| Nahlásit

Příklad na spalování ethanu

Vypočtěte teplotu plamene, dosaženou při spalování ethanu dvojnásobným množstvím vzduchu (80 mol.% N2 a 20 mol.% O2). Počáteční teplota plynu je 25 °C a spalování na oxid uhličitý a vodu probíhá adiabaticky. Potřebné údaje nalezněte v tabulkách; použijte konstantní hodnoty molárních tepelných kapacit.
Témata: Nezařazené
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek