| Nahlásit

Území Česka raného středověku

Ve spojitosti s dnešním svátkem mě napadlo, že skoro vůbec nevím, jak v době po příchodu Slovanů až do nějakého 11. století vypadalo území Česka z demografického hlediska. Samozřejmě pojmy jako Velká Morava, Přemyslovce a České knížectví znám, ale pouze ze školy a tím pádem izolovaně. Mě spíš zajímá takový globálnější pohled – jestli tu Slovani byli jako roztroušené kmeny, jestli vznik Moravy byl ovládnutím ostatních kmenů jedním kmenem (rodem) atd. Pokud by mi to někdo dokázal napsat či někam odkázat, byl bych vděčný :). Popřípadě jaké knihy by tohle dokázaly uceleně vysvětlit (něco jako Toulky českou minulostí)?
Btw: Jak je to s těmi Moraváky? Liší se od Čechů (obyvatel Čech) nějak výrazně (historicky, geneticky), nebo je to přání pár brněnských nacionalistů? :)
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Vujemot, tady máš diskuzi u tom, co bylo před příchodem slovanů:
https://www.ontola.com/cs/di/byl-na-uzemi-cr
Pramenem mnoha tvrzení je Dalimilova kronika. Než přímo její text, je asi přínosnější výklad. V mnoha směrech byli Čechy a Morava do 12. stol. úzce provázána/podřízeny Polsku. Porovnává se česká Dalimilova kr. s tím co psal z polského pohledu Gallus Anonymus. Jedná se zejména o
Boleslava III. Křivoústého (1085 - 28. říjen 1138) byl polský kníže (od 1102).

Německé výpravy do Polska se zúčastnil také český kníže Svatopluk Olomoucký (byl na ní zavražděn). V odvetu zaútočily téměř současně na Čechy uherské oddíly. Energický a bojovný Boleslav III. se snažil stejně jako císař využít ve svůj prospěch sporů, jež v té době vypukly mezi přemyslovskými knížaty. Příklonem k té či oně straně se snažil zasahovat do vnitřních záležitostí sousedního českého státu, ať už s cílem získat zde vliv, či ho oslabit, aby jeho představitelé nemohli klást překážky Boleslavovým politickým plánům.
Boleslav podporoval především sesazeného Bořivoje II. a jeho nejmladšího bratra Soběslava I. Roku 1110 vpadl společně s nimi do Čech a pomohl jim obsadit Prahu. Roku 1115 se účastnil schůzky, na níž se znesváření Přemyslovci smířili. Také česko-polské spory byly dočasně vyřešeny smlouvou o přátelských vztazích, jíž se český kníže vzdal poplatku za Slezsko.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_III._K%C5%99ivo%C3%BAst%C3%BD

Do té doby byli pohraniční hvozdy, které byly knížecím majetkem, považovány za neprostupnou obranu. Po tomto vpádu, začala kolonizace hraničních hvozdů. První vlna byla česká, iniciovaná Otakarem II. Další pak německé, s garantovaným německým právem.

A ano, jednotlivé kmeny, rody, bratři, bratranci, vedli proti sobě válečná tažení, lupičské výpravy. I vyvražďovaní, Slavníkovci.
A mimochodem, jedním z největších příjmů v počátcích, byl obchod s otroky.

Morava:
Morava byla po většinu svojí historie markrabstvím, tj. zemí v níž vládne markrabě, naprostá většina moravských markrabat byla zároveň i císaři, králi apod. a vládla zároveň i v jiných zemích, např. v Českém království apod.). Od 11. stol. do konce 12. stol. byla Morava rozdělena na údělná knížectví (partes),[5] které připadly členům rodu Přemyslovců, od roku 1061 dědičně.[6] Na konci 12. století moravské úděly sjednotil v Markrabství moravské během krize uvnitř přemyslovského rodu pozdější český kníže Konrád II. Ota.[7] Státoprávní postavení Moravy jako součásti přemyslovského státu nebylo zcela jasné ještě v první polovině 14. století. Nejasnostem učinil konec římský král (později císař) Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348, kterou z titulu římského krále jednoznačně stanovila, že Morava je lénem českého krále a nikoliv lénem Svaté říše římské,[8] (prakticky to znamenalo, že český král vlastnil Moravské markrabství[zdroj?], i když na něm nemusel sám vládnout), tento lenní vztah zrušil moravský markrabě a český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad listinou z 13. ledna 1464, listina však nevešla do kodexu zemských privilegií.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava

On už jenom název dost o míře samostatnosti napoví: Království české = Země české, Morava a Slezská vévodství.
On už jenom titul markrabě, vévoda napoví hodně, ve srovnání s hrabětem.

Je toho moc, zkus se zaměřit na nějakou konkrétní etapu, a pak přibírat zbytek.
Tak trochu nesouvisle, ale na tohle "pátrání" je na internetu zdrojů dost. :-)
| Nahlásit
Oprava: Království české = Země české, Markrabství moravské a Slezská vévodství.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek