| Nahlásit

Doprovodná hra s Elektrowinem

A tady jsou otázky:

1. Od roku 2005 hradí výrobci a dovozci elektrozařízení jejich zpětný odběr a recyklaci – tzv. příspěvek na recyklaci nebo PHE. Tato částka je viditelně a transparentně uváděna při prodeji výrobků. Kolik činí jeho výše v případě chladících zařízení?

30 Kč

90 Kč

180 Kč

300 Kč

2. Co vyjadřuje uvedený symbol? (přeškrtnutý kontejner)

Výrobek nesmí být umístěn do žádného kontejneru ani do sběrného dvora.

Výrobek musí být umístěn pouze do kontejneru pro nebezpečný materiál.

Výrobek musí být umístěn do kontejneru na tříděný odpad.

Výrobek nesmí být umístěn do kontejneru na směsný odpad.

3. Vyberte nepravdivé tvrzení o třídění odpadů:

Elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad, a to nejen proto, že mohou obsahovat nebezpečné látky (např. freony, oleje, azbest apod.), ale také mohou být zdrojem znovuvyužitelných materiálů, které při výrobě nových výrobků nahrazují a tím šetří primární suroviny.

Při třídění papíru není potřeba odstraňovat kancelářské svorky z novin či časopisů. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Při třídění skla je nutné odstraňovat papírové etikety. Sklo je rozdrceno a následně taveno a papír je tak zdrojem nečistot, které se do skla zataví.

Linoleum nepatří do kontejneru na tříděný odpad. Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.

4. Které z následujících elektrozařízení patří mezi tzv. velké domácí spotřebiče?

vysavač

sporák

fritovací hrnec

pračka

5. Které z následujících elektrozařízení patří mezi tzv. malé domácí spotřebiče?

žehlička

mikrovlnná trouba

holící strojek

topinkovač

6. Na jaké datum připadá Den Země?

20. března

22. dubna

24. května

26. června

7. Která z následujících definic není pravdivá?

biodegradabilní odpady – odpady rozložitelné biologickými procesy

vitrifikace – způsob zpracování odpadu, kdy se toxický či nebezpečný odpad zalévá do skla

pyrolýza – tepelný rozklad odpadu, při němž jsou nežádoucí toxické látky bez přístupu vzduchu tepelně rozloženy na neškodné sloučeniny

katakláza – změna rychlosti chemické reakce způsobená látkami, které se reakcí chemicky nezmění

8. Česká republika se zavázala Evropské unii, že v roce 2008 sesbírá a zrecykluje určité množství elektroodpadu z domácností. Kolik kg na jednoho člověka slíbila Česká republika vybrat za rok?

1 kg

4 kg

16 kg

64 kg

9. Kolik kg elektrozařízení bylo v roce 2006 v České republice zpětně odebráno v průměru na jednoho obyvatele?

1,67

16,7

167

1670

10. Kolik tun elektrozařízení bylo v roce 2006 v Česku zpětně vybráno?

1000

9000

17000

29000

11. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Vysloužilé elektrozařízení lze bezplatně odložit pouze do popelnice určené na směsný komunální odpad, v případě, že se tam nevejde, jej lze zanechat vedle popelnice.

Vysloužilé elektrozařízení je možné odevzdat na místo zpětného odběru bezplatně pouze v místě trvalého bydliště.

Vysloužilá elektrozařízení lze bezplatně odevzdat do sběrného dvora, prodejci při koupi nového nebo v rámci mobilního svozu odpadů.

U prodejce elektrospotřebičů nelze za žádných okolností odevzdat vysloužilý spotřebič starší než dva roky.

12. Zdarma lze odevzdat pouze tato elektrozařízení:

elektrozařízení o maximální velikosti 500 x 350 x 300 mm

kompletní nerozebraná elektrozařízení

přístroje bez hnací části (motoru, kompresoru či topného tělesa)

zdarma nelze odevzdat žádné vysloužilé elektrozařízení, vždy je potřebné uhradit poplatek

Pojďme se pokusit společně najít 15 správných odpovědí ;-)
Témata: eurorebus
Diskuze
| Nahlásit
1. příspěvek na recyklaci chladícího zařízení činí 300Kč

http://www.elektrowin.cz/recyklacni-prispevek/chlazeni.html
| Nahlásit
2. "Elektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno tímto symbolem nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení..."

http://www.elektrowin.cz/spotrebitele/
| Nahlásit
nevíte odpovědi?
| Nahlásit
prosím?
| Nahlásit
3. Výrok o elektrozařízení by měl být pravdivý - viz otázka 2
Co se týče svorek na papírech - nemusí se odtraňovat => pravdivý výrok
PVC do kontejneru na plast nepatří => pravdivý výrok
Vylučovací metodou bych tedy zvolila třetí výrok o skle za nepravdivý (btw. z plastových lahví se etikety odstraňovat nemusí, proč tedy by se ze skla musely...)

informace z http://www.jaktridit.cz
| Nahlásit
-> Anonym65652: pracuji na tom, ale neuškodilo, kdybys taky přiložil(a) ruku k dílu ;-)
| Nahlásit
4. Velké domácí spotřebiče
1. Velká chladící zařízení
2. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace
3. Mrazničky
4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potraviny
5. Klimatizační zařízení
6. Pračky
7. Sušičky
8. Myčky nádobí
9. Pečící zařízení
10. Sporáky
11. Plotny
12. Mikrovlnné trouby
13. Ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin
14. Elektrická topidla
15. Elektrické radiátory
16. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
17. Elektrické ventilátory
18. Ostatní ventilační a odsávací zařízení
19. Ostatní velké spotřebiče ve skupině 1. neuvedené

z uvedených možností tedy sporák a pračka

http://www.elektrowin.cz/spotrebitele/
| Nahlásit
4. sporák a pračka
http://www.elektrowin.cz/spotrebitele/
| Nahlásit
5. Malé domácí spotřebiče (rozměry menší než 40x80x50 cm)
1. Vysavače
2. Čistící stroje na koberce
3. Ostatní zařízení pro čištění
4. Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
5. Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
6. Topinkovače
7. Fritovací hrnce
8. Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
9. Elektrické nože
10. Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
11. Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času
12. Váhy
13. Ostatní malé domácí spotřebiče ve skupině 2. neuvedené

z daných možností tedy žehlička, holící strojek a topinkovač

http://www.elektrowin.cz/spotrebitele/
| Nahlásit
6. Den Země je 22.4. jestli mě moje vědomosti neklamou...
| Nahlásit
7. katakláza - geologický výraz pocházející z řečtiny. Seznam encyklopedie píše: "mechanické (tlakové) porušení horniny, ktere se projevuje deformací minerálních zrn"

ty ostatní výrazy by podle mě měly sedět definicím
| Nahlásit
tož nic, já musím letět ještě na vyuč - podívám se na to dál později
| Nahlásit
8-12 plssky
???
| Nahlásit
je to na webovka elektorovinu ve sprave za rok 2006
| Nahlásit
8-12 plssky
???
| Nahlásit
8b.9a za tim vic nwm
| Nahlásit
10 nevim b,c 11 c 12 d ostatni nevim
| Nahlásit
nevite nekdo jestli je to spravne
| Nahlásit
12. by měla být dobře
| Nahlásit
ja nevim jestli ta desitka ma byt vic 17000 nebo tech 9000 na jejich portalu se pise 10700 tak nevim co mam dat
| Nahlásit
já jsem získala 780bodů takže 2 odpovědi jsou špatně
| Nahlásit
jjj ja jsem taky ziskal 780 ale nevimkde je ta chyba
| Nahlásit
plsky gandalfe jake jsou odpovědi?
| Nahlásit
1D ok
2D ok
kurnik lidi nespamujte, delate v tom tady binec konkretne 65671 a 65
| Nahlásit
10 je b Od září 2005, za necelý rok činnosti se neziskové společnosti ASEKOL s. r. o., ELEKTROWIN s. r. o. a EKOLAMP s. r. o. postaraly o sběr a bezpečnou likvidaci přibližně 8 150 tun vyřazených historických elektrozařízení v oblastech velké a malé domácí spotřebiče.......
| Nahlásit
ve dvanáctce má být nejspíš B
http://www.elektrowin.cz/data/files/4clanek-pro-obce-173-cz.pdf
| Nahlásit
zkusil jste to už někdo??
| Nahlásit
tož su zase na chvíli zpět

8. podle internetových médií se ČR zavázala do roku 2008 vytřídit 4kg elektrospotřebičů na občana (http://www.novinky.cz/clanek/132553-zpetny-odber-elektrozarizeni.html)
otázka, nakolik chcete věřit médiím... jiný zdroj jsem zatím nenašla, ale bude určitě
| Nahlásit
zkusil jste to už někdo??
| Nahlásit
9. za předpokladu, že je odpověď na otázku č.8 správná, lze logicky odvodit jedinou správnou možnost v této otázce => 1,67kg/obyv./rok
| Nahlásit
jestli můžu poprosit všechny anonymní korespondenty - neodesílejte jeden příspěvek pětkrát, děláte tu dost nepřehledný chaos. díky!
| Nahlásit
tak to někdo shrňte všechny ty otázky. jestli to teda měl někdo za 900
| Nahlásit
10. tož tuto otázku bych taky řešila jednoduchou úvahou (zase za předpokladu, že předchozí otázka je správně zodpovězená) - v roce 2006 se vybralo na jednoho obyvatele v průměru 1,67kg elektrozařízení, ČR má v současné době přibližně 10,35 milionu obyvatel. Když si to tedy spočítáme, vyjde nám přibližně 17000 tun zpětně vybraných elektrozařízení... ;-)
| Nahlásit
a co ta jedenáctka? nevíte jí někdo?
| Nahlásit
všechny odpovědi co jsou tady jsou za 660 bodů!
| Nahlásit
840 bodů !!! Tzn. 1 chyba
MOje odpovědi:
1)D
2)D
3)A
4)B,D
5)A,C,D
6)B
7)D
8)B
9)A
10)C
11)C
12)B

Najde někdo tu špatnou odpověĎ ???
| Nahlásit
840 bodů !!! Tzn. 1 chyba
MOje odpovědi:
1)D
2)D
3)A
4)B,D
5)A,C,D
6)B
7)D
8)B
9)A
10)C
11)C
12)B

Najde někdo tu špatnou odpověĎ ???
| Nahlásit
jestli to někdo máte za 900 bodů tak sem napište prosim shrnutí.
| Nahlásit
Mohli by ste to prosím nekdo tady zhrnout dekuju mocky
| Nahlásit
neni ta špatná odpověď ta 10. odpověď?
| Nahlásit
mohli by ste to to nekdy zhrnout kdo ma 900bodu..kuju
| Nahlásit
no ta 20 je spatna
| Nahlásit
10sorry*
| Nahlásit
kdo to bude mit za 900 bodu pak to tu dejte ju kuju
| Nahlásit
je to d
| Nahlásit
už sem to našel, odpověď 3 je C a ne A
| Nahlásit
je to d
| Nahlásit
mám to za 900!!!!!
| Nahlásit
haloo
| Nahlásit
11. z článku na http://www.elektrowin.cz/data/files/4clanek-pro-obce-173-cz.pdf vyplývá, že "Vysloužilá elektrozařízení lze bezplatně odevzdat do sběrného dvora, prodejci při koupi nového nebo v rámci mobilního svozu odpadů."
| Nahlásit
tag je to D nebo C?
| Nahlásit
podle me ale C mam to titiz az 900bodu!!!!
| Nahlásit
12. ze stejného článku taky vyplývá, že bezplatně lze odevzdat jen kompletně nerozebraná elektrozařízení
| Nahlásit
tagze 3C
| Nahlásit
Za tohle mám 900!

1)D
2)D
3)C
4)B,D
5)A,C,D
6)B
7)D
8)B
9)A
10)C
11)C
12)B
| Nahlásit
MÁM 900 !!!
Tady jsou správné odpovědi:
1. D
2. D
3. C
4. B,D
5. A,C,D
6. B
7. D
8. B
9. A
10.C
11.C
12.B
| Nahlásit
mno ...
| Nahlásit
No jak počítám tak počítám, že je tady 16 odpovědí, ale má jich být jen 15....(840 bodů !!! Tzn. 1 chyba
MOje odpovědi:
1)D
2)D
3)A
4)B,D
5)A,C,D
6)B
7)D
8)B
9)A
10)C
11)C
12)B

ale která je špatná, netuším.....ale zkusím kouknou!
| Nahlásit
a fakt jako?
| Nahlásit
ne, omlouvám se, nějak moc počítám, fakt promiňte!!
| Nahlásit
no ...
| Nahlásit
MÁM 900 !!!
Tady jsou správné odpovědi:
1. D
2. D
3. C
4. B,D
5. A,C,D
6. B
7. D
8. B
9. A
10.C
11.C
12.B
| Nahlásit
Za tohle mám 900!

1)D
2)D
3)C
4)B,D
5)A,C,D
6)B
7)D
8)B
9)A
10)C
11)C
12)B
| Nahlásit
JE to vsekco dobře!
| Nahlásit
souhlasim s 63163 mám upe stejné odpovědi a mám 900!!! :)
| Nahlásit
Fakt to ma dobře?
| Nahlásit
takže když shrnu všechny svoje odpovědi, vypadá to asi takto:
1D
2D
3C
4BD
5ACD
6B
7D
8B
9A
10C
11C
12B

15 odpovědí to je, jdu to zkusit na Eurorebus
| Nahlásit
to 63163: ja myslim ze je chyba v 5: ze tam nema byt holici strojek, ale nejsem si jista
| Nahlásit
JJ dekuju
| Nahlásit
Dostali ste uz nekdo 900bodu?
| Nahlásit
Kdo to udělá podle mých odpovědí, má to za 900 ;-)
Čímž děkuji všem "shrnovačům" :-) a loučím se pro dnešek
HOWGH!
| Nahlásit
Anýz:je to dobře
| Nahlásit
Je to správně 900 bodů
| Nahlásit
deekuju vseem!
| Nahlásit
to terez77: holící strojek tam má být http://www.elektrowin.cz/spotrebitele/
| Nahlásit
moc díky všem!!!
| Nahlásit
Díky moc je to fakt všechno dobře!
| Nahlásit
jůůůj lidi pecka kujuuu ;-)
| Nahlásit
Kuju za odpovědi:)Mám taky 900 bodů!
| Nahlásit
Souhlasím s Anýzem mám 900 bodů diky diky diky
| Nahlásit
Mám 900!

1)D
2)D
3)C
4)B,D
5)A,C,D
6)B
7)D
8)B
9)A
10)C
11)C
12)B
| Nahlásit
Moc děkuji za odpovědi - taky za 900 bodů:-)
| Nahlásit
dik moc mam 900!
| Nahlásit
Strašně děkuji,mám 900 bodů!!!!!!
| Nahlásit
Díky móóóóóóóóc za odpovědi. Taky mám 900 bodů:-)
| Nahlásit
Ste strašně hodný a tak mě to udivuje že je někdo na světě takovej kdo neni vypočítavej
| Nahlásit
Děkuju moc
| Nahlásit
diiiky vam vsem moooc!!!:)
| Nahlásit
dekujuu je to za 900 SUPEER
| Nahlásit
dík za 900 bodů :)
| Nahlásit
Jste skvělí, díky
| Nahlásit
Díky všem za ty správné odpovědi a chtěl bych se zeptat, jestli z přítomých lidí nejede do Prahy 4. dubna na eurorebus jede někdo?
| Nahlásit
Taky moc děkuju za 900 bodů :-)
| Nahlásit
Ja jedu
| Nahlásit
doky vsem
| Nahlásit
lidicky jste vsichni uplne nejvic super miluju vas dikes packo.
| Nahlásit
cus hele ja tam jedu, sem z Jablonce, ale mame to taky v Praze...Pred dvouma rokama sem byl druhej v celostatnim kole(pres zemepisnou ol.) ale reknu ti, ze nejaky otazky jdou, ale naky sou fakt tezky a nez to vsechno stahovat z encyklopedii a ontoly, tak byste se meli spis snazit neco napsat i sami, tam vam nikdo nepomuze...To samy i s ostatnima olympiadama:-)
| Nahlásit
66170- nejsi náhodou Jakub??
| Nahlásit
pro anonyma Anonym63163 DEKUJI :)
| Nahlásit
díky lidi,kvůli vám jsem první v naší třídě,ale nechápu smysl této hry,když si to tady každý opíše a nehledá to!a to je většinou smysl té hry,aby si ty děti něco přiučili hro!!nemyslíte??:-)
| Nahlásit
Jo myslim že to absolutně nemá smysl:Dje to kravina
| Nahlásit
j,a taky děkuji za výsledky:D
| Nahlásit
hay Bígl a Anonym66736: nemyslíte si náhodou, že se kapku protiřečíte? když se vám nelíbí styl, že si to tady spousta lidí opíše, aniž by hnuli prstem, tak proč to teda taky opisujete? to, že na Ontole se řeší Eurorebus rozhodně neznamená, že si nemůžeš výsledky vyhledat sám úplně nezávisle, v tom ti nikdo nebrání
| Nahlásit
anemelo by u te 3 byt C B? kancelarsky svorky se prece musi oddelavat
| Nahlásit
Anonym57561: kancelářské svorky se odstraňovat nemusí - děje se s nima přesně to, co je v otázce popsané. Můžeš si to ověřit na oficiálních stránkách společnosti EKO-KOM, a.s (http://www.jaktridit.cz/forum/myty.html)
| Nahlásit
j jsem
| Nahlásit
sry sem ten anonym 66170
| Nahlásit
konecne sem se zaregistroval...an61813-ty si tam byl(a) taky??
| Nahlásit
checeh, děkuju, mám to bez práce za 900:)
| Nahlásit
moc vám díky. sama sem si to zkoušela najít, ale nenašla jsem úplně všechno. dík
| Nahlásit
Doprovodná hra s Elektrowinem

1. Od roku 2005 hradí výrobci a dovozci elektrozařízení jejich zpětný odběr a recyklaci – tzv. příspěvek na recyklaci nebo PHE. Tato částka je viditelně a transparentně uváděna při prodeji výrobků. Kolik činí jeho výše v případě chladících zařízení?

30 Kč

90 Kč

180 Kč

300 Kč

2. Co vyjadřuje uvedený symbol?
clip_image002.jpg

Výrobek nesmí být umístěn do žádného kontejneru ani do sběrného dvora.

Výrobek musí být umístěn pouze do kontejneru pro nebezpečný materiál.

Výrobek musí být umístěn do kontejneru na tříděný odpad.

Výrobek nesmí být umístěn do kontejneru na směsný odpad.

3. Vyberte nepravdivé tvrzení o třídění odpadů:

Elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad, a to nejen proto, že mohou obsahovat nebezpečné látky (např. freony, oleje, azbest apod.), ale také mohou být zdrojem znovuvyužitelných materiálů, které při výrobě nových výrobků nahrazují a tím šetří primární suroviny.

Při třídění papíru není potřeba odstraňovat kancelářské svorky z novin či časopisů. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Při třídění skla je nutné odstraňovat papírové etikety. Sklo je rozdrceno a následně taveno a papír je tak zdrojem nečistot, které se do skla zataví.

Linoleum nepatří do kontejneru na tříděný odpad. Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.

4. Které z následujících elektrozařízení patří mezi tzv. velké domácí spotřebiče?

vysavač

sporák

fritovací hrnec

pračka

5. Které z následujících elektrozařízení patří mezi tzv. malé domácí spotřebiče?

žehlička

mikrovlnná trouba

holící strojek

topinkovač

6. Na jaké datum připadá Den Země?

20. března

22. dubna

24. května

26. června

7. Která z následujících definic není pravdivá?

biodegradabilní odpady – odpady rozložitelné biologickými procesy

vitrifikace – způsob zpracování odpadu, kdy se toxický či nebezpečný odpad zalévá do skla

pyrolýza – tepelný rozklad odpadu, při němž jsou nežádoucí toxické látky bez přístupu vzduchu tepelně rozloženy na neškodné sloučeniny

katakláza – změna rychlosti chemické reakce způsobená látkami, které se reakcí chemicky nezmění

8. Česká republika se zavázala Evropské unii, že v roce 2008 sesbírá a zrecykluje určité množství elektroodpadu z domácností. Kolik kg na jednoho člověka slíbila Česká republika vybrat za rok?

1 kg

4 kg

16 kg

64 kg

9. Kolik kg elektrozařízení bylo v roce 2006 v České republice zpětně odebráno v průměru na jednoho obyvatele?

1,67

16,7

167

1670

10. Kolik tun elektrozařízení bylo v roce 2006 v Česku zpětně vybráno?

1000

9000

17000

29000

11. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Vysloužilé elektrozařízení lze bezplatně odložit pouze do popelnice určené na směsný komunální odpad, v případě, že se tam nevejde, jej lze zanechat vedle popelnice.

Vysloužilé elektrozařízení je možné odevzdat na místo zpětného odběru bezplatně pouze v místě trvalého bydliště.

Vysloužilá elektrozařízení lze bezplatně odevzdat do sběrného dvora, prodejci při koupi nového nebo v rámci mobilního svozu odpadů.

U prodejce elektrospotřebičů nelze za žádných okolností odevzdat vysloužilý spotřebič starší než dva roky.

12. Zdarma lze odevzdat pouze tato elektrozařízení:

elektrozařízení o maximální velikosti 500 x 350 x 300 mm

kompletní nerozebraná elektrozařízení

přístroje bez hnací části (motoru, kompresoru či topného tělesa)

zdarma nelze odevzdat žádné vysloužilé elektrozařízení, vždy je potřebné uhradit poplatek
| Nahlásit
=> Anonym72299: ehm, tdy se někdo probral... už skoro měsíc to tu je vyřešené... koukni o kousek výš
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek