| Nahlásit

výpočty - prosba o řešení

Vodík můžeme v laboratoři připravit reakcí hliníku s kyselinou chlorovodíkovou podle rovnice: 6 HCl + 2 Al → 2 AlCl3 + 3 H2. Kolik gramů vodíku jsme teoreticky schopni připravit z 1 kg hliníku? M(Al) = 27 g/mol, M(H) = 1 g/mol
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Z rovnice, kterou jsi napsal vyplývá, že ze dvou atomů Al vzniknou 3 molekuly H2 o M(H2) = 2g/mol.
Počet atomů udává látkové množství nějakých částic a jednotkou je 1 mol = 6,022*10^23 částic. Přepočet hmotnosti na látkové množství provedeme vztahem n(Al) = m(Al)/M(Al) = 1000g/27g/mol = 37,04mol Al. Když tedy z rovnice vyplývá, že n(Al)/2 = n(H2)/3 => n(H2) = (3/2)*n(Al) = 1,5*37,04 = 55,55 mol H2. Látkové množství vodíku přepočítáme stejným vztahem v upraveném tvaru: m(H2) = 55,55mol*2g/mol = 111,11g H2.

Nejasnosti vysvětlíme, jen se musíš zeptat.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek