| Nahlásit

Najdi co neznáš- 6.týden

1.LUDVÍK XIV. SE STAL KRÁLEM v roce: 1640
1641
1643

2.Menší náboženská organizace či část náb.org. se nazývá
a) sekta
b) sekt
c) sekce

3. Ve kterém roce vyhrála Velkou Pardubickou Lata Brandisová?
a) 1937
b) 1989
c) 1954

4. Komplex plastik v Kuksu vytvořil sochař
a) Otto Gutfreund
b) Jan Štursa
c) Matyáš Braun

5. Z kolika panelů je sestaven tančící dům?
a) 99
b) 102
c) 89

6. ... a přece se točí! prohlásil
a) Jaroslav Hašek po propuštění ze záchytky
b) provozovatel Riesenradu ve vídeňském Prátru po Anšlusu
c) Galileo Galilei

7. Kdy vyplul Titanic?
a) 10.4.1912
b) 14.4.1912
c) 15.4.1912

8. Název lit. útvaru , kde zvířata jednají jako lidé:
a) bajka
b) balada
c) legenda

9. Kdo vyhrál ms v ragby v r.2007?
a) Francie
b) Anglie
c) JAR

10.Jak se jmenuje astronaut, který jako druhý člověk na světě, chodil po povrchu Měsíce?

A)Jurij Gagarin
B)Charles P. Conrad
C)Edwin Aldrin

když tady sbíráte odpovědi na eurorebus snad by mi někdo mohl pomoct???
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
tak tady je něco málo , nevm všechno, už musím jít….
1c
2a
3a
4 – nevím
5- nevím
6c
7d
8 asi a – nevím to jistě
9- nevím
10c
některými odpověďmi si nejsem jist, některé už nestihnu najít, nemám už čas , tak mi to pls. zkontrolujte a doplňte ! :)
| Nahlásit
1) Ludvík XIV. vládl v letech 1643 - 1715 ... takže C

2) Významy slova sekta
Tento pojem původně označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Chápeme-li sektu takto, můžeme říci, že každé velké náboženství začínalo jako sekta.
Z pohledu křesťanství může být výrazem Sekta označena skupina, která odmítá široce preferovaný směr křesťanství (např. Svědkové Jehovovi, Letniční hnutí), nebo je vůbec mimokřesťanská (Buddhisté, Hinduisté).
Náboženská, politická apod. skupina, ve které převládají sklony jako autoritářství, uzavřenost, fanatizmus, nesnášenlivost nebo selekce informací.
Náboženská skupina, která poškozuje své členy případně má protispolečenský charakter; často se v ní vyskytují vražedné či sebevražedné sklony.
... což znamená A

3) Asi nejtěžší evropský dostuhový závod - Velkou pardubickou steeplechase, vyhrála za celou její historii pouze jedna žena - byla to Lata Brandisová v roce 1937 ... další A

4) Hospital v Kuksu z přelomu 17. a 18. století vyzdobil svými sochami barokní sochař Matyáš Bernard Braun (největší pozoruhodností jsou galerie soch Cností a Neřestí) ... viděla bych to na C

5) "V jádru administrativní budova má devět nadzemních podlaží a dvě podlaží podzemní. Konstrukce objektu je železobetonová a bylo zde použito devadesát devět originálních fasádních panelů. Stavba byla v úrovni ustálené vodní hladiny spodní vody založena na železobetonové desce podporované soustavou vrtaných pilot. Staticky byly podchyceny i oba sousední objekty." z http://www.kdykde.cz/vylety/hradyzamky/praha/1551___tancici-dum
... to by mělo znamenat A

6) k tomu nevím, co bych víc dodala, to prostě řekl Galileo Galilei (C)

7) Titanic vyplul 10. dubna 1912 ze Southhamptonu do New Yorku (kam jak známo už nedoplul) ... A

8) Základem bajky je alegorie, kdy zvířata jednají jako lidé a z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení, či kritika chyby, která ve většině případech bývá čtenářovi již známa. ... jako jedno z mála si snad pamatuju z hodin literatury ... A

9) Rugby World Cup neboli mistrovství světa v rugby: v roce 2007 se hrálo ve Francii, ve finále pak proti sobě nastoupily týmy JAR a Anglie a utkání skončilo 15:6 ve prospěch JAR (hostitelská Francie skončila 4. za Argentinou) ... z toho plyne C

10) První 3 lidé, kteří stanuli na Měsíci: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Charles Conrad; zatím poslední člověk, který vstoupil na Měsíc byl Eugene Cernan (14. prosince 1972) ... viděla bych to tedy na C

Doufám, že se mi povedlo doplnit a místy lehce poopravit odpovědi "moma" ;-)
| Nahlásit
jasně, hlavně se omlouvám za 7 d , protože varianta D není, byl to překlep :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek