| Nahlásit

bleskovka 20-otázky

BLESKOVKA – 20
-Které z následujících výroků o Řecku jsou pravdivé?

Věrozvěstové Cyril a Metoděj pocházeli z řecké Soluně.

První novodobé olympijské hry se konaly v roce 1896 v Aténách.

V bitvě u Thermopyl bylo 300 Sparťanů poraženo přesilou Římanů.

Nejvyšší vrchol v pohoří Pindos je zároveň nejvyšším vrcholem Řecka.

-Které z následujících výroků o Řecku jsou pravdivé?

Na ME ve fotbale v roce 2004 řečtí fotbalisté v semifinále vyřadili český národní tým.

U peloponéského mysu Matapan se odehrála jedna z nejvýznamnějších námořních bitev ve Středomoří za druhé světové války.

Zhruba 7 % obyvatel vyznává islám.

V roce 1975 byla zrušena monarchie a Řecko se stalo republikou.

-Které z následujících archeologických památek najdeme na území dnešního Řecka?

Mylétos

Mykény

Olympia

Trója

-Které z následujících výroků o Aténách jsou pravdivé?

Ve vzdálenosti 20 km od města stojí posvátná hora Olymp.

Atény leží v provincii Attika.

V Aténách žije zhruba 1,5 milionu obyvatel.

Přístav Pireus tvoří předměstí Atén.

-Které jezero leží na hranici Řecka, Albánie a Makedonie?

Ochridské jezero

Skadarské jezero

Prespanské jezero

jezero Trichonis
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
kiki32.... máš příležitost!
| Nahlásit
Nema nekdo pls odpovedi na 20 bleskovku??
| Nahlásit
Nema nekdo pls odpovedi na 20 bleskovku??
| Nahlásit
Nema nekdo pls odpovedi na 20 bleskovku??
| Nahlásit
to 52384: a to když se zeptáš třikrát, tak to si myslíš, že někoho nalomíš aby odpověděl? A co takhle se trochu snažit a některé odpovědi vyhledat sám! Uvědom si, že zpracovat ty odpovědi trvá tak jednu až dvě hodiny. A ty pitomý hlášky u 19. bleskovky, než jsem to dal dohromady....... a až to tady je, tak tam můžou samozřejmě být chyby, protože tlačí čas ...... a pak jsou všichni chytří, jak to vlastně mělo být. Neděláte správnou atmosféru pro poctivou práci. Já se teda do toho dám, ale jestli se bude opakovat devatenáctka, tak je to naposled.
| Nahlásit
ach, Gandelfe, vy jste takový hodný, že sem takhle píšete odpovědi- já využil akorát Dějepisnou olimpiádu(nakonec jsem měl 97/100). Ale souhlasím s tebou, že to nemá cenu dělat, když ostatní nejsou zrovna nejmilejší.
| Nahlásit
ach, Gandelfe, vy jste takový hodný, že sem takhle píšete odpovědi- já využil akorát Dějepisnou olimpiádu(nakonec jsem měl 97/100). Ale souhlasím s tebou, že to nemá cenu dělat, když ostatní nejsou zrovna nejmilejší.
| Nahlásit
ach, Gandelfe, vy jste takový hodný, že sem takhle píšete odpovědi- já využil akorát Dějepisnou olimpiádu(nakonec jsem měl 97/100). Ale souhlasím s tebou, že to nemá cenu dělat, když ostatní nejsou zrovna nejmilejší.
| Nahlásit
tak ja se pokusim pockejte
| Nahlásit
Nevím to na 100% takže si to buď zkontrolujte nebo to napíšete blbě:-))))

1.Věrozvěstové Cyril a Metoděj pocházeli z řecké Soluně.
V bitvě u Thermopyl bylo 300 Sparťanů poraženo přesilou Římanů.

2.Na ME ve fotbale v roce 2004 řečtí fotbalisté v semifinále vyřadili český národní tým.
U peloponéského mysu Matapan se odehrála jedna z nejvýznamnějších námořních bitev ve Středomoří za druhé světové války.
V roce 1975 byla zrušena monarchie a Řecko se stalo republikou.

3.Mykény
Olympia

4.Atény leží v provincii Attika.
Přístav Pireus tvoří předměstí Atén.

5.Prespanské jezero

Nemám čas abych vám to tu rozepsala jako Gandalf....pospíchám totož na odpolední vyučko....
| Nahlásit
-Které z následujících výroků o Řecku jsou pravdivé?

Věrozvěstové Cyril a Metoděj pocházeli z řecké Soluně?

Svatý Konstantin (zvaný též Konstantinos, Konstantin Filosof; nar. 826 nebo 827 v Soluni, zemř. 14. února 869 v Římě). Byl profesorem filosofie, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem ačkoliv celý středověk byli oba považováni za biskupy. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril (Kyrillos) a je znám jako svatý Cyril nebo Cyril filosof. Byl mladším bratrem svatého Metoděje, spolu s nímž je označován jako apoštol Slovanů.
Svatý Metoděj (nar. 815 v Soluni, zemř. 6. dubna 885 na Moravě), starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, diakonem a arcibiskupem Moravy. Pocházejí tedy ze Soluně, odpověď ANO.

První novodobé olympijské hry se konaly v roce 1896 v Aténách?

15. listopadu 1859 se v Aténách 20 000 diváků stalo svědky sportovních klání 300 soutěžících na prvních novořeckých olympijských hrách. Hlavní zásluhu na jejich uspořádání měl hrdina osvobozovacích bojů, Evangelos Zappas, který jejich organizaci věnoval nejen značné úsilí, ale i celý svůj majetek. Tyto hry se ovšem týkaly pouze Řecka.

I. mezinárodní letní olympijské hry se konaly v době od 6. do 15. dubna roku 1896 v Athénách. Slavnostní zahájení se konalo v den 75. výročí vzniku řeckého hnutí za nezávislost. Ze zahraničí přijelo jen sedmdesát sportovců. Olympijský vítěz byl dekorován olivovou větvičkou, navíc obdržel diplom a stříbrnou medaili. Odpověď ANO.

V bitvě u Thermopyl bylo 300 Sparťanů poraženo přesilou Římanů?

U Thermopyl se roku 480 př.n.l. hrdinně bránil spartský král Leonidas milionové přesile perských bojovníků krále Dareia. Podlehl a poslel průsmykem do Sparty posla se vzkazem. Na místě v Thermopylách stojí pomník s nápisem v hexametrech: "Poutníče zvěstuj Lakedaimontským, že my tu mrtvi ležíme, tak jako zákony kázaly nám". V té době Římané ještě nevládli svým velmým impériem a do Řecka se dostali až roku 191 př.n.l. Odpověď NE.

Nejvyšší vrchol v pohoří Pindos je zároveň nejvyšším vrcholem Řecka?

Pindos je pohoří ve středním Řecku od albánských hranic ke Korintskému zálivu, nejvyšší hora Smolikas, 2637 m n.m.
Nejvyšší hora Řecka: Olymp (2 919 m n. m.) Odpověď NE.

Na ME ve fotbale v roce 2004 řečtí fotbalisté v semifinále vyřadili český národní tým?

Největším překvapením ME 2004 v Portugalsku byl ovšem tým Řecka, vedený německým trenérem Otto Rehhagelem, který jakožto outsider dokázal nejen postoupit ze skupiny, ale uspěl i ve vyřazovacích bojích, kde vyřadil do té doby úřadující mistry Francouze, v semifinále i favorizované Čechy a ve finálovém zápase dokázal porazit silný domácí tým. Odpověď ANO.

U peloponéského mysu Matapan se odehrála jedna z nejvýznamnějších námořních bitev ve Středomoří za druhé světové války?

Bitva u Matapanu byla největší námořní bitvou druhé světové války ve Středozemním moři. Bitva se uskutečnila 27.-29. března 1941 jižně od řeckého pobřeží mezi italským a spojeneckým námořnictvem. Odehrála se u peloponésského mysu Matapan. Odpověď ANO.

Zhruba 7 % obyvatel vyznává islám?

Řečtí muslimové tvoří okolo 1,3% populace a žijí převážně v Thrákii. Nikoliv tedy 7%, jak uvádí text. Odpověď NE.

V roce 1975 byla zrušena monarchie a Řecko se stalo republikou?

Demokratické volby v Řecku v roce 1974 spolu s referendem ukončily období vojenské diktatury a zrušily monarchii. Řecko se na základě výsledků referenda stalo parlamentní demokracií. Bylo to tedy v roce 1974 a nikoliv v roce 1975. Odpověď NE.

Které z následujících archeologických památek najdeme na území dnešního Řecka?

Mílétos (nikoliv Mylétos) je antické město na maloasijském pobřeží založené Ióny v 11. století př.n.l.. Od 7. století metropole řady nových městských obcí zejména v Černomoří. V 6. století nejstarší známá řecká filozofická škola (viz též iónská škola). Mílétos hrál významnou úlohu v iónském povstání a 494 př.n.l. byl Peršany rozbořen. Byl znovu vybudován. Po řecko-perských válkách bylo město členem athénského námořního spolku. Milétos leží tedy v Turecku. Odpověď NE.

Mykény jsou starověké řecké město v Argolidě na severovýchodě Peloponésu, středisko mykénské kultury. Vzniklo ve 2.polovině 2.tisíciletí př.n.l., ve 2.polovině 14. století obehnáno hradbami (tzv. kyklopské), kolem 1100 př.n.l. zničeno. V pozdější době starověkých dějin, měly Mykény jen lokální význam. Hlavní památky: Lví brána s plastikami stojících lvů, šachtové hroby s pohřební výbavou a tzv. Átreova hrobka, zaklenutá kopulí nepravé klenby. V 70. letech 19. století vedl v Mykénách archeologické vykopávky H. Schliemann. Odpověď ANO.

Olympia je antické město na Peloponésu, kultovní středisko zasvěcené Diovi a místo vzniku olympijských her (8.století př.n.l.), konaných na jeho počest. V 6.století n.l. zničena zemětřesením, dnes významné archeologické naleziště.
Mykénský a od 9. století př.n.l. řecký posvátný okrsek s chrámem Diovým, dokončeným 456 př.n.l. (zachovány sochy štítů, závod Pelopa s Oinomaem, kentauromachia, metopy s činy Hérakleovými), Héřiným chrámem (7.-6. století) se sochami (Práxitelův Hermes, Paióniova Niké) a s pokladnicemi států. V Olympii se nacházela běžecká dráha (stadión), gymnasion, palaistra a řada dalších staveb. Odpověď ANO.

Trója je v homérských básních historické starověké město na severozápadě Malé Asie patrně v místě dnešního pahorku Hissarliku v Turecku. Osídleno již na sklonku 4. tisíciletí př.n.l. Ve třetí čtvrtině 3. tisíciletí vyspělé centrum kulturní bronzové doby (archeologická vrstva Trója II.). Z ní pochází bohatý poklad, který jeho objevitel H. Schliemann připsal mylně homérskému králi Priamovi. Ve 2. polovině 2. tisíciletí se v Tróji objevily mykénské importy (Trója VI.). Za Tróju uváděnou v homérských básních bývá pokládána Trója VII.a, která zanikla ve 2. polovině 13. či na začátku 12. století př.n.l., kdy se podle pověsti odehrála trojská válka, popisovaná v Íliadě. Je to tedy naleziště v Turecku. Odpověď NE.


Které z následujících výroků o Aténách jsou pravdivé?

Ve vzdálenosti 20 km od města stojí posvátná hora Olymp?

K tomuto vám pomůže mapa. Z ní jednoznačně usoudíte, že Olymp je podstatně dál na sever než 20 km od Athén. Najdete jej spíš u města Larissa. Odpověď NE.

Atény leží v provincii Attika?

Athény se rozkládají na poloostrově Attika poblíž Sarónského zálivu. Soudím, že tentýž název má i zmíněná provincie. Odpověď ANO.

V Aténách žije zhruba 1,5 milionu obyvatel?

Athény mají 3 187 734 (v roce 2001). Odpověď NE.

Přístav Pireus tvoří předměstí Atén?

Pireus je řecké město nacházející se jižně od Athén, spadá do aglomerace hlavního města tak že se stal nárůstem výstavby Athén prakticky athénským předměstím. V antickém Řecku bylo město důležité především díky svému přístavu a po obnově Athén v roce 1834 se Pireus postupně stal jedním z nejvýznamějších průmyslových a loďařských center ve Středomoří. Město Pireus leží na skalnatém mysu a nachází se zde celkem tři přístavy. Největší přístav je situován na severozápadě a představuje jeden z nejrůšnějších obchodních přístavů ve Středozemním moři. Odpověď ANO.

Které jezero leží na hranici Řecka, Albánie a Makedonie?

Ohridské jezero (příp. Ochridské jezero, řídčeji Pogradecké jezero, albánsky Liqeni i Ohrit), je jezero na hranicích Makedonie a Albánie na Balkánském poloostrově. Nachází se v mezihorské tektonické kotlině. Vzniklo před 3 až 4 miliony let. Pojmenované je podle města Ohrid. Východní a západní břehy jsou strmé a členité, zatímco severní a jižní jsou mírné a pozvolné. Má rozlohu 348 km?. Je 30 km dlouhé a maximálně 15 km široké. Dosahuje maximální hloubky 285 m. Leží v nadmořské výšce 695 m. Od Řeckých hranic je vzdáleno asi 30 km. Odpověď NE.

Skadarské jezero je krasové jezero na hranicích Černé Hory a Albánie. Je to největší jezero na Balkáně. Jeho rozloha kolísá od 356 km? do 376 km?, z čehož přibližně jedna třetina (148 km?) připadá Albánii a zbytek Černé Hoře. Dosahuje hloubky až 12 m (podle jiných zdrojů až 44 m případně dokonce 60 m) S Řeckem a Makedonií nemá nic společného. Odpověď NE.

Prespanské jezero (srbochorvatsky Prespansko Jezero, albánsky Liqeni i Prespës, řecky Megalé Prespa )- jezero na Balkánském poloostrově, na hranici Albánie, Řecka a Makedonie v tektonické sníženině ve výšce 853 m n.m. Má plochu 285 km2, hluboké je až 54 m. Krasový podzemní tok do Ohridského jezera, za vysokého vodního stavu do Malého Prespanského jezera. Nestálý vodní stav. Odpověď ANO.

Trichonis je jezero v prefektuře Aetolia-Acarnania v kraji Západní Řecko v Řecku (najdete jej kousek severně od západní části korintského zálivu). Leží na dně tektonické propadliny. Má rozlohu 97 km?. Odpověď NE.

A jak si teď jistě hravě spočítáte, vychází nám devět odpovědí ANO, což je blbě. V čem může být zakopán pes?

1. Thermopyly jsou jasné, tam je Ne nesporné.
2. pohoří Pindos je dost daleko od Olympu, abychom uvažovali o změně NE.
3. Procento islámských vyznavačů je otázkou tabulek z nich čerpáme. Ale vzhledem k tomu, že tabulky se shodují na 98% řeckého pravoslaví, pak nám na islám moc místa nezbývá. Zůstal bych u NE.
4. Zrušení monarchie v Řecku je první sporný bod. Wikipedia uvádí volby a referendum v roce 1974. encyklopedie Diderot uvádí konec vlády Konstantina II na rok 1973 a nástup prezidenta Jeorjiose Papadopulose také na rok 1973. Pořád jsme od roku 1975 dost daleko. Proto mám pocit, že pořád platí NE.
5. Milétos a Trója jsou prokazatelně v Tuurecku, tam se nedá nic měnit. NE.
6. Kde je Olymp a kde jsou Athény?!? Těch 20 km je nesmysl. NE.
7. počet obyvatel Athén. Je to otázka doby sčítání a také co všechno do Athén bude započítáváno. Tak například:
867000 obyvatel (1971). Aglomerace Velkých Athén včetně přístavu Pireus měla 2,54 milionu obyvatel (1971)...
3 187 734 (v roce 2001)....nevíme které demografické útvary do počtu jsou zařazeny.......protože celá aglomerace se skládá z 38 osad, kde dohromady žije 3,5 milionu obyvatel, z čehož pouhých 40 % tvoří Řekové. Je zde mnoho Albánců nebo Poláků.
V Geografických tabulkách je uvedeno k roku 1991 pro Athény 772 000 obyvatel a pro aglomeraci 3 073 000 obyvatel. Když připustím 80 000 obyvatel v Pireu, pak se dostávám na 1,5 mil obyvatel. To by bylo možné změninit NE na ANO !!!!
8. Ochridské jezero je spojeno krasovými jeskyněmi s Prespanským jezerem. Bylo by tedy možno je považovat za jeden geologický útvar a přiznat i Ochridu umístění na hranicích tří států? Jsem na rozpacích.
9. Jezero Skadarské a Trichonis jsou jednoznačně mimo hru. Obě jsou daleko a proto zústává NE.

Takž doporučuji zvážení změnit NE na ANO u počtu obyvatel Athén.
| Nahlásit
Ex-Premier Constantine Karamanlis was invited back from Paris where he had lived in self-exile since 1963, marking the beginning of the Metapolitefsi era; a 1975 democratic republican constitution was activated and the monarchy abolished by a referendum held that same year
| Nahlásit
Píše se tu něco o tom, že byla monarchie zrušena roku 1975...anglická wikipedie...s těma athénama se mi to nezdá...
| Nahlásit
Píše se tu něco o tom, že byla monarchie zrušena roku 1975...anglická wikipedie...s těma athénama se mi to nezdá...
| Nahlásit
Píše se tu něco o tom, že byla monarchie zrušena roku 1975...anglická wikipedie...s těma athénama se mi to nezdá...
| Nahlásit
Ta desátá správná odpověď je skutečně-V roce 1975 byla zrušena monarchie a Řecko se stalo republikou.
| Nahlásit
Myslím, že u těch jezer problém nebude, jde o to které leží přímo na trojmezí daných států a to je pouze Prespanské . . . V počtu obyvatel problém taky nebude - podle mne by se logicky počítaly buď JEN Atény (cca 750 000 obyv.) nebo CELÁ aglomerace (cca 3 000 000 obyv.) - Pireus+Atény je málo pravděpodobné . . . Takže se mi zdá, že zakletý bude ten rok, podobně jako u Ceaucesca:)) Luděk
| Nahlásit
Potvrzuji: 1975 - přijata nová ústava; Řecko parlamentní republikou
| Nahlásit
zdroj: Malá československá encyklopedie - svazek 5 - Acadamia 1987 . . .
| Nahlásit
Einwohner:
720.979 (Gemeinde) (2007)
2.664.776 (Präfektur Athen) (2001)
3.799.134 (Metropolregion) (2007)

Obyvatelstvo:
720.979 (město)
2.664.776 (prefektura)
3.799.134 (aglomerace)

tohle je z německé wikipedie, hmm, tak nevím, jak to s těma obyvatelama bude...
ale monarchie byla určitě zrušená v roce 1974, otázka je, jestli byla zavedená i republika, ale to bysme asi už hodně spekulovali... nevím nevím
| Nahlásit
jo je to vsechno na 100procent dobre
| Nahlásit
Tak z toho by měl plynout, Luďku, tento závěr:

1. ANO......Soluň
2. ANO......Olympiáda
3. ANO......fotbal
4. ANO......bitva Matapan
5. ANO......1975 republika
6. ANO......Mykény
7. ANO......Olympia
8. ANO......provincie Attika
9. ANO......předměstí Pireus
10.ANO......Prespanské jezero.

A děj se vůle Páně.........
| Nahlásit
Možná vám to nebude připadat důležité, nebo zajímavé, ale mně se ohromě líbí si v partě takhle zamakat na něčem, co má smysl....
| Nahlásit
já jsem nemněla ani čas přispět svým příspěvkem....ale Gandlafe máš pravdu z tím-Možná vám to nebude připadat důležité, nebo zajímavé, ale mně se ohromě líbí si v partě takhle zamakat na něčem, co má smysl....
| Nahlásit
toto je už určitě správně: 1. AANN, 2. AANA, 3. NAAN, 4. NANA, 5. NNAN jinak vážně moc dík, velice mi to pomohlo! (p.s. A je ANO, N je NE!! :)
| Nahlásit
Zdár lidi, mocinky dííík za super odpovědi, normal jsem si to už 2 roky až dosud hledala sama, ale dneska jsem děně spěchala, protože píšeme kompozici z matiky a tak jsem zkoušla, jestli se náhodou nenajde bleskovka-a vida, tak snad někdy příště pomůžu:)
| Nahlásit
Ahojte, tož abych nebyla pořád Anonym51372, tak jsem se zaregistrovala...
úplně s tebou souhlasím Gandalfe, je to dobrý pocit, když takhle v partě společnýma silama možeš něco vyřešit :-)
| Nahlásit
Tak prosím shrňte to někdo jak to má teda být..
| Nahlásit
Vždyť to máš shrnuté na příspěvku 17.01.2008 16:37 ! Když už to nemusíš vyhledávat po všech čertech, tak si snad aspoň můžeš přečíst těch pár řádek tady, ne?
| Nahlásit
děkuju vám všem zkouším si to hledat sám, ale tady vždy věřím ve 100% potvrzení všech odpovědí, vážně nechápu jak někdo může být tak líný (Anonym50973)
| Nahlásit
gandalf opět zaválel...kiki taky....dík za to!!! ;-)
| Nahlásit
Dík
| Nahlásit
Jste šikovní, přátelé. Myslím, že něco podobného má smysl - my totiž musíme dělat Eurorebus povinně a učitelka kontroluje naše skóre a pak nás za to známkuje. Já chci mít jedničku, ale tuhle soutěž bych nejraději nedělal. Tento web mi pomáhá šetřit čas a můžu se pak věnovat naplno tomu, co mě zajímá. Takže děkuji, Vaše práce má smysl.
| Nahlásit
Pro 53975:tak si představ milý příteli,že my dospělí máme taky spoustu problémů,nevyřešených otázek,starostí a zájmů.A rádi bychom měli tenhle malý ostrůvek Ontolu,kde bychom si mohli s přáteli-starými i novými vyměnit pár slov.Ontola není na školní soutěže.Hrne se vás tu čím dál víc a většinou vám tu odpovídá Gandalf a to proto,aby byl od vás už konečně pokoj.Odpovídá vám s ušlechtilou myšlenkou,že ve vás probudí zájem o studium.Ale ono je to spíš naopak.Smutné je,že on se svým intelektem tady řeší domácí úkoly ze ZŠ za pohodlné jedince,kterým se nechce(ti se chtějí bavit).Mnozí,co tu nahlédnou,znechuceně odcházejí.Ontola už není jako dřív.
| Nahlásit
OK Májo, :-(((((((((((((( není jako dřív...(jen jedna drobná paralella by tu byla......)
| Nahlásit
Odplouvám a mizím......:o(
| Nahlásit
Včelky odlétají......odplouvají rybky.........
| Nahlásit
Gandalf zůstááááávááááá.......
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek