Ontola > diskuze
| Nahlásit

Ahoj, prosím vás nevíte někdo, co je ideologie?

Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, světonázorových nebo podobných zájmů určité skupiny. V politické a společenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje např. ve formě filosofie, práva či morálky, obecně se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci celkového výkladu společnosti a člověka jako takového.

V angloamerickém prostředí je obvyklé i užívání termínu ideologie pro neutrální označování ucelené soustavy myšlenek a výpovědí. V evropském prostředí má termín častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy soustavy označované jako ideologie.[1]

Často se pojmem ideologie označují pouze politické ideologie.

Termín ideologie poprvé zmínil Francouz Antoine Destutt de Tracy roku 1795 v souvislosti s učením o idejích, které mělo napomoci k vytvoření politických, morálních i vzdělávacích pravidel. Termín následně dostal negativní význam jako soubor iracionálních, nepraktických či falešných představ o světě. Např. marxismus ideologii chápe jako prostředek k legitimizaci daného společenského řádu a odmítá ji jako idealistickou a spekulativní. Ve 20. století se zkoumání ideologie věnovala především sociologie vědění
| Nahlásit
Velmi dobře provedený rozbor. Je to na přemýšlení. Děkuju.
| Nahlásit
děkuji moc, už to chápu
| Nahlásit
taky děkuju i dyž jsem o to neprosil.... je to moc pěkně popsaný
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek