Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Bleskovka 1

BLESKOVKA – 01

Vyberte pravdivá tvrzení:

Hustota slané mořské vody se zvyšuje s rostoucí salinitou.

Destilovaná voda má nejvyšší hustotu za běžného tlaku při teplotě 3,98°C.

Voda se vyznačuje výbornou tepelnou vodivostí.

Téměř polovina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě.

Zelené nebo zelenohnědé zabarvení vody vypovídá především o:

nadměrném množství rozpuštěného vzduchu ve vodě

o velké koncentraci částic oxidu železa

nadměrném obohacení vody živinami (fosforem a dusíkem)

vysokém pH vody

Které z následujících řek mají ledovcový režim odtoku?

Salwin

Rhona

Jenisej

Pád

Která z uvedených jezer mají menší rozlohu než Česko? století pozorovat erupci?

jezero Ukerewe

Kaspické moře

Hořejší jezero

jezero Bajkal

Které z uvedených řek neodvádějí vodu do některého z oceánu?

Syrdarja

Volha

Darling

Šari
Témata: eurorebus

2 reakce

| Nahlásit
http://eurorebus2008.blog.cz/
| Nahlásit
A je to tady, to si snad děláš srandu Anonyme83336.... já snad špatně vidím! Vždyť je ten článek o 10 řádků níž, lenochu jeden!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek