| Nahlásit

Má 4s orbital vyšší energii než 3d?

Ahoj, někde jsem se dočetla, že od protonového čísla 20, tedy od vápníku má 4s orbital vyšší energii než 3d, a tedy by se měl elektrony přednostně obsazovat 3d orbital. Jakto, že to tak není? Když se podívám na el. konfigurace prvků za vápníkem do tabulky, má to tak pouze pár výjimečných prvku, např. Cr, Mo, Cu...
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Orbital ns má vždycky nižší energii než orbital (n-1)d. I ve vyjímečných případech, které zmiňuješ, je orbital ns obsazen alespoň jedním elektronem, má tedy energii blízkou orbitalu
(n-1)d a podle Hundtova pravidla se takové orbitaly obsazují jedním elektronem. Ty vyjímky jsou tehdy, kdy (n-1)d orbital přesunem elektronu dosáhne stabilnější konfiduraci - d5 nebo d10. Vyjímečný je niob s konfigurací Kr 5s1 4d4. Vyjímečné je také paladium s konfigurací Kr 5s0 4d10.
| Nahlásit
Ok, ale jaktože je to u platiny 5s0 4d10, když Nikl to má 3d8 4s2 a také mu ty dva elektrony nepřešly do d orbitalu?
| Nahlásit
Pátá perioda je vyjímečná. V její triádě výstavba 4d-orbitalu probíhá poněkud jinak, než ve čtvrté i šesté periodě. Přiznám se, že příčinu tohoto chování neznám.
| Nahlásit
Pozor - kritériem elektronové konfigurace není energetická bilance jednotlivých orbitalů, ale energetická bilance celého elektronového obalu. Pokud tedy nedochází k rekombinaci elektronů do níže ležících orbitalů, tak je jisté, že při takovéto konfiguraci by měl atom větší energii.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek