Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Bleskovka 08

Témata: eurorebus

26 reakcí

| Nahlásit
Které z následujících výroků o Rusku jsou pravdivé?

Aljaška patřila až do roku 1867 Rusku.

Jezero Bajkal je největší zásobárnou sladké vody na světě.

Moskva je nejlidnatějším městem v Evropě.

Počet obyvatel od roku 1995 stoupl zejména díky přílivu imigrantů.

Která z následujících vodních nádrží leží na Volze?

Votkinská

Čeboksarská

Kachovská

Rybinská

S kterými uvedenými státy sousedí ruské území?

Norsko

Arménie

Polsko

Moldavsko

Vyber komodity, jichž je Rusko největším světovým producentem.

Zemní plyn

Ropa

Černé uhlí

Zlato

Která z následujících měst nebyla nikdy v historii součástí Ruska?

Berlín

Lodž

Helsinky

Oslo
| Nahlásit
Které z následujících výroků o Rusku jsou pravdivé?

Ano,Aljaška patřila až do roku 1867 Rusku. Odpověď: ANO

Ano, jezero Bajkal je největší zásobárnou sladké vody na světě. Nalézá se v něm 1/5 všech světových zásob povrchové slané vody. Pohybem tektonických desek se každým rokem o 2 cm rozšiřuje. Odpověď: ANO.

Počtem obyvatel je Londýn včetně příměstských částí třetí největší v Evropě po Moskvě ( 11,7 miliónů obyvatel v roce 2000 ) a Paříži ( 9,6 miliónů obyvatel v roce 1999). Nejlidnatějším městem v Evropě je tedy Moskva.
http://www.xist.org/charts/cy_notagg.aspx
Odpověď: ANO

Rusko je osmým nejlidnatějším státem světa, avšak počet jeho obyvatel od 90. let klesá; odhad pro rok 2006 hovoří o 142 754 000 obyvatelích, což je o 2,5 miliónu méně než při oficiálním sčítání roku 2002. Rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné: většina (přes 100 miliónů) obyvatel žije v menší evropské části, zatímco obrovská území Sibiře jsou téměř liduprázdná – proto činí průměrná hustota osídlení pouhých 8 obyv./km?. Růst počtu obyvatel v současné době pokračuje v některých jižních oblastech Čečensko, Ingušsko, Dagestán ad.), nejvíce se naopak vylidňuje jednak severovýchod, jednak oblasti evropského západu (Pskovská, Smolenská, Novgorodská oblast).
Od roku 1994 počet obyvatel v Rusku stále klesá (viz tabulka):

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/192769-rusko

Která z následujících vodních nádrží leží na Volze?

Votkinská vodní nádrž leží na řece Kamě (Udmurská republika). Odpověď: NE

Čeboksarská vodní nádrž leží na Volze (Čuvašská a Marijská republika, nádrž napuštěna v letech 1980-82) Odpověď: ANO

Kachovská vodní nádrž leží na jižní Ukrajině na Dněpru. Odpověď: NE

Obrovská Rybinská vodní nádrž leží na Volze, ale i na jejích přítocích. 110 km patří Volze, 226 km je na řece Mologa a 328 km je na řece Seksna. Jezero je v nejširším místě široké 60 km a průměrná hloubka činí 5,6 m. Vzhledem k tomu, že přehradní hráze (není jen jedna) leží na Volze, tak bych tipoval odpověď: ANO.

S kterými uvedenými státy sousedí ruské území?

S Norskem Rusko na severu sousedí, od Armenie jej odděluje Azerbajdžán a Gruzie, od Polska pobaltské státy a Bělorusko a od Moldavie Ukrajina. Takže:

Norsko: ANO
Armenie: NE
Polsko: NE
Moldavsko: NE.

Vyber komodity, jichž je Rusko největším světovým producentem.

zemní plyn: Rusko 652 mld m3 ročně, USA 552 mld m3, Kanada 172 mld m3. Odpověď ANO

ropa: Saudská Arabie 376 mil.tun ročně, Rusko 303 mil.tun, USA 290 mil.tun, Írán 176 mil.tun, Venezuela a Čína po 160 mil.tun, Mexiko 153 mil.tun. Odpověď: NE

Černé uhlí: Čína 1045 mil.tun ročně, USA 963 mil.tun, Indie 318 mil.tun, Australie 290 mil.tun, Rusko 238 mil.tun. Odpověď: NE

Zlato: Největší světová naleziště zlata jsou na Urale, na Sibiři, v Jižní Africe, v Austrálii a v Kanadě. Jeho největší produkci realizuje Rusko. Odpověď: ANO


Která z následujících měst nebyla nikdy v historii součástí Ruska?

Berlín nebyl součástí Ruska. Odpověď: NE

Łódź (podle uvedených řádků je patrné že v první polovině devatenáctého století zcela jistě patřila Lódž k tzv. ruskému Polsku.

"Lódž, újezdní město piotrkowské gubernie, po Varšavě nejdůležitější středisko továrního průmyslu v ruském Polsku, 138 km od Varšavy."

Helsinky

Když byl roku 1703 založen Petrohrad, sílil i ruský vliv ve Finsku. Rusko-švédské soupeření vyvrcholilo v 18. století, když bylo město v letech 1713- 1721 a 1741-1743 obsazeno ruským vojskem. V roce 1748 se na obranu města začala na ostrůvcích před přístavem stavět velká námořní pevnost Suomenlinna. V té době se jí přezdívalo „Gibraltar severu“.

V roce 1808 v důsledku mocenské politiky Napoleona a cara Alexandra I. vypovědělo Švédsko Rusku válku. Helsinky byly okupovány ruským vojskem od prvních dnů války a Suomenlinna kapitulovala. Po uzavření míru bylo Finsko připojeno k Rusku jako autonomní velkovévodství. Ruský car chtěl omezit vliv Švédska ve Finsku. Protože bylo dosavadní hlavní město Turku příliš vzdáleno od Petrohradu, rozhodl car Alexandr I. roku 1812 o jmenování Helsinek hlavním městem Finska.

Odpověď: ANO

Oslo

Oslo bylo založeno v roce 1048 králem Haraldem III. Hardradou. Za panování H?kona V. (1299–1319) se stalo hlavním městem a byl vybudován hrad Akershus. Za dánské nadvlády město tento status ztratilo. V roce 1627 lehlo popelem a bylo znovu vystavěno na druhé straně zálivu králem Christianem IV., podle něhož dostalo na čas jméno Christiania. V roce 1811 byla založena Univerzita v Oslo (Universitetet i Oslo). Roku 1814 se Oslo stalo opět hlavním městem. Název města byl změněn ještě dvakrát – v roce 1877 na Kristianii a pak roku 1924 opět na Oslo. Spíše než ruský vliv, lze ve vývoji města Oslo hovořit o dánském či švédském vlivu. Proto odpověď: NE
| Nahlásit
opr.: otázka "Lódž"...doplnit - odpověď: ANO
| Nahlásit
Díky moc.....:-*
| Nahlásit
Jak je to s oblastí Kalingradu, ta přece sousedí s Polskem.
| Nahlásit
Ha.......tak to je případný dotaz. Prověřím to. Pak bychom museli ale upravit tu těžbu zlata.... tu jsem jen odhadl, aby to vyšlo do "desetkrát ANO", ale ten Kaliningrad......už na to svištím.......
| Nahlásit
Gratuluju, 38009!!! Je to tak. Našel jsem tohle:

Kaliningradská oblast je ruská exkláva ve východní Evropě, hraničící s Litvou a s Polskem. Ze západu má Kaliningradská oblast přístup k Baltskému moři. Kromě Kaliningradu jsou dalšími významnými městy přístav Sovětsk a Černjahovsk. Hlavní říční osy jsou Pregola a Neman.

Jméno je odvozeno od jejího správního střediska Kaliningradu (česky Královec, německy Königsberg), který byl založen roku 1255 z popudu Přemysla II. Otakara na jeho křížové výpravě proti pohanským Prusům. Území patřilo Řádu německých rytířů, poté tvořilo součást Východního Pruska, které bylo po vyhnání německého obyvatelstva roku 1945 rozděleno mezi Polsko a SSSR.

Znamená to ovšem, že nám tím přibylo jedno ANO a jedno musíme tedy škrtnout. A to bude to "zlato", protože to ostatní je faktograficky podloženo......
| Nahlásit
Berlín a Oslo nebyli součástí Ruska. Odpověď by měla být ANO.
Helsinky a Lodž byli součástí Ruska. Odpověď:NE
Otázka se ptá která města NEBYLA součástí Ruska.
| Nahlásit
Připomínka k ot. "Která z následujících měst NEbyla nikdy v historii součástí Ruska?". Jsou tu odpovědi na to, která BYLA součástí Ruska takže by se myslím měly opravit odpovědi :)...
| Nahlásit
Hihi... Já napsala to samé jen o minutu později :D
| Nahlásit
Hihi... Já napsala to samé jen o minutu později :D
| Nahlásit
Hihi... Já napsala to samé jen o minutu později :D
| Nahlásit
Máte pravdu, popletl jsem to.... ale když jste na to upozornili, tak už si to každý opraví, ne? Do textu, který byl jednou už odeslán nejde nijak zasahovat.... Nakonec, upozorňuji tu stále, že to není žádný tahák, ale spolupráce.
| Nahlásit
Ale pro jistotu:

K OTÁZCE O MĚSTECH, KTERÁ NEBYLA SOUČÁSTÍ RUSKA:
OPRAVTE SI ODPOVĚDI "NE" NA "ANO" A ODPOVĚDI "ANO" NA "NE"
(špatně jsem si přečetl otázku, ale z komentáře je snad zřejmé, jak to s těmi městy bylo)
| Nahlásit
Našel jsem ,že Moskva není nejlidnatějším městem
| Nahlásit
Já také našel hodně protichůdných pramenů, ale podle toho odkazu, který jsem u otázky uvedl(na něj si můžeš kliknout) to tak je (samozřemně ne na světě, ale v Evropě) Ono také záleží na tom, jestli se bere jenom základní město, nebo celá aglomerace, to mnohdy pořadí dost rozháže.
| Nahlásit
1. nejvetší zásobárnou SLADKÉ vody jsou ledovce
3. ruské území sousedí i s Polskem
4. nejvíc zlata se těží v JAR
http://www.jizniafrika.cz/index.php3?disp=info_o_zemich&shw=115
5. jak je uvedeno výše, jsou tam prohozené odpovědi ANO a NE
| Nahlásit
OPRAVA MÉHO PŘEDCHOZÍHO PŘÍSPĚVKU:
1. největší zásobárnou sladké vody je přeci jenom Bajkal
http://www.bajkal.net/bajkal.htm
| Nahlásit
zřejmě neberou ledovce celkově ...
| Nahlásit
Tak jsme se domluvili. Už výše jsme podiskutovali o tom, co jsem tam v úvodu uvedl a došli jsme k tomu, že Polsko je soused Ruska a že zlata se nejvíce nedobývá v Rusku (dík za tu JAR, váhal jsem mezi JAR a Austrálií, ale to odpovědi nemění). Ale je fajn, že jsi to tu teď přehledně shrnul....
| Nahlásit
Ono z ledovce se nenapiješ a když se rozpustí, tak se smísí se slanou vodou a to také nic neřeší, zatím co Bajkal je pitelný, řekl bych, bez převařování :-)))))))))))))
| Nahlásit
Gandalfe, ty jsi borec :) Buďto seš machr přes zemák a nebo přes google :) Každopádně moc díky!
| Nahlásit
díky moc :-)
| Nahlásit
Tak máte to tady všechno skoro blbě!!!!!Tak to vůbec není jak to píšete!!!Bajkal rozhodně není největší zásobárnou pítné vody, ale jezera v Kanadě!!a mnohem dalších otázek máte špatně!!
| Nahlásit
to 40829: Proč škodíš? Protože to sám neumíš?
| Nahlásit
Jejku takový chytrý človíčci!!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek