| Nahlásit

Spektrofotomerie

prosim, mohl by mi někdo vysvětlit Spektrofotometrii ?:
Závislost odezvy vzorku od spektrálního složení dopadajícího záření odráží proto strukturu energetických hladin atomů a molekul. Studiem této závisloti se zabývá spektroskopie. Změna energie částic spôspobená jejich přechodem jejich základního do excitovaného stavu je rovna rovnicí: E = hv (kde v = frekvence záření ah = Planckova konstanta). Tato změna energie se děje na úkor enenrgie dopadajícího záření, takže intenzita světla po průchodu látkou je nižší a závisí na jeho frekvence, resp. vlnové délky. děkuji :)
Témata: Nezařazené
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek