| Nahlásit

Prosím potřebovala bych poradit, v jakých zemích v současné době je forma vlády teokracie a monarchie. Je to hodně nutné. Děkuji

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Teokracie, forma státního zřízení, v níž církev a duchovenstvo soustřeďuje ve svých rukou duchovní i světskou moc. Teokracie je charakteristická pro otrokářské a feudální zřízení, v 5.-1. století př.n.l. existovala v Judeji. Typickou teokracii představuje papežský stát, ve světě islámu chalífáty.
| Nahlásit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/472426-chalifat
| Nahlásit
Monarchie, jedinovláda, forma státu, jejíž hlavou je panovník (král, císař, kníže) s osobními privilegii, jež ho stavějí nad ostatní obyvatele; funkci hlavy státu získává zpravidla na základě dědičnosti a vykonává ji doživotně (výjimečně je na doživotí volen). Rozlišuje se absolutní monarchie, v níž má panovník v rukou veškerou státní moc a která je typická pro otrokářský a pozdně feudální řád a konstituční monarchie, v níž je moc panovníka vymezena a omezena ústavou, na níž se usnáší obvykle jiný státní orgán; tato forma monarchie se v podstatě dochovala do současnosti (Velká Británie Norsko, Dánsko, Švédsko). V něktérých asijských zemích se vyskytuje též teokratická monarchie, v níž hlava státu je současně nejvyšším představitelem církve (příklad: Írán).
| Nahlásit
dík moc
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek