| Nahlásit

Spektrofotometrie ( E = hv)

prosim, mohl by mi někdo vysvětlit Spektrofotometrii ?:
Závislost odezvy vzorku od spektrálního složení dopadajícího záření odráží proto strukturu energetických hladin atomů a molekul. Studiem této závisloti se zabývá spektroskopie. Změna energie částic spôspobená jejich přechodem jejich základního do excitovaného stavu je rovna rovnicí: E = hv (kde v = frekvence záření ah = Planckova konstanta). Tato změna energie se děje na úkor enegrie dopadajícího záření, takže intenzita světla po průchodu látkou je nižší a závisí na jeho frekvence, resp. vlnové délky. děkuji :)
Témata: Nezařazené
Diskuze
(Upr. 27.09.2014 09:21) | Nahlásit
Elektronový obal může zachytit jen záření o určité energii, která odpovídá rozdílu energií standardní a některé z excitovaných hladin. Některé z těchto energií jsou ovlivněny nejen konfigurací atomu, ale i jeho vazebním stavem. V podstatě stejnou energii má foton, který atom v konkrétním stavu může vyzářit (emisní spektrum), jako foton, který atom v základní stavu a ve stejných vazebných poměrech může pohltit (absorbční spektrum). Pokud tedy nějakým prostředím prochází světlo o vhodné vlnové délce, je z jeho zeslabení určovat množství konkrétních atomů.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek