| Nahlásit

Co s sebou, když jdu žádat o vrácení řidičského průkazu?

Na půl roku jsem přišel o řidičák za řízení pod vlivem návykových látek. Co potřebují k jeho vrácení?
Témata: motorismus
Diskuze
| Nahlásit
Musíte mít žádost a k ní musíte mít:
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
c) Když zákaz řízení motorových vozidel trvá od právní moci ke dni podání žádosti více než 1 rok, tak navíc: doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 5, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-postup_pri_zadosti_o_vraceni_ridicskeho_1.html
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek