| Nahlásit

Sňatek.

Čtu teď takovou zajímavou knihu a je tam o sňatku s neteří. Je to nezákonné vzít si neteř? Leda
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
S neteří má člověk pokrevní příbuzenství, takže nezákonné.
| Nahlásit
Zajímavá otázka :-), to bych chtěla vědět.

Podle zákona o rodině nemůže platně vzniknout manželství mezi osobami příbuznými v první linii přímé - mezi potomky a předky a mezi sourozenci.
Zdroj:
http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/index.php?tid=n&cislo=200712&clanek=2007121201

Potom jsem našla:
Platné manželství nejde uzavřít :
s ženatým mužem nebo vdanou ženou(bigamie)
s nezletilým (soud může povolit sňatekosobě starší 16 let)
s osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům
s příbuznými (předci, potomci, sourozenci i nevlastní) ( sestřenice s bratrancem může)
s osobou stejného pohlaví
Zdroj:http://www.odmaturuj.cz/pravo/pravni-odvetvi/

§ 12
Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi
sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.
Zdroj:http://spcp.prf.cuni.cz/lex/94-63.htm#x (je to v příloze Word podrobně.)

Z toho mi vyplývá, že by to mělo být přece možné, protože tam všude mluví o předku a potomku. Jsem přímý potomek svého strýce? Jsem přímý potomek jeho sestry nebo bratra.
| Nahlásit
Já mám pocit, že to možné je. Není to možné mezi příbuznými v linii přímé, tedy otec > dcera, dědeček > vnučka.
Naopak je to možné v linii nepřímé, bratranec > sestřenice, a řekl bych, že i strýc > neteř.
| Nahlásit
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=3338
http://vsp.blog.cz/0510/pribuzenstvi-jako-prekazka-manzelstvi
http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/imped.htm
| Nahlásit
Takže máme stejný názor An177389.
Já bych chtěla požádat Tygrodlaka, aby si informace (nejenom u této otázky, všimla jsem si že má odpovědi u několika dotazů mylné) zkusil ověřit. Nemůžeš věřit jen svému pocitu. Tak to nefunguje. Od toho máš internet i jiné zdroje. Nemusíš za každou cenu odpovědět, to udělej jen v případě že jsi si jistý. A neber moji výtku ve zlé, máš pěkný nick :-).
| Nahlásit
Já si právě taky myslím, že to jde,tam to brali jako nezákonné. Není to ale příběh ze současnosti, ale z období koncem 1. republiky. Možná, že mezitím se zákon změnil. Myslíte, že v té době se neuzavíraly civilní sňatky? Možná, že obřad v kostele to nedovoloval. Dnes je i církev benevolentnější. Museli bychom zapátrat v zákonech z toho období. Navíc v tom příbuzenském vztahu nevěděli, tak je sezdali, navíc ona byla nemanželská, takže je to ani nemohlo napadnout . V podstatě to zjistí až v době, kdy mají mít děti a to náhodou. A není tam jaký to byl sňatek. Přesto je společnost zavrhne, divné, co? Leda
| Nahlásit
Asi tak, že muž měl nemanželskou dceru, její matka zemřela a ona vyrůstá u rodiny bez vědomí, kdo je její otec.
V dospělosti se setká se s bratrem onoho muže a vezme si jej.
V době, kdy mají mít děti bratr přivede domů svou ženu do rodiny a onen muž vní pozná svou dceru a zděsí se!!!!
To napsal život,
Společnost je odsoudí. Sňatek byl prý neprávem uzavřený. Leda
| Nahlásit
Ještě bych připomněl určitý rozdíl v římském a v anglosasském právu. V období mezi světovými válkami platilo v římském právu považovat sňatky mezi bratranci a sestřenicemi za zapovězené, v Evropě, kde se toto právo tvořilo, byly konkrétní špatné zkušenosti s genetickým stavem potomstva blízkých (tedy i bratranec - sestřenice) příbuzných u šlechtických rodů.
V anglosasském právu nebyl problém, aby si bratranec vzal svou setřenici. V Anglii to prostě tak nebrali ...... :-))))
| Nahlásit
Ani bych to nedělala, člověk nikdy neví, co se v jeho genech skrývá. Ale já jsem měla v minulosti v přízni snatek strýce a neteře, tak nevím.
Rodinné právo:
Stejně tak neplatné by bylo manželství mezi blízkými příbuznými, tj. mezi sourozenci, předky a potomky, a to ani u osvojení, pokud osvojení trvá.
Předek a potomek jsou příbuzní v přímé linii (např. babička a vnuk). Ti, kteří mají společného předka, ale nejsou vůči sobě předek a potomek jsou příbuzní v boční linii (např. strýc a neteř). Stupeň se stanoví tak, že se sečtou všechny osoby v jedné linii, pokud se jedná o přímou linii nebo v obou liniích, pokud se jedná o boční linii a odečte se společný předchůdce. Tedy mezi babičkou a vnučkou je pokrevní příbuzenský vztah v přímé linii druhého stupně. Mezi strýcem a neteří je pokrevní příbuzenský vztah v boční linii třetího stupně
| Nahlásit
Teda skarlettko, ty jsi fakt vševědka:))) Díky.
Já spíš myslím, že to byla otázka velmi konzervativní společnosti. Vždyť v době před těmi sto lety bylo tabu toliko věcí, které se nám dnes zdají být normální. A tak jen, že mi těch lidiček bylo docela líto jak na ně škaredě pohlíželi.... Leda
| Nahlásit
Ale za první republiky občanské snatky už byly. Byly už ve st.19. Kanonické právo se od rod.práva liší, tam je to složitější. Církevní právo uznává pouze neplatnost snatku, pokud nebyl dispens. Takže pokud měli círk.snatek, bylo by jim to později uznáno. A ten můj příbuzný - to bylo taky za první republiky, ale nevím, jestli círk.nebo občanský.
| Nahlásit
...žabí vlas se houpal na stříbrném lustru, kde všichni spali spánkem pokoje...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek