Ontola > diskuze
| Nahlásit

Kolik molů chlorovodíku vznikne sloučením 1 molu H2 s jedním molem Cl2?

Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Rovnici H2 + Cl2 = 2HCl čteme jako "molekula vodíku reaguje s molekulou chloru a vzniknou dvě molekuly chlorovodíku". Rovnice bude platit, i když budeš všechny členy násobit stejným číslem, třeba Avogadrovou konstantou. Ale jeden mol je takový počet molekul, který je rovný právě Avogadrově konstantě. Rovnici pak můžeme číst:
1 mol molekulárního (H2) vodíku reaguje s jedním molem molekulárního chloru (Cl2) a vzniknou dva moly chlorovodíku. Přídavné jméno "molekulárního" většinou nepoužíváme, rozumí se samo sebou. Naopak musíme použít přídavné jméno "atomárního", pokud by do reakce vstupovaly jednotlivé atomy, ne molekuly.
OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek