| Nahlásit

Nevíte jaké území ovládal Jan Lucemburský?? Nejlépe nemáte někdo mapu???? Stačí odkaz

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Jan Lucemburský k tradičním českým zemím vymohl na Ludvíku Bavorovi v roce 1322 jako trvalou zástavu Chebsko (jako pomoc v bitvě proti Fridrichovi Sličnému). V letech 1319–1329 byla k Českému království připojena Horní Lužice a 1335 Vratislav, k níž přiléhala značná část Slezska. Ve dvacátých a třicátých letech byl Jan Lucemburský velmi aktivní v Itálii, v roce 1331 mu císař jako říšskou zástavu potvrdil držení těchto severoitalských měst Bergamo, Bobbio, Brescia, Cremona, Milán, Novara, Pavia, dědičně získal Luccu.

Roku 1335 došlo v k setkání polských (Kazimír III. Veliký), českých (Jan Lucemburský) a uherských (Karel Robert z Anjou) vládců v Trenčíně (pokračovalo pak ve Visegrádu), kde se Jan Lucemburský vzdal titulu polský král za náhradu 20 tisíc kop českých grošů a polský král Kazimír se vzdal Slezska, tím se prakticky skončilo období vytváření pevných hranic států ve střední Evropě a dále pak dochází jen k menším změnám.

Kazimír III. uznal přímou vládu českého krále ve Vratislavsku a Hlohovsku i jeho lenní panství nad slezskými knížaty. Z celého Slezska neuznalo lenní svrchovanost českého krále jen knížectví svídnicko-javorské, které bylo připojeno až za Karla IV. roku 1353.

Mapu na Ontole nakreslit neumím........
| Nahlásit
Chebsko, Budyšínsko,Zhořelecko v Horní Lužnici a větší část Slezka.
| Nahlásit
Zdravím tě, 50417 :-)))))
| Nahlásit
I já s potěšením zdravím.
| Nahlásit
Díky moc
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek