| Nahlásit

Směšovací rovnice

Prosím, potřebovala bych poradit s tímto příkladem: určete výslednou koncentraci roztoku glukózy, který vznikne přidáním 1 ml 1M roztoku glukózy k 1ml roztoku glukózy o koncentraci 30mg/ml. Výsledek má být c=0,583 M

Díky za výpočet a vysvěltení!
Témata: Nezařazené
Diskuze
(Upr. 01.10.2014 22:16) | Nahlásit
Jde o výpočty z medicínské/lékařské chemie.

zde jsou nějaké vhodné příklady:

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fold.lf3.cuni.cz%2Fchemie%2Fcesky%2Fmaterialy_B%2Fvypocty_seminar.doc&ei=_0osVJ-NC6aoygPuqIDwCQ&usg=AFQjCNGuGBAc5IkXpV3WWTeTjhsXxRRNhg

použil jsem příklad:

2) 2,5 l roztoku obsahuje 4,5g glukózy, Mr = 180. Jaká je molarita tohoto roztoku? [ 0,01M ]

c=n/V= (m/Mr) / V = (4,5g)/(180 g/mol) / 2,5 =
c=n/V= (m/Mr) / V = 4,5/180/2,5 = 0,01M
| Nahlásit
Mr = 180 g/mol (molekulová hmotnost glukózy)

nejprve musíme přepočítat hmotnostní koncentraci glukózy na molární koncentraci:

c(m)=30 mg/ml = 30 g/litr (hmotnostní koncentrace)

c(M)=n/V = (m/Mr)/V = (m/V)/Mr = c(m)/Mg

dosadíme

c(M)=c(m)/Mr
c(M)=30/180=1/6 mol/litr = 1/6 M

nyní použijeme směšovací rovnici:

c1=1M
V1=1ml

c2=1/6 M

V3=1+1=2

V3*c3=V1*c1+V2*c2
2*c3=1*1+1*1/6

2*c3=1*1+1*1/6

c3=0,58333333333333333333333333333333 M
=====
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek