| Nahlásit

chromatografie

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Chromatografie není směs, dá se použít při testování směsí. Chromatografie je fyzikálně-chemická separační metoda. Molekuly analytu se u všech typů chromatografických separací rozdělují mezi stacionární a mobilní fázi. Dělení je založeno na rozdílné afinitě složek směsi k mobilní a stacionární fázi.

Základní rozdělení:

* 1 Rozdělení chromatografických metod podle stacionární fáze
* 2 Rozdělení chromatografických metod podle mobilní fáze
* 3 Rozdělení kapalinové chromatografie podle stacionární fáze
* 4 Rozdělení chromatografie podle podmínek

Rozdělení chromatografických metod podle stacionární fáze

* sloupcová chromatografie (kolonová chromatografie, CC, column chromatography) - stacionární fáze je v koloně
* papírová chromatografie (PP, paper chrom.) - stacionární fáze je papír nebo upravená celulóza
* chromatografie na tenké vrstvě (TLC, thin layer chromatography) - stacionární fáze je suspenze v podobě tenké vrstvy

Rozdělení chromatografických metod podle mobilní fáze

* plynová chromatografie (GC, gas chromatography) - mobilní fáze je plyn
* fluidní chromatografie - mobilní fáze je látka v nadkritickém stavu
* plazmová chromatografie - mobilní fáze je proud iontů
* kapalinová chromatografie (LC, HPLC, liquid chrom., rozdělovací chrom.) - mobilní fáze je kapalina.

Při kapalinové chromatografii je mobilní fází kapalina a stacionární fází je pevná látka (případně kapalina zakotvená v pevné látce). Kapalinová chromatografie se také nazývá jako rozdělovací chromatografie.

Rozdělení kapalinové chromatografie podle stacionární fáze

* adsorpční chromatografie - stacionární fáze je adsorbent.
* iontová chromatografie - stacionární fáze je ionex.
* gelová chromatografie nebo gelová filtrační chromatografie - stacionární fáze je neionizovaný přírodní nebo syntetický gel.
* afinitní chromatografie - stacionární fáze obsahuje zakotvené ligandy, na které se rozdělovaná látka váže.

Rozdělení chromatografie podle podmínek

* izokratická chromatografie - konstantní podmínky
* gradientová chromatografie - mění se podmínky, např. teplota nebo složení mobilní fáze.

Vzpomínáte si na jméno prof. Jaroslav Heyrovský? Vynálezce chromatografu a nositel Nobelovy ceny?
| Nahlásit
Pro případné námitky.... polarograf a chromatograf jsou zařízení pracující na velmi podobném principu.
| Nahlásit
To Gandalf: To je pochopitelně nesmysl, Jaroslav Heyrovský se zabýval polarografií, chromatografie a polarografie jsou úplně odlišné metody. Jak tady už je napsáno chromatografie vyhodnocuje tzv.retenční časy, tedy za jaký čas projde sledovaný vzorek chromat.soustavou a polarografie sleduje závislost intenzity proudu na postupně se zvyšujícím napětí. Chacotay.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek