znalosti, vědomosti, dovednost, solidnost, kulturní úroveň......je to fascinující... pár slov a je tam všechno. A ti opisovači se to musí citelně dozvědět. Ne ve škole, kde vyrábějí svým kantorům "džungli před tabulí", ale tady, kde jásají jak se soutěží "vykejvali" a pak zjistí, že jsou v podstatě blbí jak poleno a že se nikde dál ve světě (ani v okrese) s touhle svojí filosofií neuplatní. A zbyde jim jen vulgární slovník a agresivita. A s tou také záhy narazí.
Věřím, že talentovaní žáci si svou cestu najdou a prosadí se navzdory svým příživnickým spolužákům (mimochodem... od své vnučky vím , že bohatí debilci si od svých schopnějších spolužáků správné odpovědi ve škole kupují... to je asi jaký symptom?)
Tyto stránky budou diferenciaci schopných od neschopných zamezovat potud, pokud budou otázky zadávány veřejně. Taková je informační struktura dnešního světa. S tím neudělá nic ani pan Administrátor ani kdokoliv jiný. Jestli jste si všimla, tak se na odpovědích vystříhávám formy 1B, 2D, 3A, 4B.... atd, ale snažím se uvést informace k tématu v daleko širším rozsahu a s tím, že kolektivně zpracováváme nejpravděpodobnější správné řešení. Snažím se svým soutěžícím přátelům předvést, že usilování o znalosti, pátrání po informacích, získávání vědomostí může být dobrodružství, které by nám mohl závidět i Indiana Jones. (To mnohá škola nezvládá).

Je to boj. Je to obrovské úsilí o to, aby děcka, která dneska směřují ke svým prvním Občanským průkazům pochopila, že vědění je hrozně užitečná síla. Tak jako V.M.Kramerius vysvětloval, že česká kniha tvoří kuturu národa.....tak musí dneska někdo děckám říct, že: myslym si že vitvořím noví svjet..... je ostuda a s tímto pohledem na svou rodinu, jazyk, vlast....nejsem schopen důstojně žít.

Jinak bych rád upozornil, že jediná olympiáda, která tu byla vypracována en bloc byl olympiáda dějepisná. Ostatní olympiády se sem proplížily po jednotlivých úkolech či přikladech u kterých nebylo z počátku patrné zda se do olympiád řadí či nikoliv. A ta dějepisná? V podstatě šlo o to, abychom zabránili potopě opakujících se dotazů a měli možnost migrující dotazy odkázat do do ohrádky již připravené.

Dále bych rád připomněl, že zde na jedné straně existuje kolektiv přátel, kteří odpovídají (i neodpovídají), ale kromě toho je tu možnost veřejného webu aby odpověděl každý, kdö se namane.....není to tedy nijak zásadně regulovatelné.

Závěrem: přizpůsobit se budou muset zadavatelé a organizátoři olympiád, přispůsobit především vývoji informační techniky která se bez našeho souhlasu (a případného jásotu) globalizuje jako všechno ostatní. Internet je skutečnost, kterou nelze obejít a organizace věcné náplně webu je závislá na dobré vůli jeho návštěvníků....a to, jak jistě uznáte, nelze zásadním způsobem regulovat.

Ujišťuji Vás, že sumární vypracovávání dějepisné olympiády (ostatní se takto nerealizovaly) jsem nedělal s přehnanýnm nadšením, ale na druhé straně jsem rád, že to vyvolalo tuto reakci a že se to stalo důvodem k přemýšlení, který úsilí o zvyšování vědomostí a znalostí našich dětí posune zase trochu dále v souvislosti s pokrokem informační techniky.

Děkuji Vám za příspěvek a za šanci zamyslet se nad cílem své práce.
| Nahlásit
Ano máte naprostou pravdu ,práce admistrátora je velmi těžká ,zvláště těchto stránek,které mají denně jistě stovky i více návštěvníků. Starat se o stránky je velmi složité a pokud by měl pan Admistrátor mazat a zabraňovat dotazům ,které jsou položeny ze zádání olympiád nebo pouze mazat vulgární a naprosto se nehodící příspěvky, tak by těch admistrátorů muselo být rozhodně víc a jejich práce by byla tzv. na plný úvazek. Je jasné že tady tohle určitě nejde a tak jako Vy i já si myslím,že pan Admistrátor se o tyto stránky stará velmi dobře.

Abych se vrátila ještě k těm zadáním olympiád ,myslím ,že jste naprosto vystihl problém všeho. Věda jde každým dnem dopředu. Dnes už je takřka všechno možné najít na internetě. Nyní už málo , který žák si při hledání jenom nějakého referátu otevře knihu . Ne, to už se jen tak nevidí.Dnes už snad ani není "moderní" knihy kupovat. Místo toho si člověk pořídí internet.Je to sice velice dobrá věc ,ale s určitým rizikem.Informace ,které se na netu objeví, nemusí být vždy pravdivá ,proto je velmi dobré ,že existjí stránky jako je např. Ontola ,které lidem, většinou žákům , vyřeší jejich problém.Jenomže tyto stránky se i zneužívají právě k plnění věcí ,které si studenti mají udělat sami na základě svých znalostí. Určitě autoři olympiád a dalších vědomostních soutěží jsou si vědomi tohoto problému. Někteří to proto řeší školním kolem v podobě testu. Jejich rozhodnutí je na nich. Je ještě stále mnoho soutěží, které se nerozhodli upravit si zadání, celé vypracování ,ale hlavně podmínky ,aby se vyhnuli možným podvodům. Do svých úloh dávají příklady,které nejsou možné řešit v celé třídě. Tyto úlohy mohou řešit pouze někteří,ale mohou se o to pokkusit i zbylí. Někteří své vypracování opravdu udělají sami a těm klobouk dolů ,někteří "lumpové" to jen jednoduše opíší.Tomu prostě zamezit nejde.

Stránky ontola tady řeší problematiku úloh a snaží se žákům pomoci ,myslím si, že je to velmi dobrá věc, ale vše do jisté míry. Studenti totiž těchto a jiných stránek zneužívají.Je velmi dobré žákům poradit, ale né za ně udělat. Žáci postupem času a vývojem vědy zpohodlněli, a proto už nežádají ukázat,poradit,ale oni chtějí udělat.

Dívala jsem se včera dá se říct pečlivě na obsah těchto stránek, opravdu myslím ,že lidé a hlavně i Vy by si zasloužili velké uznání a ode mě ho taky máte.Úlohy jsou opravdu velice precizně a s nasazením řešeny.Jsou tu opravdu takové příklady,které potřebují poradit od lidí jako jste Vy. O to smutnější je fakt, že někdo zde pokládá i naprosto směšné dotazy.Vaše snaha odpovědět je velká, ale myslím, že zde je naprosto vidět, že někteří lidé, co jsem píší otázky, tohoto webu zneužívají. Některé věci tu opravdu naleznete mnohokrát. Vždyť oni už nemají ani snahu podívat se, jestli daná otázka zvlaště z olympiády už položena náhodou nebyla.

A proto bych vás chtěla poprosit o jednu věc. Vy jste tady něco jako velký učitel, některé lidi tady hodně naučíte, ale někteří o to nestojí. Jedno moudré čínské přísloví praví: "Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím." Tímhle jsem Vám samozřejmě nechtěla říct, ať nepomáháte studentům,co potřebují pomoct, ba naopak žádám vás,aby jste to za ně nedělal, ale poradil jak to mají udělat. Pokud je to žák, který potřebuje poradit vaši pomoc přijme z radostí a ještě mu to ke všemu v hlavě zůstane, pokud je to ten, který chce něco pouze opsat, tak na to dojede.

Děkuji za čas, který jste vložil do mého dotazu. Přeji Vám hodně zdaru v budoucnu, ale hlavně v pomáhání studentům, co o to stojí.
| Nahlásit
Vidím, že mezi námi není rozporu. Proto děkuji za Váš postoj i za názor velmi půvabně tlumočený čínským příslovím.
Jsem rád, že chápete, že jsou aktivity reálné i nereálné. Je něco jiného se s někým bavit osobně, a něco jiného je snažit se získat jeho zájem ve virtuální rovině.
Jistě jste zaznamenala, že na některé otázky odpovídáme odkazem...tady si klikni a problém nastuduj. V některých případech to nejde. Ale to už asi jiné nebude. Jsem velmi vděčný za každou duši, kterou se mi podaří nadchnout pro - třeba společnou - ale poctivou studijní práci. Možná jste si všimla, jak se výrazně mění přístup soutěžících k "bleskovkám". Rošťáky a flákače eliminovat nelze, ale ti se tady také nic nenaučí. Ono nejde jenom odklikat správné odpovědi u bleskovky....jde o to naučit se učit se a mít z toho dokonce i radost. Jistě jste objevila i příspěvky soutěžících, které si vyhledali v cizojazyčných encyklopediích i v jiných, neinternetových zdrojích. Věřím, že tudy právě vede cesta k pozitivním výsledkům.
A dovolte mi vyjádřit velké potěšení, že jsem se na stránkách Ontoly s Vámi setkal.
| Nahlásit
Můj pohled je víceméně shodný s Gandalfovým, a zdá se, že vlastně i s vaším, takže je asi zbytečné, abych jen opakoval to, co už zde bylo podrobně rozebráno. Děkujeme za příspěvky.
| Nahlásit
Administrátor opravdu dělá dobrou a prospěšnou práci. Jde přece o to, aby se každý dozvěděl co nejvíce a správně a je jedno odkud.Přece taháky jsou odjakživa velmi prospěšná věc, protože ten žák je musí vypracovat a nebo alespoň přečíst, a to už je krůček ke vzdělání. Tak těmto stránkám jen zelenou!!!!
| Nahlásit
Na tomhle odvážném názoru ohledně taháků je možná i zrnko pravdy.Moje máma(učitelka) pomáhala mému bratrnaci s učením a zadala mu nějaký úkol (cvičení z cizího jazyka).Já jsem viděl, že to odkudsi opisuje a prásknul jsem ho (což už teď nechápu,jak jsem mohl být takový bonzák :-). Ale máma říkala, že to je v pořádku,že i opisováním se to člověk vlastně učí.
| Nahlásit
taky bych souhlasil s 50417. Kdyz se nejaky ukol dela doma, tak je jasny, ze se pouzijou vsechny dostupny zdroje. A tady jsou kolem vypracovavani otazek nektery docela zajimavy diskuze, takze zvidavec se ledacos dozvi a nebo se muze i zapojit a lemplovi stejne nic nepomuze :))
| Nahlásit
Vidím, že diskuse je opravdu velmi plodná a že se tu více méně shodujete a i já tu s tím, co tu napsal Gandalf i an 52943 i pan Adm. a další ... souhlasím.
Podle mne je tu jediný problém, že se do toho okresního kola takto nemusí dostat ten žák, který toho má nejvíce v hlavě, ale jiný, který umí dobře vyhladávat /opisovače vyřazuji z poctivých soutěžících o těch se bavit nehodlám /. A tím pádem pak v okresním kole nemá šanci na úspěch, a nereprezentuje dobře ani sebe ani školu, která jej vyslala. A že místo něj mohl jet někdo jiný. A že úspěch /neúspěch/ žáka je i jistým úspěchem /neúspěchem/ školy, která jej tam vyslala o tom není pochyb.
Ale dávam naprosto za pravdu, že pokud je soutěž vypsaná stylem tady máte úkoly... hledejte a pátrejte kde chcete a je to zadané domů, ... pak opravdu může žákovi pomoci kdokoliv /i když někdo tak obětavý a znalý jako je Gandalf, to nevím, jestli se někde jinde najde,:)) ale musíme to připustit, že třeba ano/ a pak je jen na škole, jak o postupu rozhodne. Já osobně jsem přesvědčena, že pokud by učitel, který do žáků vidí a zná jejich schopnosti a možnosti / a jestli si myslíte, že ne, tak jste na omylu!!.... zná!/má pocit, že žák který zvítězil není ten nejlepší, pak opravdu má možnost udělat druhé kolo... regulerní, ve škole... v tom mu nikdo nebrání!
A jinak já se z toho, co tu vypracovává Gandalf a "jeho družina" /doufám, že jsem se nikoho teď nedotkla/, kterou vychoval z těch mladých / a to neuvěřitelným způsobem, za nějž by se nemusel stydět ani velmi dobrý pedagog/ mnohému ráda poučím. Právě proto, že otázky nejsou jen ano, ne, ale jsou k nim úžasné komentáře. A jestli jste si všimli, tak je tam dialog!!!! A to je teda věc! A učit mladé dialogu, práci v kolektivu, je jak záslužné, tak navíc nesmírně výchovné!
Je to jen můj názor a připouštím, že váš může být i jiný. Leda
| Nahlásit
omluva a oprava:. ...právě proto, že ODPOVĚDI nejsou jen ano, ne ...
| Nahlásit
Ano.Každý z nás tu má pravda. Pomoc je důležitá a i to ,že si to někdo opíše se přitom naučí, i když i to není zas úplně jisté. Nicméně jak už jsem jednou řekla, opravdu si vážím lidí jako je právě Gandalf, dělá určitě hodně pro tyto stránky a je samozřejmě více takových lidí, proto i já se budu snažit jakkokliv pomoci
| Nahlásit
S Ledou moc nesouhlasím. Dost o tom fylosofuje. Já si myslím, že soutěže nejsou tak úplně směrodatné v tom, jestli je člověk chytrý nebo né. Já osobně hodně dám spíše na "selský rozum" a pozorovací talent. Soutěže jsou vedlejší "produkt" chytrosti.
| Nahlásit
to 50417: Možná tě bude zajímat tenhle článek, iniciovala jej Leda (to tu ještě byly pod číslem):

https://www.ontola.com/cs/-o/Jak%C3%BD-je-podle-V%C3%A1s-rozd%C3%ADl-rozd%C3%ADl-mezi-moudr%C3%BD-chyt
| Nahlásit
Pečlivě jsem to přečetla. S některými momenty souhlasím, ale jinak si stojím za svým názorem.
| Nahlásit
To je v pořádku....já tě nechtěl "lámat", myslel jsem si že tě to zaujme a že některé nápady můžeš i ocenit..... potěšila jsi mě.
| Nahlásit
Ja bych zase byl opatrnej s glorifikaci "selskeho rozumu". Vzdelani je vec, ktera se neda nahradit. Pokud pouzivas jen selskej rozum, tak vlastne vsechno vymejslis od zacatku. Kdezto kdyz mas vzdelani, tak zacinas monhem dal, mas ke svemu uvazovani mnohem lepsi vychozi podminky. Samozrejme musis uzivat kriticke mysleni a klidne neco z toho, co jsi nastudoval odmitnout, znovu prezkoumat atd. Mne samotnymu se mockrat stalo, ze jsem si v necem myslel, jak jsem v nejaky veci hrozne chytrej a pak jsem se o danou problematiku zacal zajimat prodrobnejc, tak jsem zjistil, ze dana vec se uz davno resila s mnohem vetsi hloubkou a zajimavejsima zaverama, nez byly ty moje diletantsky.
| Nahlásit
Pro 52485:Máš pravdu o tom "selském rozumu". Já ho beru jako záíklad. Vzdělání je určitě moc potřeba, ale základ pro to vzdělání je ten "selský rozum". Potom s tebou může těžko někdo manipulovat a přetvářet tě.
Já se vzdělávám celý život a mám moc ráda chytré lidi. Proto mě zaujal Gandalf.
| Nahlásit
to 50417:
Můj příspěvek končí větou: Je to jen můj názor a připouštím, že váš může být i jiný. Leda
Tím jsem dala prostor k diskusi, celé to tu bylo podle mne zaměřeno k tomu o čem byl problém..., zda máme na Ontole pomáhat soutěžícím , proto jsem se věnovala opravdu soutěžím a mému pohledu na ně. Víš, ty jsi tu s námi krátce , teprve týden, zatím, co my tu bojujeme co dělat se soutěžemi už dva roky,.... proto ti možná některá má slova třeba vůbec nesedla, ....ale třeba ti nesedlo z mého příspěvku nic... nic se neděje...
Pro mne nejsou soutěže ničím základním, základ je pro mne vzdělání a čím hlubší, a širší, tím lepší....
P.S. A že tě zaujal Gandalf? To se nedivím. To je právě to o čem mluvím, je vzdělaný, proto dokáže psát nesmírně moudře, dovede formulovat myšlenky, ... a určitě mu nechybí ani selský rozum.
| Nahlásit
to Leda:Ano,jen bych doplnil,že obdivuhodné u Tebe i Gandalfa je četnost odpovědí na opakující se,nebo neskutečné dotazy.V tom před Vámi oběma smekám.Tom.
| Nahlásit
to Tom: Víš Tome, tu trpělivost získáš s věkem, až budeš mít tolik let co my, budeš také trpělivý. Ten krásný neklid, to je symbol mládí. :)))
| Nahlásit
to Leda:Ano,tomu rád věřím.:-)))Tom.
| Nahlásit
Jo?......Tak to jsem asi stará a neklidná.:o(((
| Nahlásit
to Mája:Myslíš ten přiblblej amerikánskej seriál Mladí a bohatí?..nebo nahatí?...:o))))...nevím,nesledoval jsem to.Tom
| Nahlásit
Trpělivost si člověk musí zasloužit jako většinu věcí,myslím že zrovna ontola je způsob jak se trpělivosti naučit.
| Nahlásit
to 52943: Souhlasím s tebou, trpělivosti se člověk učí, Ontola mi v tom opravdu pomohla...., ale tím věkem jaksi člověk je trpělivější než v mládí jaksi přirozeněji,... A že Mája je stará a neklidná to je to, Májo, čemu se říká, že vyjímka potvrzuje pravidlo.... a nebo s tím tvým stářím to ještě nebude až tak a nebo ten neklid už není až tak popřípadě může nastat kombinace 2 až 3 možností.
To je moje vysvětlení:))) a zcela určitě existuje celá řada dalších způsobů objasnění, jak to s tím tvým stavem vlastně je!!!:)))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek