Ontola > diskuze
| Nahlásit

kdo je to restaurátor

Témata: Nezařazené

22 reakcí

| Nahlásit
Ten, kdo restauruje - obnovuje, renovuje = obnovitel, renovátor
| Nahlásit
výtvarný umělec s řemeslnými dovednostmi a často velkou trpělivostí, pečlivý
dává přednost obnovování/oživování/záchově starého před vlastní tvorbou
pro zachování uměleckých historických památek je jeho/jejich práce nenahraditelná
| Nahlásit
A památkáři mu do toho kecaj. :))
Pardón. Památkáři dbají, na to, aby u předmětu byla zachována jeho kulkurně historická hodnota a byli dodrženy, pokud možno, původní výrobní techniky a postupy. Zároveň musí být nově nahrazené části identifikovatelné od částí původních. Celý proces se řídí kodexem restaurátura a platnou legistlativou.
Restaurátor je člověk s licencí a tu mu na základě daných kritérií vydává Ministerstvo kultůry.
| Nahlásit
KULTÚRY
| Nahlásit
Konečně někdo, kdo mě to vysvětlil. :)))
| Nahlásit
Pro oxis. Kdyby to ministerstvo zrušili, tak by mě to taky nevadilo, to ale mě k vůli neudělají. Tedy proto abych to nepsal pořád blbě. A já se to kvůli nim učit nebudu, tedy kvůli tobě bych mohl.
| Nahlásit
:-)
| Nahlásit
A když se budeš učit kvůli sobě, což by bylo ze všeho nejlepší, budeš psát jen kultury, tedy s krátkým u. Oxis si nepochybně dělal legraci, bohužel na nesprávném místě.
| Nahlásit
No - Pavle, tady to bylo vlákno o restaurátořině a legrace byla z hlediska pravidel češtiny poměrně průhledná, tak bych to neviděl tak rigirosně :-)))))))
| Nahlásit
Pro Pavla.
Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří je psaní do písku.
Já to mimo Ontolu neupotřebím, tedy to nepotřebuji. Je to smutný fakt. Na Webu se s bezchybnou češtinou potkáš málo. Můžu tedy s nadsázkou říci, že jdu s dobou. Pokud potřebuji něco napsat, kde jsou chyby na závadu. Nu tak si najdu "písařku".
I opravování textu by se mělo dít s určitou etikou. Moje představa je :
Bez komentářů, znak * , Případně (*), správný tvar, maximálně hodina vložení příspěvku (jako identifikátor). Nic víc.
Ona už ti NýNý jedou říkala, cituji: "Ale zřejmě při myšlence, jak vše nejlépe v textu vyjádřit, určitá část mozku prostě vypne"(myšlena ta na pravopis). Máš prostě na vybranou, buď plytké, bezduché, bezchybné příspěvky, nebo občas nějakou pravopisnou chybu.
Na Ontola jsou lidé kteří si na základě chyb a překlepů, bezostyšně zvyšují svoje sebevědomí. Dělá jim to dobře a neohlížejí se na nic. Ty a Oxis k ni nepatříte, vám jde o čistotu jazyka. Tak by jste se od nich měli odlišit, něčím co bude etické a přijatelné. Už jenom proto, že Ontolu navštěvují převážně školáci, a oprava chyb má výchovný smysl.
Ono tohle pranýřování za chyby má za následek to, že jsem nepostřehl přítomnost řemeslníků. Můžeš tady dát otázku pro řemeslníka, ale odpověď bude buď z webu, nebo od laika. "Týrání lidí", za banální chyby je odsud spolehlivě vyžene. Potom ti tady zbudou jenom ti bezchybně píšící, kteří se rekrutují z poměrně úzce specializovaných oborů.
Pokud chceš něco dělat, měl by jsi přihlížet ke všem faktům v celé šíři spektra. Tedy Komplexně. Platí to i o opravování chyb.
Já se za svoje chyby nestydím. Pravopisné chyby a překlepy jsou v určitém procentu přirozenou součástí písemného projevu, a mělo by se na ně i tak pohlížet. Já to tak dělám.
Gandalfe, zdravím :)))
| Nahlásit
:-))
| Nahlásit
Pro třista osmdesát tisíc sedmset dvacet jedna: s tvým příspěvkem se docela ztotožňuji a myslím si, že se na naprostou většinu věcí díváme shodně: třeba v tom, že přiměřená oprava chyb má smysl, a to nejen pro školáky, soudě podle občasných (většinou kladných) ohlasů těch, kteří do této kategorie už nespadají.
Na druhou stranu bych vůbec neviděl souvislost nadprůměrné úrovně ontoly s tebou uváděnou nepřítomností řemeslníků. Jsem totiž přesvědčen o tom, že pro řemeslníky v pravém slova smyslu jejich povolání jsou témata na ontole nezajímavá, pokud o ontole vůbec vědí, a to nikoliv proto, že by měli obavy z toho, že ve svém vyjadřování nebudou "na úrovni". Znám totiž osobně (a jistě zdaleka nebudu sám) řadu lidí, kteří by se svým základním vzděláním strčili mluveným i písemným projevem do kapsy leckterého doc., ing. či CSc. A že si jejich dopisů, jimiž bych to snadno doložil, nesmírně vážím, na to vezmi jed.
Stejně tak nemám pocit, že bych trpěl nějakým pravopisným či gramatickým stihomamem a doufám, že z toho mě snad tady nebude nikdo obviňovat. Nemohu souhlasit ani s tím, že bych tu snad svými informacemi někoho pranýřoval, či dokonce "týral". Spoustu odchylek přece ponechávám zcela bez povšimnutí (v tom bych viděl ten komplexní pohled), kvůli tomu ontolu nenavštěvuji, V případech "hodných zvláštního zřetele" si však dovoluji občas sdělit, jak se věci mají, a to ve víře, že rozumní lidé, jichž je tu absolutní většina, ono upozornění přijmou a jsou za ně svým způsobem rádi. Činím tak i s vědomím, že se může stát, že na to někdo reaguje způsobem, jako by dostal kopřivku. Ale to už není můj problém už proto, že to může být užitečné pro ostatní.
I proto jsem také reagoval na oxisovu "legraci", Gandalfe, aby někdo další nebyl náhodou uveden v omyl a za což jsi mě svým tradičně mírným způsobem napomenul, přestože podobného upřesnění ze stejných důvodů sám zhusta používáš.
V každém případě ti však, 383721, děkuji za věcný a poklidný tón tvého povídání.
| Nahlásit
Pavle, dal jsi mi radu, doporučení. Tak jsem ti odpověděl. To je meritum věci. Nikoli to vytýkání chyby.
Něco bych ti měl doplnit, podívej se na vlákno : www.ontola.com/cs/di/manipulace
Anonym310115 = Anonym383721
Myslím že v otázce pranýřování a "týrání" mám pravdu, a co teprve kdybych se dal, a začal na toto téma diskutovat. :-)
Tenkrát jsem se "rozhlížel", a chtěl přidat nějaký příspěvek. Byla to pro mě hodně zajímavá zkušenost. Jsem přesvědčen, že podobnou zkušenost, i když ne v této podobě, má hodně lidí. Že je toto poukazování na chyby jedním ze selektivních faktorů Ontoly. To je. To mi po této zkušenosti nevyvrátíš.
Tenkrát jsem ti nic nevyčítal, nepřisuzuji ti špatné pohnutky, a myslím že jsem ani tebe ani Oxise z ničeho takového nevinil ani teď. :-))
Vás tak můžu vinit, že si z toho děláte někdy srandu. Máš pravdu v tom, že může zůstat nepochopena, tedy je v tom něco v nepořádku. Já mám humor rád, ale někteří lidé ho nesnesou, stresuje je, pokud je na jejich účet.
Pod pojmem snaha o čistotou jazyka, si v žádném případě nepředstavuji pravopisný či gramatický stihomam. Spíše snahu o nápravu věcí. Něco pozitivního, i když je to Sisyfovská práce. ("Žádnej učenej z nebe nespad, ale blbce jako by shazovali".)
S kritikou jsem předložil i určitý návrh. K tomu ses nevyjádřil.
Jsou některé věci na Ontole které se mě nelíbí, zmiňoval jsem se o nich už dřív. Ty jsi mě dal jenom příležitost se k nim vyjádřit. Nic víc. A osobního již vůbec ne. OK :-)))

PS. Cítím, že jsi rozhořčený, ale kdo šťourá klackem do úlu, musí počítat s žihadly. :-)))
| Nahlásit
Víš, 383721, ono to bude zase jen ta otázka míry. Já osobně mám češtinu rád, zvláště takovou tu vynalézavou, květnatou, kterou psávali Čapek, Vančura nebo na Moravě i Těsnohlídek. Na druhé straně Ontola (tenkrát prostřednictvím Mollet) mi konečně ve věku značně pokročilém objasnila, že ve třetím pádu se píše "mně" (které se mně nelíbí) a řeknu Ti, že to dalo dost makačku. Uvědomuji si, že pokud se má řešit problematika restaurátorského umění, pak vstupy jazykové poněkud ruší. A fachman-restaurátor, který se s češtinou moc nemazlí, nám sem tím pádem nic zajímavého nenapíše. I když by třeba mohl. Pavla chápu, jeho svrbí "kultůra", mě zase když je někdo "za to rád" (i když jsem si vědom, že je to v souladu s pravidly). Každý máme své a je mi dost líto, že se na tomto vlákně o restaurátořině případný tazatel toho moc nedozví .......
| Nahlásit
Gandalfe, jsi diplomat, tedy proti tomu co jsi napsal se nedá mnoho namítat. Ale určité vysvětlení je na místě.
Problém pravopisu se táhne všemi vlákny a tématy Ontoly. Na tomto vlákně byla otázka zodpovězena. Otázka není ANO/NE. Opravovat, či nikoli, ale jakou formou.
Najeď si : www.ontola.com/cs/di/dcerinna-spolecnost
Tam najdeš dva způsoby :
Anonym388577 si o tazatele odřel podrážky bot, nic nesdělil, jen si polechtal svoje ego. A to ačkoli jsou tyhle věci na Ontole zakázány.
jindřich1024 to uvedl na pravou míru, a způsobem kterým si to zapamatuji i já.
Více jinak, jindy a za jiných okolností. Mimochodem, já s žihadly počítám. :-))
| Nahlásit
383721: ta šestimístná čísla mi dělají takové potíže a když k tomu jeden člověk po 20 příspěvcích začne vystupovat pod jiným šestičíslem, tak v tom už se při nejlepší vůli nedokážu orientovat. Budu si tě muset pro sebe nějak pojmenovat, třeba jako Fandu. Takže Fando: především bych tě chtěl ujistit, že svůj předchozí příspěvek jsem vůbec, ale opravdu vůbec nepsal byť jen s náznakem rozhořčení. Nebyl pro ně totiž nejmenší důvod a snad jsem to i doložil svou závěrečnou větou.
Smůla je však v tom, že za základ své odpovědi jsi pojal a za meritum věci považuješ mou tzv. radu, doporučení, která jen navazovala na poněkud lehčí tón oxise a koneckonců i tvůj (mohl bych se to učit kvůli tobě, oxisi).
Mně zase nezbude nic jiného než vzít na vědomí, že mě považuješ za jazykového tyrana a "pranýřistu". Nu což, co nadělám. Pokud za určitý návrh, k němuž jsem se podle tebe nevyjádřil, považuješ "přihlížet ke všem faktům v celé šíři spektra", tak to je pro mne tak složitá a neurčitá formulace, že přiznávám, že jí ani při nejlepší vůli nerozumím. Mně je taky líto, že ses k některým mým poznámkám nevyjádřil, ač byly srozumitelné.
Ono je to stejně všechno založeno na tom, jak kdo co vnímá a jak co nazve. Přátelské upozornění lze velice snadno shodit tím, že je nazvu poukazováním na chyby, což je v tu ránu negativní hodnocení. Někdo se za své chyby nestydí a je mu to jedno, druhý je za stejnou informaci rád. Co si z toho kdo vybere, to nikdo z nás neovlivní a ani na to nemáme právo. Mohli bychom takto pokračovat a stejně se nedobereme jednoznačného závěru. Já si jen myslím, že jako se říkává dvakrát měř a jednou řež, že v našem případě by mělo platit dvakrát piš a třikrát čti (i při vypnutém mozku...:-)
Gandalf má pravdu v tom, že vlákno začalo o restaurátorství. My jsme zcela neplánovaně sklouzli trochu jinam, což se tu občas stane, většinou však nikoliv ke škodě věci. Na druhou stranu původní dotaz byl zodpovězen a nemám ten dojem, že se tazatel chtěl dozvědět podstatně víc, než mu bylo v úvodu řečeno.
| Nahlásit
OK. :-)
| Nahlásit
(*15.02.2012 21.55
tři sta osmdesát tři tisíc sedm set dvacet jedna... :)
| Nahlásit
K absenci řemeslníků na Ontole: Řemeslníci přes den, kdy tady většina z nás plká, pracují, a to obvykle do pozdních odpoledních hodin, a když se konečně večer dostanou k rodině, jsou rádi, že jsou rádi. Jaký zájem by takový řemeslník mohl mít, aby si tady po večerech nechal nabourávat svou nervovou soustavu?
| Nahlásit
Pro Anonym380797
Nejprve je třeba stanovit kdo je to řemeslník. Pro mě jsou to všichni, kdo jsou v tom oboru vyučení a především ho vykonávají/li. Bez ohledu nato jestli jsou zaměstnanci či zaměstnavatelé. Zda jsou činí či v důchodu, atd. Věšina jejich rodin tráví svůj čas u televize či PC, tak ten čas tráví podobně. Člověk je tvor společenský i na webu.
Jde o to jim vytvořit takové podmínky, aby si nemuseli "nabourávat svou nervovou soustavu". Tedy určitý etický kodex, a to i v opravování chyb.
| Nahlásit
I kdyby tady byly sebelepší podmínky a etický kodex bez poskvrnky, řemeslníci by se tady neobjevili, protože povídání na Ontole ještě nikoho neuživilo. Lidi, kteří pracují rukama, na něco takového prostě nemají čas, opravování chyb jako důvod absence je zcela mimo mísu.
| Nahlásit
Je to tvůj názor. :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek