| Nahlásit

Přepona

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu obsahů čtverců sestrojenými nad jeho odvěsnami.
| Nahlásit
Přepona c - nejdelší strana pravoúhlého trojúhelníku. Ty dvě kratší jsou odvěsny, třeba a, b,. Pythagorova věta platí jen v pravoúhlém trojúhelníku!
c2 = a2 + b2 / to je vzorcem zapsané to, co momo krásně napsal větou/. Zdraví Leda
| Nahlásit
Teda ...... nebylo by od věci, kdyby tazatelé zkusili formulovat otázky trochu srozumitelněji .....
| Nahlásit
Zbožné přání.....
| Nahlásit
hmmmmmmmmm
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek