| Nahlásit

Jak se získává pitná voda z vody mořské?

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
přefiltrováním
| Nahlásit
haha
| Nahlásit
a je přechodně tvrdá voda pitná?
| Nahlásit
Co je přechodně tvrdá voda ?
| Nahlásit
O0becně je tvrdost vody způsobena rozpuštěnými solemi vápníku a hořčíku. Čím tvrdší voda, tím víc těchto solí. Soli jsou dvojího typu - soli, které se varem vody nemění, především sírany a chloridy. Ty způsobují trvalou tvrdost vody.
Varem se mění hydrogenuhličitany těchto kovů. Ty jsou rozpustné, ale jejich existence je podmíněna rozpuštěným volným CO2. Jeho rozpustnost se s růstem teploty snižuje, takže varem se z vody úplně odstraní. Hydrogenuhličitany se při tom rozpadají:
Ca(HCO3)2 <=> CaCO3 + CO2 + H2O
a z rozpustných hydrogenuhličitanů se stávají nerozpustné uhličitany. Tomuto typu tvrdosti vody se říká přechodná, protože se dá varem odstranit. Vysrážené phličitany se usazují přednostně na teplosmenných plochách - topných spirálách, dnech hrnců nebo trubkách kotlů. Vzniklým úsadám se říká kotelní kámen a většinou se dají odstranit rozpuštěním v kyselinách.
Tvrdost vody se dá snížit několika způsoby. Nejelegantnější je zachycení iontů Ca++ a Mg++ na měničích kationtů - katexech. Tam se vymění za ionty Na+ nebo H+, podle toho, jestli se katex regeneruje solí sodíku (Na-cyklus) nebo kyselinou ( H-cyklus). Čistě chemickou cestou je vysrážení přídavkem NaOH a odfiltrováním sraženin, nebo vázáním těchto iontů v komplexních sloučeninách, které zabrání srážení vápenatých a hořečnatých solí. V pracích prostředcích se k tomu používal přídavek polyfosforečnanů, které se dnes nahrazují organickými komplexotvornými látkami.
Tvrdá voda je v zásadě pitná, pokud neobsahuje příliš mnoho solí těchto prvků.
| Nahlásit
Z mořské vody se pitná voda získává odsolováním. To se původně provádělo destilací a do získané destilované vody se přidávaly vhodné soli pro úpravu chuťových a fyziologických vlastností.
Dnes se využívají jiné, ekonomicky výhodnější metody, jako elektrodialýza, reverzní osmóza, měniče iontů a podobně.
| Nahlásit
Mezku, díky za odpověď. Teď už alespoň vím, proč mě plavou v převařené vystydlé vodě, v rychlovarné konvici, "vločky". :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek